Seurustelun taidot

with No Comments

SEURUSTELUN TAIDOT

Seurustelu on erilaista elämän eri vaiheissa.  Ennen seurustelua on tavallista ihastua toiseen, alkaa pitämään ja tykkäämään toisen olemuksesta ja haluaa pitää yhteyttä tähän. Seurustelu voi alkaa esimerkiksi viestittelystä, yhteisestä harrastuksesta tai koulussa tutustumisesta.

Seurustelemiseen liittyy yhdessä tekeminen ja oleminen. Seurustelussa on aina vahvasti mukana tunteet. Omia ja toisen tunteita tulee aina kuunnella ja kunnioittaa, eikä koskaan loukata tai satuttaa toista tahallisesti. Tärkeää on opetella ottamaan myös seurustelukumppani huomioon oman itsensä lisäksi. Tärkeintä on kuitenkin olla oma itsensä ja toimia omien arvojensa mukaan, eli sen mukaan mikä on itselle tärkeää.

Seurustelun aloittaminen

Ennen seurustelun aloittamista on hyvä tutustua rauhassa toiseen. Voi vaatia valtavasti rohkeutta mennä puhumaan ihastuksen kohteelle. Mieti valmiiksi muutama puheenaihe, joista voisi lähteä liikkeelle. Ole kohtelias ja kunnioittava toista kohtaan. Seurustelu pohjaa aina hyvälle ystävyydelle ja luottamukselle.

Seurustelun aloittamiseen ei ole olemassa yhtä tiettyä oikeaa ajankohtaa tai tapaa. Ihmiset kasvavat ja kehittyvät omaan tahtiinsa. Kukin itse tietää parhaiten, milloin on oikea aika ja edessä juuri se oikea kumppani. Muista, ettei seurusteluun tarvitse ottaa muista mallia ja kokea sen takia painetta ryhtyä johonkin, mihin ei ole valmis! Se ei ole oikein myöskään kumppaniasi kohtaan.

Seurustelemisesta sovitaan kumppanin kanssa. Ota rohkeasti asia puheeksi. Omat tuntemukset on tärkeää myös sanoittaa toiselle. On hyvä miettiä mitä molemmat seurustelulta odottavat. Onko joitain sääntöjä tai asioita, joita seurustelun aikana tulisi huomioida? Tärkeää on sanoittaa toiselle, mitä haluaa ja toivoo. Minkälaisista asioista tykkää ja mistä ei. Kukaan meistä ei ole ajatustenlukija. 

Tsekkaa Mummon seurusteluvinkit videolta!

Seurustelun taidot

Seurustelemista opetellaan läpi elämän. Seurustelemisen pohjana ovat sosiaaliset taidot ja toisen kunnioittaminen. Jokainen pari seurustelee heille sopivalla tavalla. Seurustelun pelisäännöistä kannattaa sopia yhdessä. Jokainen on riittävän hyvä juuri sellaisenaan kuin on, sitä on tärkeä kunnioittaa.

On tavallista, että seurustelun alussa haluaisi viettää paljon aikaa kumppanin kanssa. Molempien kannattaa kuitenkin muistaa pitää huolta kaveri- ja ystävyyssuhteista ja viettää myös heidän kanssaan aikaa. Omaa harrastustakin kannattaa jatkaa. Sopivan tasapainon löytäminen ajankäytölle voi joskus viedä aikaa ja vaatia kompromisseja. Oma aika on tärkeä asia, vaikka seurustellaankin! Vaikka sinusta olisikin ihanaa viettää kaikki aika elämästä liimautuneena kumppanisi kylkeen, kumppanisi voi tarvita myös omaa tilaa. Keskustelkaa ja sopikaa näistä asioista yhdessä.

Seurustellessa on tärkeää antaa positiivista palautetta ja toisen nähdä toisen vahvuudet. Seurustelusuhteessa, kuten muissakin ihmissuhteissa, luottamus on kaiken perusta.

