Seksuaalisuuden portaat

with No Comments

Seksuaalisuuden portaat

Seksuaalisuuden portaat ovat Raisa Cacciatoren ja Erja Korteniemi-Poikelan luoma tunnekasvatusmalli, jonka kautta voidaan tarkastella seksuaalisuuden kehittymistä. Seksuaalisuuden voidaan ajatella kehittyvän portaittain, askelma kerrallaan. Jokainen porras on yhtä tärkeä ja niiden kulkeminen omassa tahdissaan kiirehtimättä on erittäin merkityksellistä. Portaita voi askeltaa myös taaksepäin ja myöhemmässä vaiheessa kivuta omaan tahtiinsa niitä uudelleen ylöspäin. Seksuaalisuuden portaisiin on koottu jokaiselle askelmalle tyypilliset sille ominaiset vaiheet. Askelmia on 11.

Millä portaalla sinä olet?

Askelma on ajankohtainen 0-4-vuotiaana. Omaan kehoon ja alastomuuteen tutustuminen alkaa jo tällä portaalla. Oman kehon ihanat ihmeellisetkin paikat tulevat lapselle tutuiksi. Lapselle on tärkeää saada olla rakastettu ja hoivattu. Saatu hoiva, hellyys ja hyvä kosketus vaikuttavat lapsen itseluottamukseen, turvallisuuden tunteeseen, kehonkuvaan ja hänen suhtautumiseensa läheisyyttä kohtaan. Rakkauden ja ilon kohteena oleminen on lapsen tunne-elämän kehitykselle merkittävä kokemus. Tällä portaalla luodaan perusta sille, miten oma keho koetaan ja miten hellyyttä saadaan ja annetaan.

Ihastuksen ja kaveruuden eroa mietitään 3-8-vuotiaana. Tykkäyskaverille voidaan avoimesti näyttää tunteet suukottelemalla ja halaamalla. Rajojen opettelu tulee tällöin vahvasti ajankohtaiseksi. Omien rajojen opetteleminen ja niistä huolta pitäminen ovat seksuaalisen kehittymisen ja oman kehon suojelemisen kannalta tärkeät. Rajoilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä kuka saa kehoa koskea, miten koskettaa, kuinka lähelle on sopivaa tulla ja miten puhutella. Jokaisella on oikeus puolustaa itseään. Tällä portaalla opetellaan myös miten omaa tykkäämistä ja omia tunteita voidaan näyttää ja miten ihmissuhteita solmitaan. Opetellaan kaveritaitoja, jotka ovat seurustelun ja parisuhteen pohjana.

Mitä sinulle on opetettu omien rajojen pitämisestä? Entä toisen rajojen kunnioittamisesta? Miten toimit, jos rajasi ovat uhattuna?

Askelmalla ollaan tyypillisesti 3-9-vuotiaana. Ympärillä olevat sukupuolet alkavat kiinnostaa ja läheisten ihmisten parisuhteet pääsevät huomion kohteeksi. Usein myös haaveillaan tutun ja turvallisen aikuisen kanssa naimisiin menemisestä. On tärkeää saada kokemus omasta viehättävyydestään ja uskoa olevansa tavoiteltu kumppani tulevaisuudessa, vaikka naimisiin meneminen ei onnistuisi juuri tämän lapsuuden ihastuksen kohteen kanssa. Tyttöjen ja poikien sekä naisten ja miesten eroavaisuuksia aletaan havainnoida ja pohtia. Lasta kiinnostaa myös miten vauvat saavat alkunsa.

Neljännellä portaalla (6–12-vuotiaana) usein ihastutaan. Ihastuksen kohde on tavallisesti joku arvostettu ja ihailtava nuori tai aikuinen, esimerkiksi julkisuuden henkilö oman lähipiirin ulkopuolelta. Idolin sukupuolella ei ole merkitystä. Ihastumisen tunne on mahtava ja tuo elämään paljon iloa. Unelmointi ihastumisen kohteesta on tärkeää itsetunnon kehittymiselle ja fantasioinnille mielikuvien kautta. Idoliin ihastumisen tunnetta kannattaa vaalia ja vahvistaa. On turvallista unelmoida erilaisista asioista mielikuvissaan. Tätä vahvaa tunnekokemusta tarvitaan myös aikuisuudessa. Vanhempien tehtävänä on asettaa rajoja todellisille rajojen ja roolien kokeiluille, mikäli ne olisivat haitaksi nuorelle.

