Ääni WWW-sivuilla

Voit lisätä WWW-dokumenttiin ääntä digitoituna äänitiedostona tai MIDI-muodossa.

Selainten parhaiten tukemat lineaariset (pakkaamattomat) digitoidun äänen formaatit ovat wav- (Microsoft) ja au- (Sun/Next) muodot. Wav-tiedostot toistuvat Netscapen ja Explorerin selainversioista 3.0 lähtien. Au-äänet toimivat jo selainten antiikkisista 2.0 versioista alkaen.

Selainohjelmien parhaimmin tukema pakattu ääniformaatti on MP3-muotoinen ääni.

Äänitiedosto (wav-, au-, mp3 tai midi-ääni) voidaan sijoittaa WWW-dokumenttiin monella eri tavalla. Seuraavassa yleisimpiä:


Äänilinkki (A-elementti)

Yksinkertaisin tapa liittää äääntä WWW-sivulle on tallentaa se tiedostona dokumenttihakemistoon ja viitata siihen linkillä. Äänen käynnistävä html-koodi on siis samanlainen kuin esim. sivujen linkityksessä käytetty koodi. Sivun sijaan viitataankin äänitiedostoon:

<A HREF="esmerkki.wav">Äänilinkki</A>

Äänilinkki-sanaa napsautettaessa selain lataa esmerkki.wav -nimisen äänitiedoston, avaa sen ääninauhuri-ikkunaansa ja soittaa sen yhden kerran alusta loppuun. Ääninauhuri-ikkuna jää toiston jälkeen auki. Samanmuotoisella html-koodilla voit käynnistää myös MIDI-muotoisen tietokoneen äänikortin soitinpiiriä ohjaavan äänitiedoston.

PLUSSAT: Linkitykseen käytetty A-elementtikomento on HTML-kielen perustoimintoja ja sitä tukevat käytännössä kaikki WWW-selaimet. A-elementtikomento on hyvä ratkaisu äänen liittämiseksi sivulle, jos äänitiedoston halutaan toimivan vanhoillakin selaimilla.

MIINUKSET: A-elementillä ei voi toteuttaa kovin monimutkaisia (esim. automaattisesti käynnistyviä) ääniratkaisuja.
Upotettu multimediaelementti (EMBED-elementti)

Embed-elementti on yleinen tapa liittää sivuille multimediatiedostoja. Sitä tukevat Netscapen selaimet jo versiosta 2.0 ja Internet Explorer versiosta 4.0 lähtien. Elementti toimii wav- ja mid-muotoisilla äänitiedostoilla. EMBED-elementtiin liittyy useita hyödyllisiä parametreja:

<EMBED src ="aallot.wav" autostart=true loop=true hidden=true>

Koodi käynnistää äänitiedoston nimeltä aallot.wav automaattisesti sivulle tultaessa ja kertaa sitä 'looppina' niin kauan kuin käyttäjä on sivulla. Komento myös piilottaa ääninauhuripaneelin. Katso tästä esimerkki


EMBED-komentoa voidaan yhdistää myös java-skriptikieleen: Laulaja Jennifer Warnesin kotisivuilla skriptillä arvotaan aina sivulle tultaessa uusi soiva kappale. Itse äänen käynnistys on toteutettu EMBED-komennolla.

EMBED-komennolla voidaa html-dokumenttiin upottaa muunkinlaisia multimediadokumentteja. Vaikka komento toimii lähes kaikissa selaimissa, se ei ole päässyt viralliseen HTML-standardiin. Niinpä EMBED-elementin käyttöä ei virallisesti suositella, sillä useimmat selaimet tukevat paremmin OBJECT-elementtiä, jolla multimediatiedostojen upottaminen käy samalla periaatteella.

Samanlainen epästandardi ja lisäksi alunperin vain Microsoftin selaimissa toimiva elementti on BGSOUND. Täältä löydät sivun, jolla aluksi tunnistetaan selaimen tyyppi JavaScriptillä ja sitten valitaan joko BGSOUND (Explorer) tai EMBED (Netscape) -elementti taustaäänen toistamiseen.