Seurustelusuhteissa läheisyyden määrä vaihtelee. Kannattaa rauhassa tunnustella, mikä määrä ja tapa läheisyyttä sopii juuri teille. Toisen hyvänä pitäminen niin, että se on molemmille hyvä kokemus, on tärkeää. Mitään kiirettä ei ole.

Mitä rauhallisemmin toiseen tutustuu, sitä vahvemman pohjan se suhteelle luo. Mikäli toisen läheisyys tai kosketus ei tunnu hyvältä, kannattaa siitä kertoa ja tarvittaessa lähteä tilanteesta pois. Mitään mikä itsestä ei tunnu hyvältä, ei tarvitse tehdä. Esimerkiksi väkivalta ei ole missään muodossa seurustelussa ja parisuhteessa sallittua. Miten tunnistaa vaaran merkit seurustelussa ja mitä väkivalta seurustelussa voi olla?

Seurustelun aikana voi tulla erimielisyyksiä ja riitojakin

Seurusteluun liittyy paljon erilaisia tunteita niin positiivisia rakkauden ja välittämisen tunteita kun negatiivisiakin tunteita. Erimielisyyksiä on hyvä oppia ratkomaan puhumalla. Samoin riitelemisen taitoja on hyvä opetella. Tärkeää on aidosti kuunnella toisen mielipiteitä ja häntä askarruttavia asioita. Olkaa puhumatta toistenne päälle. Myöskään kuoreen vetäytyminen ei rakenna suhdetta eteenpäin.

Riitelemisen taidot on usein omilta vanhemmiltaan opittuja. Puhelkaa miten lapsuuden kodeissanne on riidelty ja asioista sovittu. Mitä asioita haluatte siirtää lapsuuden kodeista omaan parisuhteenne? Jos jokin asia olisi hyvä jättää siirtämättä, kannattaa aktiivisesti opetella olla käyttämättä sitä. 

Tunteet voivat kuohahtaa voimakkaastikin. Tärkeää on opetella sanoittamaan ja käsittelemään omia vahvoja tunteita ja päästämään niistä myös tarvittaessa irti.  On hyvä pysyä tässä hetkessä, eikä lähteä kaivelemaan menneitä tapahtumia tai syytellä “aina sinä..”, vaan keskittyä juuri sillä hetkellä käsillä olevaan asiaan ja sen ratkaisemiseen.

Anteeksi pyytämisen ja antamisen taito on arvokas myös seurustelusuhteessa. Kuuntele Nuts ‘n Eggs podcast aiheesta.

Särkynyt sydän

Seurustelusuhteen päättyminen on aina vaikea asia. Joskus suhteen lopettamiseen on päädytty yhteisen päätöksen kautta. Joskus toisen halu lopettaa suhde voi tulla täysin yllätyksenä. Taustalla voi olla monenlaisia asioita vaikuttamassa. Luottamuksen rikkominen tekee säröä suhteeseen. Aina suhde ei pääty eroon, jos asioista päästään sopuun ja luottamuksen rakentamiseen uudelleen ollaan motivoituneita. 

Se, että rakas hylkää, voi olla maailman hankalin asia hyväksyä. Itsensä saattaa tuntea arvottomaksi ja tuskan haava kirvellä monta päivää. Oma suru on hyvä päästää ulos, sen sijaan että pitäisi kaiken sisällään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Padottu suru etsii keinon päästä pintaan myöhemmin elämässä. Ei kannata hautoa asioita sisälläään. Älä jää yksin. Jaettu suru helpottaa usein oloa. 

Se, miten eroon päädytään ja miten siitä puhutaan, on merkityksellistä. On epäreilua toista kohtaan ilmoittaa erosta viestillä, soittamalla tai savumerkeillä. Erosta kannattaa puhua kasvotusten paikassa, jossa voi puhua rauhassa.

Vaikka seurustelu päättyisikin, tulee muistaa puhua toisesta kunnioittavasti ja säilyttää suhteeseen liittyvät luottamukselliset asiat omana tietona. Kumppania ei kannata lähteä haukkumaan tai levittämään hänestä juoruja tai kuvia.

Nuts’ n Eggs podcastissa puhutaan tästä aiheesta lisää.