Seksuaalinen minäkuva ja itsetunto

with No Comments

SEKSUAALINEN MINÄKUVA JA ITSETUNTO Seksuaalisen minäkuvan kautta tarkastelemme itseämme seksuaalisena olentona. Seksuaalisuus on jokaisessa ihmisessä läpi elämän kulkeva voimavara. Seksuaalisen minäkuvan kautta hahmotamme oman sukupuolen ja suhteemme toisiin sukupuoliin, sukupuolirooleihin, intiimiyteen ja läheisyyteen sekä seksuaalisiin toimintoihin. Seksuaalisella itsetunnolla tarkoitetaan tiedostavaa … Read More

Seksuaalisuuden portaat

with No Comments

Seksuaalisuuden portaat Seksuaalisuuden portaat ovat Raisa Cacciatoren ja Erja Korteniemi-Poikelan luoma tunnekasvatusmalli, jonka kautta voidaan tarkastella seksuaalisuuden kehittymistä. Seksuaalisuuden voidaan ajatella kehittyvän portaittain, askelma kerrallaan. Jokainen porras on yhtä tärkeä ja niiden kulkeminen omassa tahdissaan kiirehtimättä on erittäin merkityksellistä. Portaita … Read More