EMBED-elementin parametreja ovat:

TOIMINTO

PARAMETRI

MAHDOLLISET ARVOT

automaattinen toisto

autostart

true / false

äänitiedoston automaattinen kertaus

loop

(kokonaisluku) / true / false

äänitiedoston käynnistyskohta

starttime

minuutit:sekunnit
(esim "00:10")

äänitiedoston pysäytyskohta

endtime

minuutit:sekunnit
(esim "00:10")

äänitiedoston äänenvoimakkuus

volume

kokonaisluku 0 - 100
(=maksimivoimakkuus)

äänen hallintakontrollit

controls

console (= tavallinen konsoli)
smallconsole (= pieni konsoli)
playbutton (=toistopainike)
pausebutton (=taukopainike)
stopbutton (=pysäytyspainike)
volumelever (=volumesäädin)

hallintakonsolin koko

height, width (pikseleinä)

esim. width="144" height="60"

hallintakonsolin piilottaminen

hidden

true / falsePLUSSAT: EMBED-elementti toimii useimmissa selaimissa. Elementin parametreilla voidaan toteuttaa monimutkaisiakin ääniratkaisuja.

MIINUKSET: EMBED-elementti on tyypillinen selainvalmistajien HTML-kieleen tekemä laajennus. Yleisyydestään ja toimivuudestaan huolimatta se ei ole virallisessa HTML-standardissa. EMBED-komento toimii mid- ja wav- muotoisilla mutta ei täydellisesti (esim. loop ei toimi) au-äänitiedostoilla.


 


OBJECT-elementti

Object-elementti on HTML-kielen 4.0 version monikäyttöelementti. Sitä voidaan käyttää myös äänitiedostojen sijoittamiseen WWW-sivuille. OBJECT-toimii Netscapen ja Explorerin 4.0-versioista alkaen. Multimediatiedostojen liittäminen OBJECT-elementillä on vaivalloisempaa kuin perinteisiä HTML-komentoja käyttäen.

Tässä näet esimerkin OBJECT-elementin käytöstä. Tältä se kuulostaa.

<!-- Set ShowControls, ShowDisplay, ShowStatusBar to value 0 to not display the corresponding thing under the video window --> <OBJECT ID="NSPlay" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject"> <PARAM NAME="FileName" VALUE="sounds/aallot.wav"> <PARAM NAME="ShowControls" VALUE="1"> <PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="0"> <PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="0"> <PARAM NAME="AutoSize" VALUE="1"> <PARAM NAME="AutoStart" VALUE="1"> <PARAM NAME="Loop" VALUE="1"> <PARAM NAME="Volume" VALUE="-500"> <Embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" filename=sounds/aallot.wav src=sounds/aallot.wav Name=NSPlay ShowControls=1 ShowDisplay=0 ShowStatusBar=1> /embed> </OBJECT>PLUSSAT: Laaja ohjelmoitavuus

MIINUKSET: Vaatii skriptikielen tuntemusta. Ei toimi vanhoissa WWW-selaimissa.Flash-esitykset

Yleinen tapa tehdä audiovisuaalisesti näyttäviä nettisuvuja on Adobe-yhtiön omistama Flash-tekniikka. Siinä kuvat, tekstit, animaatiot ja äänet pakataan kompaktiksi esitykseksi.

Tässä "kuulet esimerkin" yksinkertaisen Flash-tekniikalla tehdystä nettisivusta.
Tässä puolestaan on katsottavissa näyttävä Flash-tarina.
Listauksen näyttävistä Flash-sivuista löydät Täältä.

PLUSSAT: Erittäin laaja ohjelmoitavuus

MIINUKSET: Sivujen teko vaatii Flash-ohjelman ja sivun katsoja puolestaan erillisen ladattavan flash-playerin tietokoneeseen. Ei toimi vanhoissa WWW-selaimissa.

 
 
 
 
 
 


Alkuun Seuraava sivu

Katso myös:

Äänipään taustat
Äänipään tekijät

© Äänipää 2005