Seksuaalinen kaltoinkohtelu

with No Comments

Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Seksuaalinen kaltoinkohtelu on laaja käsite, joka tarkoittaa kaikkea vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä tapahtuvaa seksuaalista toimintaa. Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi olla seksuaalista ahdistelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa eli tilanteita, joissa henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan loukataan. Seksuaalista kaltoinkohtelua on myös grooming eli alaikäisen houkutteleminen seksuaalisiin tekoihin. Seksuaalinen kaltoinkohtelu tapahtuu usein julkisella paikalla, puhelimen tai netin välityksellä.

Jokaisella on oikeus määritellä omat rajansa ja saada tukea tilanteissa, joissa niitä on rikottu. Vaikka tapahtunutta ei voitaisikaan nimetä rikokseksi, on tärkeää, että häirinnän kokemus, uhkailu ja painostus tehdään näkyväksi ja siihen puututaan.

Tunnistatko seksuaalisen kaltoinkohtelun?

Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi tapahtua monella eri tavalla. Se voi olla fyysistä tai sanallista häirintää, loukkaavia ilmeitä tai eleitä ja se voi tapahtua myös netissä.

Testaa tietosi: Onko kyseessä seksuaalinen kaltoinkohtelu?

Voiko lapsi ja nuorikin joutua seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi?

Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista neljä prosenttia ilmoitti kokeneensa seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä vähintään kerran viimeksi kuluneen vuoden aikana.aksi prosenttia ilmoitti kokeneensä koskettelua tai painostamista koskettamaan.

Saman tutkimuksen mukaan 8. ja 9. luokkalaisista, lukiolaisista ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista joka neljäs ilmoitti kokeensa seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vähintään kerran vuoden aikana. Tytöt kokivat seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua selvästi poikia yleisemmin. Seksuaaliväkivaltaa oli kokenut noin 7 % nuorista.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi aiheuttaa psyykkisen ja fyysisen stressitilan

Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus voi saada aikaan monenlaisia tunteita kuten häpeää, syyllisyyttä, pelkoa, turvattomuutta, itseinhoa, vihaa ja surua. Myös erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita voi ilmaantua, kuten unihäiriöitä, levottomuutta tai säpsähtelyä.

Tilanne voi palata mieleen uudelleen ja uudelleen, jopa yöllisinä painajaisina. Kokemus voi muuttaa muotoaan, eikä välttämättä tunnukaan enää omakohtaiselta tai todelliselta. Voi huomata, että sen ajattelua yrittää välttää kaikin tavoin. Ensisijaisen tärkeää on kertoa aikuiselle kokemastaan tai itse tekemästään harmista. Vahinkoa ja kipua kokenut mieli voidaan parantaa oikeanlaisella tuella ja avulla. Mutta ilman kokemuksen kertomista, ei apua osata tarjota. Älä jää asioiden kanssa yksin.

Katso Raiskauskriisikeskus Tukinaisen video.

Oletko sinä joutunut seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi? On todella tärkeää, että otat asian rohkeasti puheeksi luotettavan aikuisen kanssa, jotta saat apua. On myös tärkeää, että tekijä saadaan kiinni, jotta hän ei voi enää jatkaa seksuaalista kaltoinkohteluaan. Nuts’ n Eggsin sivuilta löydät tietoa mistä saat apua.