Seksuaalioikeudet

with No Comments

Ovatko seksuaalioikeudet sinulle tuttuja? Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta! Jokaisella on oikeus omaan seksuaalisuuteensa Jokaisella on oikeus nauttia omasta kehostaan ja seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesta seksuaalisuudesta kunnioittaen myös muiden oikeuksia. Kaikilla ihmisillä on oikeus … Read More

Seksuaalisuuden moninaisuus käsitteet

with No Comments

Feminiinisyys = Naisellisuus. Maskuliinisuus = Miehisyys. Intersukupuolisuus = Henkilöllä voi olla sekä naisen että miehen sukuelimet, kromosomeja tai hormonitoiminta. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että intersukupuolinen ihminen voi olla sekä nainen että mies tai ei kumpaakaan. Määritelmä pohjautuu ihmisen biologiaan. Muunsukupuolinen … Read More

Seksuaalinen minäkuva ja itsetunto

with No Comments

SEKSUAALINEN MINÄKUVA JA ITSETUNTO Seksuaalisen minäkuvan kautta tarkastelemme itseämme seksuaalisena olentona. Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä läpi elämän kulkeva voimavara. Seksuaalisen minäkuvan kautta hahmotamme oman sukupuolen ja suhteemme toisiin sukupuoliin, sukupuolirooleihin, intiimiyteen ja läheisyyteen sekä seksuaalisiin toimintoihin. Seksuaalisella itsetunnolla tarkoitetaan tiedostavaa … Read More

Seksuaalisuuden portaat

with No Comments

Seksuaalisuuden portaat Seksuaalisuuden portaat ovat Raisa Cacciatoren ja Erja Korteniemi-Poikelan luoma tunnekasvatusmalli, jonka kautta voidaan tarkastella seksuaalisuuden kehittymistä. Seksuaalisuuden voidaan ajatella kehittyvän portaittain, askelma kerrallaan. Jokainen porras on yhtä tärkeä ja niiden kulkeminen omassa tahdissaan kiirehtimättä on erittäin merkityksellistä. Portaita … Read More

Seksuaalisuuden monimuotoisuus

with No Comments

SUKUPUOLEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi seksuaali-identiteettinsä mukaisesti. Mitä seksuaalinen identiteetti tarkoittaa? Seksuaalinen identiteetti muodostuu jokaisen ihmisen omista seksuaalisista arvoista, tarpeista, seksuaaliseen suuntautumiseen ja kumppaniin liittyvistä mieltymyksistä sekä seksuaalisen toiminnan mieltymyksistä ja ilmaisun tavoista. Seksuaalisen itsetunnon kannalta … Read More

Seksuaalioikeudet

with No Comments

KOSKEVATKO SEKSUAALIOIKEUDET KAIKKIA? Seksuaalioikeudet Koskevat kaikkia seksuaalisuudesta, lisääntymiseen liittyvistä valinnoista, sukupuolesta, terveydentilasta, perhesuhteista tai iästä riippumatta. Tarkoittavat sitä, että yksilöllä on oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ilman pakottamista, riistoa ja/tai väkivaltaa. Ovat ihmisoikeuksia ja keskeinen osa itsemääräämisoikeutta. Ne kuuluvat jokaiselle ja … Read More

SEKSUAALISUUS

with No Comments

SEKSUAALIOIKEUDET SEKSUAALISUUDEN PORTAAT SEKSUAALINEN MINÄKUVA JA ITSETUNTO SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Seksuaalisuus on ihana asia! Se tarjoaa monenlaisia asioita: läheisyyttä, flirttiä, hehkua, jännitystä, vetovoimaa, ihanaa rakkautta, hyväilyjä, levotonta ihastumista, tunnehuippuja, hillitöntä halua, terveyttä ja hyvinvointia. Se kuuluu elämän jokaiseen osa-alueeseen. Seksuaalisuus muodostuu … Read More