Hakemisto aakkosittain:


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö


A

AB-tekniikka
kuunnelmaäänityksessä
Aikaeroihin perustuva
mikrofonitekniikka
 Aika- ja vaihe-eroihin perustuvat
mikrofonitekniikat
Aivojumppaa resonansseista
Analogiset
äänenvoimakkuusmittarit
Arjen realiteetteja:
kanavakompressio
Arkistoäänten luokittelumalleja

B

Balansoitu mikrofonikaapeli
Bassorumpu
Brummiongelmia ja maalenkkejä

C

D

Desibeliasteikko
Dialogileikkaus
Digitaalisen äänen tasot
Digitaaliset
äänenvoimakkuusmittarit
Dramaturgian malleja
Dynaaminen mikrofoni
Dynamiikka

E

Elektreettimikrofoni
Elokuvamusiikki
Elokuvaäänen historiaa
Elokuvaäänen jälkikäsittely
Ennen äänittämistä
Erilaisia mikrofonietäisyyksiä
Erillismikrofonitekniikka
Erittäin heikko mikrofonisignaali

F

Flyygelin äänitys yhdellä
stereomikrofonilla

G

H

Haasin efekti
Haastattelutilanne
Harmoniaa vai riitasointuja
Heinrich Hertz
Helmholtzin lista
Hiljaiset äänet
Hyvä stereoäänikuva
Hälyäänet

I

Ideat löydetään, niitä ei
keksitä!
Ihmisen kuulokyky
Intensiteetti- eli voimakkuus-
eroihin perustuvat
mikrofonitekniikat
Irti 'äänen sortovallasta'
Itsensä kautta tekeminen

J

K

Kaksikalvoiset studiomikrofonit
Kenelle dokumentti tehdään
Kohtaussuunnitelmat
Kohtaussuunnitelmien piirtäminen
stereofoniassa
Kondensattorimikrofoni
Kondensaattorimikrofonin ja
dynaamisen mikrofonin eroja
Kondensaattorimikrofonin
virtaongelma
Konsonanttien taajuudet
Korkeat taajuudet
Kuiskaus ja huuto
Kuulokyky
Kuulokäyrät
Kuuluvuus
Kuvakulmien vaihtelu
Kuunnelman ennakkosuunnittelu
Kuunnelman tallennustekniikkaa
Kuunnelman äänisuunnittelu
Kuunnelman äänitystilanne

L

Langattomat mikrofonit
Laulajan formantti
Laulajan äänittäminen
vakavassa musiikissa
Laulun äänittäminen
Lauluäänen akustisia
ominaisuuksia
Lauluäänen säteilykuvio
Lauluäänitykset
kevyessä musiikissa
Loppumiksaus eli masterointi
Lukuharjoitukset
Luottamuksen saavuttaminen
äänitystilanteessa

M

Maalenkit
Matalat äänet
Mielikuvien mallintaminen
Mihin mikrofonitekniikat
perustuvat?
Mikrofonien akustiset periaatteet
Mikrofonien käyttövinkkejä
Mikrofonien suuntakuviot
Mikrofonien sähköiset
toimintaperiaatteet
Mikrofonietäisyys
Mikrofoniharjoitukset
Mikrofonin käsittely
Mikrofonitekniikat ja äänikuva
Mikrofonitekniikat musiikkiääni-
tyksessä pintaa syvemmältä
Mikrofonitekniikoiden
sekamuodot
Mikrofonivälijohtoja ja yhdistelmiä
Miksaus
Miksi kuullaan äänten suuntia?
Millä perusteella ääniä
miksataan?
Miten ihminen kuulee tilan ja
ajan?
Miten kuunnella kuunnelmaa
Mitä on dokumentaarisuus ja
dokumentaarinen radioilmaisu
lähetysvirtakanavilla
Monikanavainen elokuvaääni
Monikanavaisen äänen
suunnitteleminen
Monikanavaisia toistojärjestelmiä
Monimikrofonitekniikka eli
erillismikrofonitekniikka
MS-tekniikka
kuunnelmaäänityksessä
Muita kuunnelman
tallennusmenetelmiä
Muita mikrofonikonstruktioita
Musiikilliset sävelet
Musiikillisten äänten
elämänvaiheet
Musiikki-instrumenttien
sointiominaisuuksia
Musiikkiäänityksen laatukriteerit
Musiikkiäänityksen laatukriteerit
pintaa syvemmältä
Musiikin tasot


