Internet äänisuunnittelun kehittämisen ja alan oppimateriaalin tuottamisen apuna


Äänikerronta perustuu aina joko puheeseen, tehosteääniin, musiikkiin, tai hiljaisuuteen. Nämä voivat olla yhtäaikaa kuuluvilla mutta myös vuorotella, tahdistua toisiinsa tai vaikkapa liikkeeseen, kuvaan tai valoon. Erikoista on se, että äänikerronnan elementit aina yhtäaikaisesti esiintyessään selittävät tai täydentävät toisiaan, jopa tuottavat yhdessä toisenlaisia merkityksiä kuin erikseen toistettaessa. Puhe musiikin säestämänä vaikuttaa toisin kuin puhe ja musiikki erikseen. Kuvaan tahdistetut erilaiset äänet vaikuttavat saman kuvan tulkintaan hyvinkin eri tavoin.

 Vaikka ihmiset kuulevat korvillaan kaiken elämänsä (korvia ei voi sulkea kuin silmiä) he eivät kuitenkaan ole tottuneet analysoimaan kuuntelemaansa. Ääni on konkreettinen ja jokapäiväinen elinympäristömme elementti. Ilman musiikkia radio, televisio, videot tai tietokonepelit olisivat vain kalpea aavistus nykyisestä. Äänen arkipäiväinen olemus tekee äänikerronnasta ulkoisesti ongelmattoman ja tavallaan huomaamattoman. Merkitysten tuottaminen ja välittäminen äänikerronnan keinoin edellyttää kuitenkin kriittistä ja arvottavaa suhdetta ääniympäristöömme.

 Kuulohavainnot pitää oppia ensin analysoimaan, jotta voi luoda äänikerrontaa eli ilmaista äänillä mielikuvia ja tunnelmia, hyödyntää erilaisten äänten kykyä selittää toisiaan: puheen, musiikin, konkreettisten äänten, erikoistehosteiden, hiljaisuuden, kuvien, liikkeiden, valojen ja varjojen vuoropuhelua.

 Jotta audiovisuaalisen alan äänikerronnallisia mahdollisuuksia voitaisiin kehittää, tulee mielestämme äänikerronnan ja ääni-ilmaisun mahdollisuuksia pohtia perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Perinteinen oppikirja tai opetusvideo ei tähän välineenä riitä. Oma ratkaisumme on Äänipää - äänikerronnan erikoissivut internetissä.

 Oppimateriaalin julkaiseminen tietoverkossa tarjoaa kolme merkittävää etua perinteiseen paperijulkaisuun verrattuna: Ensinnäkin oppimateriaali voidaan havainnollistaa verkosivuilla multimedian avulla; toiseksi sivujen tieto on jatkuvasti päivitettävissä ja kolmanneksi lukijalla on mahdollisuus valita materiaaliin oma näkökulmansa. Äänipää on tarkoitettu sekä alan ammattilaisten ja harrastajien lähdemateriaaliksi että myös viestintäkulttuurialan opetuksen apuvälineksi. Äänipää tarjoaa lukijalleen laajan ja koko ajan päivittyvän oppimateriaalikokonaisuuden äänikerronnasta ja -tekniikasta sekä myös mahdollisuuden hyödyntää internetin ilmaisohjelmistoja oman opetuksen tukena. 


Äänipää-sivusto on perustettu maaliskuussa 1996. Sivuston toteuttavat  Hannu Karisto,  Jouni Kenttämies, Ari Koivumäki ja Pertti Korpinen.  Äänipään kehitystyöstä kertova PowerPoint-esitys on ladattavissa täältä.

Äänipään toteuttamista ovat tukeneet AVEK (1996) ja Niilo Helanderin säätiö (1996) sekä KOURA-rahasto (2004).

      
 


Alkuun Seuraava sivu

Katso myös:

Äänipään tekijät

© Äänipää 2005