Seksuaalinen minäkuva ja itsetunto

with No Comments

SEKSUAALINEN MINÄKUVA JA ITSETUNTO Seksuaalisen minäkuvan kautta tarkastelemme itseämme seksuaalisena olentona. Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä läpi elämän kulkeva voimavara. Seksuaalisen minäkuvan kautta hahmotamme oman sukupuolen ja suhteemme toisiin sukupuoliin, sukupuolirooleihin, intiimiyteen ja läheisyyteen sekä seksuaalisiin toimintoihin. Seksuaalisella itsetunnolla tarkoitetaan tiedostavaa … Read More