N

O

Ohjelmaidean saa varastaa,
aihetta ei
Oktaavi

P

Painemikrofoni
Painegradienttimikrofoni
Painegradienttimikrofoni ja bassot
Painevyöhykemikrofoni PZM
Perinteisen radio-ohjelman,
erityisesti dokumentin
työprosessi: ideasta valmiiksi
ohjelmaksi
Piano soittimena
Pianon erilaisia
äänitysmenetelmiä
Pianon ja laulun äänitys
Pianon säteilykuvio
Pianon ääni
Preesensalue - puheen selkeys
Puheen säteilykuvio
Puheviat
Puheäänen taajuudet
Pystypianon äänittäminen
Pää-tukimikrofonitekniikka

Q

R

Radiodokumentin ero
asiaohjelmaan
Radiodokumentin
käsikirjoituksen erityisluonne
Radiodokumentin määrittely
Radiodokumentin suhde
todellisuuteen
Radiodokumentin tehtävä
Radiodokumentin uusi ilmaisu
ja uudet muodot
Radiodokumentin voima
Radio-ohjelma on enemmän
kuin osiensa summa
Radio-ohjelman, erityisesti
radiodokumentin tekeminen
uudessa radiokulttuurissa
Radion ohjelmavirran
taso-ongelmat
Radion äänikerronta vanhassa
työkulttuurissa
Resonanssit
Resonanssit siltarakennelmissa
Rintakehän resonanssi
Rumpujen äänityksen
mikrofonitekniikkaa
Rumpupalikat
Rumpusetin soittimet

S

Sekatekniikka
Sisältö määrää radio-ohjelman
muodon
Soinnin muokkaaminen
Sointivärien muuttaminen
Sointivärikartta
Soittimien erilaiset soundit
Soittimien formantit
Sonogrammi
Stereofoniset mikrofonitekniikat
Suunnat stereoäänikuvassa
Suuntakuuleminen ja stereofonia
Suuntamikrofonit
Suuntia ja syvyyttä ääninäyttämöllä
Symbaalit

T

Taustan kerrokset
Tasot
Toimittajan työn uudet
vaatimukset ja työtavat: uusi
tuotantotapa
Tomit
Tulkinnan muodostaminen
Tukimikrofonien käytöstä
Tyylittely kuunnelmassa

U

Ulkoakustiikka
Ulkoäänitys studiossa

V

Vaihtoehto lausuntopuheelle
Valkoinen kohina
Vanha ja uusi radiokulttuuri
Virvelirumpu
Voimakkaat äänet
Voimakkuuseroihin perustuvat
mikrofonitekniikat
Voimakkuus- ja aikaerot
mikrofonitekniikoissa
Voimakkuusvaihtelut

X

XY-tekniikka
XY-tekniikka 
kuunnelmaäänityksessä

Y

Yhteenveto XY-mikrofoniparista
Yläsävelet muodostavat 
kolmisoinnun

Z

Å

Ä

Äänen arkistointi
Äänen etenemisnopeus ja  
aallonpituus
Äänen graafinen kuva -
verhokäyrä
Äänen kuuleminen tilassa
Äänenmuokkaus
Äänen synty soittimissa
Äänen taajuus
Äänenvoimakkuudet tietokoneen
kuvaruudulla
Äänen viivästäminen - viiveet
Äänten voimakkuussuhteiden
muuttaminen
Ääni 3-ulotteisena
Ääni syntyy
Äänispektri
Äänitarkkailu
Äänityksen suunnittelu
Äänitysmateriaalin
kuunteleminenÖ


Katso myös:

Äänipään taustat
Äänipään tekijät© Äänipää 2005