MEDIA JA SOME

with No Comments

Seksuaalisuus on vahvasti läsnä mm. mediassa, netissä, somessa, mainonnassa, musiikissa ja ohjelmissa – eikä aina hyvällä tavalla. On tärkeää pohtia mitä tekee, näkee ja kuulee:

  • Miten sukupuoli ja seksuaalisuus kuvataan mediassa?
  • Millaisen kuvan media ja some välittää seksistä?
  • Miksi seksikkyyttä korostetaan mediassa?
  • Millaisia vaikutuksia seksuaalisen materiaalin näkemisellä voi olla?
  • Millaisia kuvia ja videoita netissä ja somessa kannattaa jakaa?
  • Miten seurustelukumppaniin tutustuminen internetissä
    eroaa muualla tutustumisesta? Mitä hyviä ja huonoja puolia asiaan liittyy?
  • Miten tunnistaa netissä ja somessa tapahtuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun?
  • Mitä porno on? Mihin kaikkeen pitää itse suostua?