Seksuaalinen minäkuva ja itsetunto

with No Comments

SEKSUAALINEN MINÄKUVA JA ITSETUNTO

Seksuaalisen minäkuvan kautta tarkastelemme itseämme seksuaalisena olentona. Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä läpi elämän kulkeva voimavara. Seksuaalisen minäkuvan kautta hahmotamme oman sukupuolen ja suhteemme toisiin sukupuoliin, sukupuolirooleihin, intiimiyteen ja läheisyyteen sekä seksuaalisiin toimintoihin.

Seksuaalisella itsetunnolla tarkoitetaan tiedostavaa näkökulmaa omaan itseen ja omaan seksuaalisuuteen. Hyvä itsetuntemus ei tarkoita vain omien hyvien puolien ja vahvuuksien tiedostamista, vaan rohkeutta kohdata omat kipukohdat ja heikkoudet. Itsetunto ja itsearvostus eivät liity vain suorituksiin, ulkoiseen menestymiseen ja tekoihin, vaan ennen kaikkea kokemusta itsestä arvokkaana ihmisenä sellaisena kuin on. Joskus heikkoa itsetuntoa saatetaan yrittää kohentaa kovalla tekemisellä. On hyvä pohtia pitääkö hyväksyntää hakea suorittamisesta ja saavutuksista, vai riittäisikö itselle ja toisille ilman hyväksynnän hakemista?

Hyvä seksuaalinen itsetunto ja itsetuntemus auttavat pitämään paremmin rajoja suhteessa toisiin ihmisiin. Kun oma keho ja mieli ja niiden tarpeet ovat selkeitä, myös niiden puolustaminen tuntuu helpommalta ja oikealta. Arvottomuuden tai vähäisyyden kokemus heikentää kykyä suojata itseään tai puolustaa rajojaan läheisissä sekä intiimeissä ihmissuhteissa. Itsetuntoon vaikuttaa myös osittain synnynnäinen temperamentti. Pettymysten ja harmien kohtaaminen on toisille helpompaa ja he pääsevät niistä nopeammin eteenpäin kuin toiset. Miten itse kohtaat pettymykset? Mikä auttaa selviämään niistä eteenpäin?

Seksuaalinen suuntautuminen voi olla jo hyvin nuorenakin selvää. Seksuaali-identiteetin vakiintuminen voi puolestaaan kestää koko elämän ajan. Sille kannattaa antaa aikaa reilusti. Seksuaali-identiteetin kehittyminen on yksi nuoruuden kehitysprosesseista. Seksuaali-identiteetti on alati kypsyvä ja muotoutuva. Kypsä seksuaali-identiteetti kykenee rakastamaan omaa identiteettiä omassa sukupuolessaan ja osaa nauttia seksuaalisuudesta.

Onko oma seksuaalinen identiteetti sinulle jo selvä?

Miten seksuaalinen itsetunto jokaiselle muodostuu?

Seksuaalinen itsetunto lähtee kehittymään jo ihan pienestä pitäen. Se, miten tarpeisiin on jo vauvana vastattu, ja miten lasta on hoivattu, hyväksytty ja rakastettu, vaikuttavat läpi elämän. Kultuurilliset ja uskonnolliset tekijät vaikuttavat tähän myös. Toisilta saatu kannustus, hyväksyntä ja palaute vaikuttavat myös seksuaaliseen itsetuntoon. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kavereiden painostuksesta tai hyväksynnän saamisesta ei kannata tehdä mitään mikä rikkoo itseä. On tärkeää oppia vastustamaan vertaispainetta.

Omaa itseä kannattaa puhutella kauniisti, ei vähätellen. Jokainen on hyvä ja arvokas. Teot voivat olla huonoja, eivät ihmiset. Omaan seksuaaliseen itsetuntoon voi vaikuttaa kokemus omasta kehosta. Kehonkuvalla tarkoitetaan sitä, millaiseksi tunnet itsesi ja millaisena näet itsesi.  Terveellinen, myönteinen kehon- eli ruumiinkuva tarkoittaa, että hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet ja viihdyt omissa nahoissasi. Yle Areenassa on sarja Kroppahommat, joka käsittelee sitä mikä kaikki onkaan normaalia.

Kannattaa myös muistaa, että ihmissuhteet solmitaan luonteen ja persoonallisuuden pohjalta, ei sen vuoksi miltä näyttää. Murrosiässä keho muuttuu nopeasti ja voi tuntua vieraalta. Myönteisellä kehonkuvalla ei ole mitään tekemistä pituuden tai koon kanssa, vaan kyse on siitä, mitä sinä itse ajattelet itsestäsi. Ei ole yhtä ainoaa täydellistä ihannetta siitä, miltä kenenkin tulisi näyttää, vaikka media ja some ihanteita ja tavoitteita tuntuisi antavan. Omaa kehoa kannattaa kantaa hyvin ja pitää siitä hyvää huolta viisailla valinnoilla. Tärkeää on olla onnellinen ja iloita elämästä eikä yrittää näyttää tietynlaiselta.

Seksuaalisuus koskettaa meitä kaikkia, niin vammaisia tai vammattomia, sairaita tai terveitä, kauniita tai rohkeita. Seksuaalisuus on ihmisen perustarve, olennainen osa persoonallisuuttamme ja koko ihmisyyttämme.

Onko minäkuvalla merkitystä seurustelusuhteessa?   Kuuntele podcast!