Tällä portaalla ihastutaan! Tunteet voivat olla hyvin vahvoja, sydän tykytellä ihastuksen vuoksi, kädet hiota toisen lähellä ja mahassa kipristellä. Kuuluu asiaan! Omien tunteiden hallintaa ja niiden näyttämistä harjoitellaan vielä pitkään tämänkin portaan jälkeen.

Ihastuminen halutaan usein pitää omana salaisuutena. Joskus voi käydä niin, että ihastuminen lopahtaa sen tullessa muiden tietoisuuteen. Onneksi uusi ihastus voi odottaa jo kulman takana.

Tytöt voivat ihastua tyttöihin ja pojat poikiin.  Ihastuminen samaa sukupuolta olevaa kohtaan voi tuntua turvallisemmalta tämän sukupuolen ollessa itselle tutumpi. Tämä ei automaattisesti tarkoita, etteikö voisi ihastua myös muihin sukupuoliin. Tämä seksuaalisuuden kehitysvaihe on normaali jota ei tarvitse hätkähtää.

Toisen läheisyys kiehtoo haaveen tasolla ja siitä haaveilu onkin tärkeää. Se valmistaa seuraavaa porrasta varten. Älä siis kiirehdi.

Oma ihastuminen kerrotaan luotettavalle ystävälle. Toiselta saatu vastaanotto ja palaute omasta ihastuksen kohteesta on merkityksellistä. Ystävältä saatu tuki ja hyväksyntä tunteitaan kohtaan on tärkeää eteenpäin portailla kipuamiseen. On tärkeää, ettei mitätöi toisen tunteita. Muista toimia aina myös luottamuksen arvoisesti!  Voit kiittää luottamuksen osoituksesta ja tärkeän asian jakamisesta. Ystävyyssuhteissa tarvittavia taitoja vahvistetaan. Hyvät ystävyystaidot ovat pohjana hyvälle seurustelusuhteelle. Omia taitoja voi aina kehittää ja opetella myös uusia taitoja.

Joskus joku kaveri voi kertoa kokemuksistaan, joita hän olisi jo päässyt kokemaan. Aina tarinat eivät ole kuitenkaan tosia. Tällä portaalla voidaan testata omaa kykeneväisyyttä ja rohkeutta kuviteltujen tapahtumien avulla.  Jos kaverit uskovat kuviteltujen  asioiden tapahtuneen, jonain päivänä ehkä oikeasti niiitä uskalletaan toteuttaa.

Portaalla ollaan usein 10-15 vuotiaina. Murrosiän muutokset ovat usein jo nähtävillä kehossa. Jokaiselle ne tulevat omassa aikataulussaan.
Tällä portaalla ihastuminen uskalletaan jo kertoa ihastumisen kohteelle, joko kasvotusten tai viestillä. On kutkuttavaa tietää, että ihastuksen kohde tietää häneen kohdistuvista tunteista. Aina ihastuminen ei ole molemminpuolista, mutta rukkasten saaminen pystytään jo kestämään. Vaikeiden tunteiden sietämistä ja niiden yli pääsemistä kannattaa opetella. Harmista ja surusta kannattaa puhua tai kirjoittaa ystävälle, omalle vanhemmalle tai luotettavalle ihmiselle. Mielekäs tekeminen yksin tai toisten kanssa voi auttaa eteenpäin, samoin liikunta, piirtäminen, kirjoittaminen tai muu itselle hyväksi koettu tapa.
 
On mahdollista myös itse saada tieto ihastumisen kohteena olemisesta. On tärkeää olla loukkaamatta toista, vaikkei itse tuntisi samoin.  On hyvä pohtia jo etukäteen, miten tilanteessa toimisi. Muista aina puhua toista kunnioittavasti.
Netissä tapahtuvassa ihastumisessa on tärkeää muistaa, että vasta fyysisessä kohtaamisessa aidossa tilanteessa tulee kaikki ihmisen ominaisuudet paremmin näkyviin. Ihastumiset netissä voivat perustua hyvin hataralle pohjalle. Muista aina turvallisuus netissä toimiessasi.
 

