Grooming

with No Comments

Tartteeko netissä olla varovainen ja voiko kaikkeen luottaa?

Parhaimmillaan netti on kavereiden kanssa yhteydenpidon väline, uusien kavereiden löytämisen keino, tiedonhaun ja pelaamisen väline. Netissä on tosin paljon myös sellaista mikä ei ole luotettavaa ja on jopa vaarallista.

Netti voi toimia pahimmillaan myös väylänä seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Tiedätkö mitä grooming tarkoittaa?

Grooming tarkoittaa aikuisen tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään seksuaaliseen kontaktiin lapsen kanssa tai houkutellaan lapsi toimimaan seksuaalisella tavalla. Hyväksikäyttöön johtava houkutteluprosessi voi tapahtua kasvokkain, netissä viestittelemällä tai web-kameran välityksellä. Siitä alkaa tapahtumaketju, jonka tarkoituksena on houkutella ja valmistella nuori seksuaalisiin tekoihin.

Suomen rikoslain mukaan alaikäisen houkuttelu seksuaaliseen kontaktiin ja seksuaalisiin tekoihin (grooming) on rikos, ja sitä kautta rangaistava teko. (Rikoslaki 20. luku 8 b §).