SEKSUAALISUUS

with No Comments

Seksuaalisuus on ihana asia! Se tarjoaa monenlaisia asioita: läheisyyttä, flirttiä, hehkua, jännitystä, vetovoimaa, ihanaa rakkautta, hyväilyjä, levotonta ihastumista, tunnehuippuja, hillitöntä halua, terveyttä ja hyvinvointia. Se kuuluu elämän jokaiseen osa-alueeseen.

Seksuaalisuus muodostuu mm.  persoonallisuudesta, sukupuolesta ja sen kokemuksista. Seksuaalisuuden voidaan ajatella olevan myös neljä eri ulottuvuutta; eettinen, kulttuurinen, biologinen ja psyykkinen. Seksuaalisuus on sitä, mitä olemme ja seksi sitä, mitä teemme. Seksuaalisuutta ovat sukupuoli-identiteetti, lapsen saamisesta keskustelu, itsetunto, aistinautinnot sekä fyysinen halu.

Seksuaalisuus on olemassa jokaisessa jo syntymästä lähtien. Sen kehittyy ja muotoutuu läpi elämän. Siihen vaikuttavat saatu kasvatus perheessä, kulttuuri missä elämme, psyykkiset tekijät ja oma fysiologiamme. Myös toisilta saatu palaute muokkaa seksuaalisuuttamme.

Seksuaalisuudessa terveys on kykyä ja taitoa tehdä valintoja, jotka edistävät seksuaaliterveyttä. Kaikilla on oikeus päättää omasta elämästä ja olla oman seksuaalisuutensa asiantuntija. Seksuaaliterveyteen vaikuttavat muun muassa seksuaalinen minäkuva, itsensä ja tunteidensa hyväksyminen sekä fyysinen seksuaaliterveys. Omasta seksuaaliterveydestään kannattaa pitää hyvää huolta viisailla valinnoilla!