Seurustelun pelisäännöt

with No Comments

Seurustelun pelisäännöt

Kaveritaidot ovat parisuhteen pohjana. Seurustelua aloitettaessa on tärkeää sopia pelisäännöistä juuri teidän suhteeseenne. Alle on koottu tärkeitä asioita, joita kannattaa ottaa yhdessä puheeksi.

 • Mitä toiveita ja odotuksia teillä on seurustelulta?
 • Parisuhteen pohjana on oman itsen ja toisen kunnioittaminen. Miten teidän suhteessa näkyy toisen kunnioittaminen?
 • Parisuhteen pohjana on luottamus. Mitä luottamus teille käytännössä merkitsee? 
 • On tärkeää että sinut koetaan turvalliseksi. Mitä turvallisuuden kokemus parisuhteessa teille merkitsee?
 • Sopikaa yhdessä, mitä teidän seurusteluunne kuuluu ja ei kuulu.
 • Parisuhteessa ei tule olettaa mitään toisen puolesta. Miten asioista puhutaan parisuhteessanne?
 • Tunteiden näyttäminen ja sanoittaminen on tärkeää. Myös huonojen fiilisten sanoittaminen kannattaa. Emme ole toistemme ajatustenlukijoita. Onko tunteiden sanoittaminen molemmille helppoa? Miten negatiivisia tunteita näytetään turvallisesti? 
 • Olkaa rehellisiä. Mitä rehellisyys teille  tarkoittaa?
 • Toisen yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Mitä yksityisyys ja sen kunnioittaminen teille tarkoittaa?
 • Molemmilla on oikeus omiin ystäviin, harrastuksiin ja omaan aikaan. Onko ajankäyttönne molemmille ok? 
 • On tärkeää säilyttää luottamus myös suhteen päättymisen jälkeen. Älä juoruile kumppanisi asioista, edes suhteen päättymisen jälkeen.
 • Muista vapauden lisäksi myös vastuu. Mitä vastuu teille tarkoittaa esim. seksitautien ja raskauden ehkäisystä?
 • Kysy, jos koet olosi epävarmaksi – älä luule toisen puolesta mitään.
 • Väkivalta voi olla sekä henkistä että fyysistä. Väkivalta on kaikissa muodoissaan väärin. Kenenkään ei pidä sietää väkivaltaa. Väkivaltaista suhdetta ei tule jatkaa.
 • Älä painosta tai pakota itseäsi tai kumppaniasi mihinkään.
 • Jos rakkaus loppuu tai jostain syystä haluat päättää seurustelun, kerro se toiselle rehellisesti.
 • On tärkeää lopettaa suhde ennen kuin aloittaa uuden.
 • Suhteen päättymistä ei pidä kostaa toiselle kiusaamalla tai häiriköimällä.
 • Jokaisella on oikeus päättää omasta seurustelustaan.

(lähde: Turvataitoja nuorille. 2012.THL)

Seurustelun pelisääntöihin kuuluu myös keskustelu siitä missä teidän rajat kulkevat. Onko ok suudella toisia tai harrastaa seksiä muiden kumppaneiden kanssa? Onko se pettämistä? Asiat on tärkeä keskustella avoimesti läpi. Mitä asiat teille merkitsevät? Kehonsa ja tunteidensa jakaminen usean ihmisen kanssa rikkoo itseään enemmän kuin eheyttää, erityisesti nuorena. Tuntuuko syvällä sydämessä oikealta jakaa omaa kumppania tai omaa itseään. Parisuhteen malleja on monenlaisia. Jokaisella on oikeus sellaiseen suhteeseen, jossa on hyvä olla. Seurustelemista, oman kehon tuntemuksia ja ihmissuhdetaitoja opetellaan nuoruudessa. Omien rajojen tunnistaminen ja niitä rikkomatta eläminen kantaa ja vahvistaa elämässä eteenpäin.