Seksuaalisuuden monimuotoisuus

with No Comments

SUKUPUOLEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi seksuaali-identiteettinsä mukaisesti.

Mitä seksuaalinen identiteetti tarkoittaa?

Seksuaalinen identiteetti muodostuu jokaisen ihmisen omista seksuaalisista arvoista, tarpeista, seksuaaliseen suuntautumiseen ja kumppaniin liittyvistä mieltymyksistä sekä seksuaalisen toiminnan mieltymyksistä ja ilmaisun tavoista.

Seksuaalisen itsetunnon kannalta on myös tärkeää, että ihminen kokee kuuluvansa ryhmään, jossa hänen seksuaalinen identiteettinsä on hyväksytty. 

Seksuaalinen identiteetti vakiintuu vasta varhaisaikuisuudessa. Suurimmalla osalla on kuitenkin jonkinasteinen käsitys seksuaalisesta identiteetistään nuoruusikään mennessä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa myös se, että seksuaalinen identiteetti voi kehittyä ja muotoutua vielä myöhemmin elämän aikana.  On tärkeää, ettei toimi vastoin omaa identiteettiään. 

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuolella on perinteisesti totuttu kuvaamaan kehon ulkoisista merkeistä pääteltävää sukupuolta eli miestä tai naista. Kehon ulkoisista merkeistä huolimatta voi kokea kuuluvansa toiseen sukupuoleen tai kokea olevansa tuon jaottelun ulkopuolella. Kaikki eivät tunne itseään selkeästi mieheksi tai naiseksi. Ihminen saattaa kokea olevansa jotain mies- ja naissukupuolen väliltä tai syntyneensä väärään sukupuoleen.

On myös mahdollista, että vauva syntyy niin, että hänen kromosominsa, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Tällaista ihmistä kutsutaan intersukupuoliseksi.

Transihmisen sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole tyypillistä syntymähetkellä määritellylle sukupuolelle. Eli vaikka olisi syntynyt peniksen kanssa, ei tarkoita automaattisesti, että tuntee itsensä mieheksi. Yhtä hyvin voi tuntea olevansa nainen tai ettei ole mitään sukupuolta. Muunsukupuolinen kokee olevansa vähän kumpaakin sukupuolta tai kenties ei oikein kumpaakaan. Biologinen keho ei aina kerro siitä, mikä on henkilön itse määrittelemä sukupuoli. Mies voi ilmaista omaa sukupuoltaan esimerkiksi pukeutumalla naisen vaatteisiin tai nainen miehen vaatteisiin. Sukupuolenkorjausleikkauksen mahdollistava laki tuli Suomessa voimaan vuonna 2003.

Setan:n nettisivuilta löydät lisää tietoa esimerkiksi sukupuoleen liittyvistä määritelmistä ja käsitteistä.

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kertoo siitä, kehen ihastuu, rakastuu ja tuntee seksuaalista vetovoimaa. Heteroksi kutsutaan niitä henkilöitä, jotka tuntevat vetoa eri sukupuolen edustajaa kohtaan kuin mitä itse ovat.

Jos on seksuaalisesti kiinnostunut oman sukupuolen edustajasta, käytetään termiä homoseksuaalisuus. Miehistä kiinnostunut mies on homo ja lesbolla tarkoitetaan naista, joka on kiinnostunut naisista. Murrosiän alkuvaiheessa moni ihailee itsensä kanssa samaa sukupuolta olevia kavereita ja esikuvia. Oman sukupuolen edustajat voivat tuntua paljon turvallisemmilta kuin jonkin toisen sukupuolen edustajat. Tämä saattaa herättää syyllisyyttä tai epäilyä omasta “poikkeavuudesta”. Erilaiset tunteet omaa tai toista sukupuolta kohtaan kehittää kuitenkin omaa seksuaalisuutta, sen muodostumista ja tunnistamista. Tunteet ja ihastumiset voivat olla ohimeneviä, ja seuraava ihastuminen olla jonkin toisen sukupuolen edustajaan.

Seksuaalivähemmistöistä käytetään usein yleistä lyhennettä HLBT (engl. LGTB) eli homot, lesbot, biseksuaalit ja transsukupuoliset.

Biseksuaali on henkilö, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa sekä miehiä että naisia kohtaan. Panseksuaalille ihastuksen kohteen sukupuoli ei ole merkityksellinen. Panseksuaali ihminen voi siis tuntea vetoa myös muunsukupuoliseen, sukupuolettomaan tai intersukupuoliseen ihmiseen. Termit panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä.

Aseksuaalinen ihminen puolestaan kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan.

Kuuntele mielenkiintoiset Podcastit! Niissä käsitellään mm. sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä teemoja

Vaikka ihmisoikeudet ja seksuaalioikeudet takaavat kaikille oikeuden olla sitä mikä itsestä tuntuu oikealta, voi sukupuoleltaan, seksuaaliselta identiteetiltään tai seksuaaliselta suuntautumiseltaan vähemmistöön kuuluva joutua kiusatuksi, ryhmän ulkopuolelle jätetyksi tai muuten kaltoinkohdelluksi. Tutkimukset osoittavatkin, että useimmat trans-, inter- ja ei-heteroseksuaaliset nuoret sekä opettajat salaavat tärkeän osan elämästään koulussa muilta ihmisiltä. 

Oman sukupuolen ja seksuaalisuuden pohdinnan lisäksi omassa perheessä ja lähipiirissä voi olla hyvin moninaisia perhemalleja, seksuaalisia identiteettejä ja seksuaalisia suuntautumisia omaavia ihmisiä: kaksi äitiä, biseksuaali veli, ennen veljeksi tulkittu sisko tai isoisä, joka elää miehen kanssa. Saako lähipiirissäsi olevat ihmiset olla sitä mitä haluavat ja tuntea niinkuin tuntevat? Mikä on oma suhtautumisesi seksuaalivähemmistöjä kohtaan?

Kenenkään ei tarvitse mahtua tai sopeutua valmiisiin malleihin tai jaotteluihin. Jokaisella on velvollisuus hyväksyä toinen sellaisena kuin hän on, ilman vihaa, inhoa tai kielteisiä tunteita. Kukaan ei ole selitysvelvollinen koskaan tai kenellekään seksuaaliseen identiteettiinsä liittyvistä asioista. On kuitenkin tärkeää, että mieltä askarruttavista asioista voi halutessaan puhua jollekin luotettavalle ihmiselle tai vaikka kirjoittaa tuntemuksista. 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyy paljon erilaisia käsitteitä. Täältä löydät mitä käsitteet tarkoittavat.