Seksuaalioikeudet

with No Comments

Ovatko seksuaalioikeudet sinulle tuttuja?

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta!

Jokaisella on oikeus omaan seksuaalisuuteensa

Jokaisella on oikeus nauttia omasta kehostaan ja seksuaalisen suuntautumisensa mukaisesta seksuaalisuudesta kunnioittaen myös muiden oikeuksia. Kaikilla ihmisillä on oikeus nautinnolliseen, turvalliseen ja tasapainoiseen seksuaalielämään. Seksuaalioikeudet tulee toteutua ihan kaikilla ikään, sukupuoleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, uskontoon tai kulttuuriin katsomatta.

Ketään ei saa painostaa tai pakottaa seksiin, eikä seksi saa ahdistaa tai pelottaa. Toista ei saa vahingoittaa eikä alistaa. Jokaisella on oikeus hallita omaa seksuaalielämäänsä. Kavereiden painostuksesta tai hyväksynnän saamisesta ei kannata tehdä mitään mikä rikkoo itseä.

Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Kaikilla on oikeus perääntyä ja kieltäytyä missä tahansa seksuaalisen kanssakäymisen vaiheessa.

Jokaisella on oikeus koulutukseen ja tietoon seksuaalisuudesta

Jokaisella on oikeus saada koulutusta ja tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, seksuaalisuudesta sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista elämän eri vaiheissa.

Jokaisella on oikeus saada tietoa seksuaalisuuden luonnollisuudesta ja keinoista, joilla seksuaalista tyydytystä, onnellisuutta ja tasapainoa voi kokea turvallisesti. Sinulla on oikeus tietää mm. hedelmällisyyteen vaikuttavista asioista, ehkäisystä ja seksitaudeista ja omista oikeuksistasi.

Tieto mahdollistaa hyvän seksuaaliterveyden, itsensä suojelun ja omasta seksuaalisuudesta nauttimisen. Tieto mahdollistaa vastuullisten ja itsenäisten päätösten tekemisen.

Jokaisella on oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi

Jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Jokaisella on oikeus suojella itseä ja tulla suojelluksi seksitaudeilta ja seksuaaliselta kaltoinkohtelulta. Myös seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta, kuten raiskauksilta eli sukupuoliyhteyteen pakottamiselta, sukuelinten vahingoittamiselta, tulee suojella kaikkia. Lisäksi jokaisella on oikeus päättää itse avioitumisestaan sekä ajankohdasta hankkia lapsia.

Kukaan ei saa haukkua, kiusata, syrjiä tai loukata toista sukupuolen, seksuaalisten erityispiirteiden, kehittyneisyyden tai kehittymättömyyden takia. Toista ei saa haukkua hänen seksuaalisuuttaan loukkaavasti (esim.
huoraksi tai homoksi) eikä ahdistella seksuaalisesti.

Yhdenkään lapsen ei pitäisi kuolla sukupuolensa vuoksi. Yhteiskunnilla ja niiden lainsäädännöllä on olennainen rooli suojelun takaajana.

Jokaisella on oikeus seksuaaliterveyspalveluihin

Jokaisella on oikeus turvalliseen, luotettavaan ja korkeatasoiseen seksuaaliterveydenhoitoon, joka sisältää oikeuden turvalliseen raskauteen, synnytykseen, vauvan hoitoon, lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoon, seksitautien hoitoon, ehkäisyyn sekä turvalliseen aborttiin.

Seksuaalioikeuksien mukaan hoidon tulee olla ilmaista tai edullista, helposti ja nopeasti saatavilla. Seksuaaliterveydenhuollon palveluiden tulee olla luottamuksellista ja asiakasta kunnioittavaa.

Jokaisella on oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

Jokaisella on oikeus näkyä ja tulla huomatuksi sellaisena seksuaalisena ihmisenä kuin on. Jokainen ihminen on arvokas sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydetilaan, vammaisuuteen, rotuun tai sukupolveen katsomatta.

Jokaisella on oikeus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa ilman pelkoa syrjinnästä, leimautumisesta, vähättelystä ja väkivallasta.

Seksuaalioikeuksien mukaan yhteiskunnan tulee olla tasa-arvoinen ja rakennettu kaikkia varten. Kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja vastuut sekä mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen

Jokaisella on oikeus tehdä yksityisiä ja henkilökohtaisia päätöksiä omaan seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyen. Sinulla on oikeus päättää, mitä asioita seksuaalisuuteesi liittyen haluat jakaa muille, esimerkiksi somessa.

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja tyydyttävään sukupuolielämään ilman pelkoa vainosta, vapauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta. Sinulla on oikeus tutustua häiriöttä omaan kehoosi.

Jokaisella on oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, jotka ovat luottamuksellisia, niin ettei kukaan ulkopuolinen (edes vanhemmat) saa tietoonsa käyntisi syytä.

Jokaisella on oikeus vaikuttaa

Jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa itseään koskevaan seksuaalisuuteen liittyvään päätöksentekoon perheen, yhteisön ja valtion tasolla.

Jokaisella tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin seksuaali- ja lisääntymisterveysasioissa. Näitä asioita ovat esimerkiksi suhteiden solmiminen, avioituminen, ehkäisy ja lasten saaminen.

Oikeus puolustaa seksuaalioikeuksiaan tulee taata laissa. Esimerkiksi Suomessa Perustuslaki ja Rikoslaki turvaavat seksuaalioikeudet.