Mistä apua?

with No Comments

MISTÄ APUA?

Seksuaalirikos on rangaistava teko. Seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi voi joutua kuka tahansa ja missä tahansa, eikä se koskaan ole uhrin syy. Mikään, mitä uhri on sanonut tai tehnyt, ei oikeuta vastentahtoista seksuaalista tekoa tai sen yrittämistä.

Kaikista seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksista on mahdollista selvitä. Kokemusten kanssa ei kannata jäädä yksin. Tuen hakeminen kaltoinkohtelun jälkeen on tärkeää. Kouluterveyskysely (2019) osoittaa kuitenkin, että nuorista noin joka neljäs on kertonut kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta jollekin luottamalleen aikuiselle. Olisi kuitenkin tärkeää, että jokainen tapaus tulisi aikuisen tietoon, jotta tekijä saataisiin kiinni ja uhria pystyttäisiin auttamaan.  Katso aiheesta Yle Areenasta Mitä mietit, Ronja Salmi? Seksuaalisesta väkivallasta ei pidä vaieta.

Avun hakeminen on erittäin tärkeää, vaikka sinulla saattaa olla pelon, syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä voimattomuutta.

 • Älä peseydy tai vaihda vaatteita.
 • Mene mahdollisimman pian lääkäriin oman alueesi terveyskeskukseen, vaikka näkyviä vammoja ei olisi.
 • Kerro lääkärille, mitä on tapahtunut.
 • Kerro asiasta jollekin läheiselle tai luotettavalle ihmiselle. Ota halutessasi jokin läheinen ihminen mukaan lääkäriin. Älä jää tapahtuneen kanssa yksin.
 • Mene tekemään rikosilmoitus. Rikosilmoituksen tekemistä voit harjoitella Right to Choose sivustolla.
 • Voit ottaa halutessasi poliisiasemalle tukihenkilön mukaan.
 • Kannattaa jutella myös ammattiauttajalle.

Muista, että sinä et ole syyllinen koskaan. Tekijä on syyllinen ja vastuullinen tapahtumasta.

 • Tutkimuksissa uhrilla saa aina olla tukihenkilö mukana.
 • Tutkimustilanteessa mukana on lääkäri yhdessä avustavan hoitajan kanssa.
 • Tutkimusta ei koskaan tehdä väkisin tai vasten uhrin tahtoa.
 • Tutkimus ei myöskään edellytä rikosilmoitusta, sillä sen tekemiseen on runsaasti aikaa vielä tapahtuneen jälkeenkin.
 • Lääkäri esittää kysymyksiä ja kirjaa tiedot tarkasti ylös.
 • Näytteitä otetaan usein iholta tai vaatteista niistä kohdista, joissa on mahdollisesti esimerkiksi tekijän siemennestettä tai muita eritteitä.
 • Vaatteet annetaan poliisille tutkittaviksi.
 • Mikäli uhri on ollut nainen, raskaustestillä poissuljetaan raskauden mahdollisuus. Tarvittaessa annetaan jälkiehkäisy ja otetaan seksitautinäytteet. 
 • Kerrotaan mistä saa apua ja tukea
 • Varataan aika tarvittaessa jälkitarkastukseen

Katso Rikosuhripäivystyksen video miten voit auttaa kaveria, joka on joutunut seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi.