Pojan keho

with No Comments

Pojan biologisen kehon muutokset murrosiässä Normaaliin puberteetin, eli murrosiän kehitykseen liittyy laajaa yksilöllistä vaihtelua. Osalla pojista murrosikä alkaa muita aikaisemmin ja toisilla taas muita hitaammin. Murrosiän ulkoisten merkkien kehittymisen järjestys voi vaihdella poikien välillä paljonkin. Tähän vaihteluun vaikuttaa esimerkiksi se … Read More