Käsikkäin portaalla ollaan usein 12-16-vuotiaina. Ihastuminen on molemminpuolista ja se voidaan haluta näyttää kaikille. Ihastumisen tunne ja uskallus olla rakkaansa lähellä vievät paljon energiaa. Toisen kanssa puhuminen vaatii vielä rohkeutta. Portaalla opetellaan ottamaan toinen huomioon  oman itsensä lisäksi. Kädestä kiinni pitäminen riittää aivan hyvin tälle portaalle. Ei kannata kiirehtiä eikä harppoa portaita yli. Omat rajat ja määräysvalta omaan kehoon kannattaa aina muistaa. Se, kumpi kumppaneista on alemmalla tasolla portaita, määrää olemisen tavan ja vauhdin. Maltti on valttia tässäkin kohtaa.

Seurustelua aloittaessa halu viettää toisen kanssa aikaa voi olla suuri. Omista kaveri- ja ystävyyssuhteista ja harrastuksista kannattaa kuitenkin pitää huolta ja panostaa myös niihin. Hyvän ystävän alkaessa seurustella, voi tuntea harmitusta mahdollisesta vähentyneestä yhteisestä ajasta tai toisen ajatusten kohdistumisesta ihastuksen kohteeseen. Asiasta kannattaa puhua ja kertoa nätisti omista fiiliksistä.

Aina seurustelu ei kestä vaan päättyy eroon. Ero voi aiheuttaa voimakasta pettymyksen tunnetta niin itseen kuin kumppaniin. Voi olla hyvä listata asioita, jotka voisivat helpottaa oloa sydänsurujen keskellä.

Tämä porras aukeaa usein 14-18-vuotiaana. Suudellen-portaalla uusi nautinnon maailma voi aueta. Koskettelu ja suudelmat kuuluvat tälle portaalle. Hellyys ja toisen hyvänä pitäminen tapahtuu usein suun ja kaulan alueella. On hyvä pohtia missä tilanteissa ja paikoissa on hyväksyttä olla kaulakkain ja suudella. Toisen huomiointi ja hellyyden osoittaminen ovat tärkeitä seurustellessa. Kiihottuminen kumppanin lähellä ja kosketuksesta on normaalia, mutta ei välttämätöntä.  Kiihottuminen voi olla hyvin vahva kokemus, eikä sitä pidä hätkähtää.

Kumppanin kanssa on hyvä puhua seurustelemisesta.  Mitä toiveita kummallakin on? Voiko olla muita kumppaneita samaan aikaan? Mitä luottamus merkitsee suhteessanne? Mistä haaveilee ja unelmoi? Ehkäisystä on myös hyvä puhua kumppanin kanssa jo ennen kuin se on ajankohtaista.

Luottamuksen säilyttäminen myös someviestittelyissä suhteen mahdollisesti päätyessä eroon, on hyvien tapojen mukaista.

 

Hyväily porras on ajankohtainen usein 15-20-vuotiaana. Portaalla tutustutaan yhdessä seksuaaliseen nautintoon, ilman yhdyntöjä. On tärkeää, että seurustelusuhde koetaan riittävän turvalliseksi, jotta portaalla voidaan olla rauhassa riittävän pitkään ilman pelkoa siirtymisestä jo seuraavalle portaalle. Portaalla tapahtuvaan hyväilyseksiin kuuluu hyvää rakkauden tunnetta ja seksuaalista nautintoa. Portaalla on hyvä opetella kuuntelemaan omaa kehoaan. Mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Tärkeää on opetella sanoittamaan omia toiveitaan ja tuntemuksiaan. Kukaan meistä ei ole ajatusten lukija.

Tällä portaalla on oikeus sanoa ei, kuten kaikilla muillakin portailla. Mistä tietää onko valmis ensimmäiseen rakasteluun tai yhdyntään? (eka kerta)

Pitkään tällä portaalla viihtyminen helpottaa seuraavalle portaalle siirtymistä.

Porras on ajankohtainen usein 16-25-vuotiaana. Rakastumisen tunne on vahva ja luottamus kumppaniin riittävää yhdyntöjen aloittamiselle. Portaalta voi askeltaa myös alaspäin ja aina on oikeus sanoa ei, missä vaiheessa tahansa. Empatia ja kunnioitus kumppania kohtaan on aitoa ja valmiudet käyttää tietotaitoaan seksitautien- ja raskauden ehkäisyyn ovat hyvät. Riittävän hidas kipuaminen portaita pitkin omaa mieltä ja kehoa kuunnellen, antaa hyvät valmiudet hyvään ja turvalliseen aikuisen seksuaalimaailmaan.