Ikä

with No Comments

Ikä ja hedelmällisyys Ikä on merkittävin ja lahjomaton hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä. Median luoma käsitys raskauden rajattomasta mahdollisuudesta, vaikka ikää kertyy, kertoo lähinnä lääketieteen ja teknologian kehityksestä. Tässä on 5 tärkeää tutkittua faktaa iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen: Hedelmällisyys on kuin hullut päivät, … Read More