Suomen laki ja suojaiät

with No Comments

SUOMEN LAKI JA SUOJAIÄT

Seksuaalirikos tarkoittaa henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkomista. Teot voivat tapahtua kasvotusten, puhelimen tai netin välityksellä. Kohteena voi olla tyttö tai poika. Tekijänä voi olla alaikäinen tai aikuinen nainen tai mies.

Suomen rikoslain 20. luku määrittelee kaikkien seksuaalirikosten nimet, niiden tunnusmerkit ja rangaistukset. Seksuaalirikoksiksi voidaan lukea muun muassa:

  • seksuaaliseen tekoon pakottaminen
  • raiskaus eli sukupuoliyhteyteen pakottaminen
  • seksuaalinen hyväksikäyttö
  • seksuaalinen ahdistelu
  • seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö
  • paritus, jossa tekijä pyrkii toimillaan saamaan taloudellista hyötyä itselleen tai jollekin toiselle henkilölle toisen harjoittaman seksityön avulla

Seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteet ovat moninaisia. Vaikka tilanne ei täyttäisi rikoksen tunnusmerkkejä, voi kokemus olla silti haavoittava. Jokaisella seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneella on oikeus saada tukea kokemuksesta toipumiseen.

Oletko tietoinen, että raiskauksen rikosilmoituksen tekemiseen on aikaa 10 vuotta, ja törkeässä tapauksessa 20 vuotta tapahtuneesta? 

Suomen rikoslaki suojelee lapsia ja nuoria

Lasten ja nuorten suojaksi rikoslaissa on määritelty, että kaikki aikuisen ja alle 16- vuotiaan lapsen välillä tapahtuneet kaikki seksuaaliset teot ja niihin houkuttelu ovat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Seksuaalinen teko voi
olla esimerkiksi koskettelua, pornon näyttämistä tai seksuaalisesti latautuneiden tarinoiden kertomista. Hyväksikäytön toteutuminen ei siis edellytä
yhdyntää. Internetissä seksuaalinen teko täyttyy jo seksuaalissävytteisessä keskustelussa tai web-kamerayhteydessä.

Seksuaalinen teko voi olla sellainen, jonka aikuinen tekee lapselle tai sellainen, jonka aikuinen saa lapsen tekemään itselleen tai hänelle. Myös seksuaalisen hyväksikäytön yritys on rangaistavaa.

Seksuaalipalvelujen ostaminen, sen yritys tai korvausten lupaaminen niistä on myös rangaistavaa. Esimerkiksi alkoholin, tupakan, nuuskan, huumeiden, rahan tms tarjoaminen lapselle ja nuorelle vastineeksi erilaisista seksuaalisista teoista on rangaistavaa. Vastuu hyväksikäytöstä on aina aikuisella. Tekijä ei voi vapautua vastuusta vedoten tietämättömyyteensä asioiden oikeasta tilasta kuten esimerkiksi lapsen todellisesta iästä. Aikuisen täysi vastuu ei myöskään vähenny, vaikka alaikäinen olisi itse ollut aloitteen tekijä.

Erityisen suojelun tarve nousee siitä, että alle 16- vuotiaan katsotaan olevan vielä seksuaalisessa kehityksessään keskeneräinen ja elämänkokemus rajallinen.

Voiko alle 16- vuotiaat seurustella ja olla seksuaalisessa kanssakäymisessä lain mukaan?

Seksuaalisen kanssakäymisen yleinen suojaikäraja on 16 vuotta. Saman ikäisten, samalla henkisellä ja ruumiillisella tasolla olevien alle 16-vuotiaiden välisestä vapaaehtoisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä ei rangaista. Edellytys on, että molemmat sitä haluavat, eikä siihen liity painostamista, hyväksikäyttöä tai pakottamista. Myös alaikäinen voi siis syyllistyä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jos edellä mainitut asiat eivät toteudu.

Alle 16- vuotias voi seurustella yli 16- vuotiaan kanssa, jos nuoret ovat iältään tai henkiseltä ja fyysiseltä kehitykseltään lähellä toisiaan. Mikäli nuorilla on seksuaalisia tekoja tai yhdyntöjä, niin molempien tulee olla halukkaita ja suostuvaisia siihen. Riski joutua vastuuseen seksuaalisesta teosta kasvaa sen mukaan, mitä suurempi on osapuolten välisen iän taikka henkisen tai ruumiillisen kehityksen välinen ero. Aikuinen kumppani voi pyrkiä verhoamaan seksuaalisen hyväksikäytön läheisyyteen, luottamukseen ja turvallisuuteen vaarantaen nuoren tasapainoisen kehityksen.

Aikuinen, joka on luottamussuhteessa (esimerkiksi opettaja, harrastusten ohjaaja tai valmentaja) lapseen, ei saa olla seksuaalisessa kontaktissa alle 18- vuotiaan kanssa. Rikoslaki suojaa myös lasta ja nuorta perheen sisäiseltä seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

Katso Yle Areenan animaatio Kehoni on minun: Suomen laki.