Seksuaali- ja lisääntymisterveys

with No Comments

Mitä seksuaali- ja lisääntymisterveys tarkoittaa?

Seksuaali- ja lisääntymisterveys on olennainen osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia ja siten merkittävä osa kansanterveyttä. Lisääntymisterveyden käsite (reproductive health) on esiintynyt jo pitkään sekä kansainvälisessä että kansallisessa sanastossa, ja lisääntymisterveyteen on Suomessa kiinnitetty huomiota jo vuosikymmenten ajan.

Lisääntymisterveyteen kuuluu Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan:

  • mahdollisuus vastuulliseen, tyydyttävään ja turvalliseen seksielämään
  • mahdollisuus ja vapaus lisääntyä ja päättää siitä milloin ja kuinka usein se tapahtuu
  • oikeus sopiviin ja hyväksyttäviin itse valittuihin ehkäisyvälineisiin
  • pääsy palveluihin, jotka mahdollistavat turvallisen raskauden ja synnytyksen sekä tarjoavat parhaan mahdollisuuden saada terve vastasyntynyt.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pääset toimintaohjelmaan tästä linkistä.

Miksi nuoren on tärkeää tietää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioita?

Nuoren on tärkeä tietää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asiosta, jotta hän voi toimia tiedostavasti, vastuullisesti ja aktiivisesti. Ymmärtää, että voi itse vaikuttaa toimintaansa ja pystyy tekemään tietoon perustuvia ratkaisuja. Se, että tietää asiosta, ei saa nuoressa aikaan holtitonta seksuaalikäyttäytymistä. Esimerkiksi seksuaalikasvatus ei saa aikaan varhaista seksielämän aloittamista vaan päinvastoin. 

Jokaisessa kulttuurissa on yhteisesti jaettuja käsityksiä, normeja ja sääntöjä ihmisen seksuaalisuudesta.  Joissain kulttuureissa ja uskonnoissa seksuaalisuutta käsittelevää tietoa pidetään nuorille haitallisena. Suomessa kaikkiin kulttuureihin ja uskontoihin kuuluvilla nuorilla on oikeus saada tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiosta, jotta nuoret voivat ymmärtää paremmin vallitsevaa kulttuuria ja toimintatapoja. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tieto on myös tärkeää oman kehittymisen ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisen kannalta.

Ihmisoikeuksiin pohjautuvien seksuaalioikeuksien mukaan jokaisella ihmisellä, myös nuorella, on oikeus saada tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista.