Seksuaalisuuden moninaisuus käsitteet

with No Comments

Feminiinisyys = Naisellisuus. Maskuliinisuus = Miehisyys. Intersukupuolisuus = Henkilöllä voi olla sekä naisen että miehen sukuelimet, kromosomeja tai hormonitoiminta. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että intersukupuolinen ihminen voi olla sekä nainen että mies tai ei kumpaakaan. Määritelmä pohjautuu ihmisen biologiaan. Muunsukupuolinen … Read More

Seksitautien yleisyys

with No Comments

Kuinka yleisiä seksitaudit ovat? Seksitaudit ovat valitettavasti yleisiä etenkin nuorten keskuudessa. Suomessa saatu seksitauti on useimmiten klamydia, kondylooma tai sukuelinherpes. Tilastojen mukaan klamydiatartunnoista yli 60 % todetaan alle 25-vuotiailla. Koska oireettomat tartunnan saaneet eivät hakeudu tutkimuksiin tai he saavat lääkityksen … Read More

Seksuaalisuuden monimuotoisuus

with No Comments

SUKUPUOLEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi seksuaali-identiteettinsä mukaisesti. Mitä seksuaalinen identiteetti tarkoittaa? Seksuaalinen identiteetti muodostuu jokaisen ihmisen omista seksuaalisista arvoista, tarpeista, seksuaaliseen suuntautumiseen ja kumppaniin liittyvistä mieltymyksistä sekä seksuaalisen toiminnan mieltymyksistä ja ilmaisun tavoista. Seksuaalisen itsetunnon kannalta … Read More

Seksuaalioikeudet

with No Comments

KOSKEVATKO SEKSUAALIOIKEUDET KAIKKIA? Seksuaalioikeudet Koskevat kaikkia seksuaalisuudesta, lisääntymiseen liittyvistä valinnoista, sukupuolesta, terveydentilasta, perhesuhteista tai iästä riippumatta. Tarkoittavat sitä, että yksilöllä on oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ilman pakottamista, riistoa ja/tai väkivaltaa. Ovat ihmisoikeuksia ja keskeinen osa itsemääräämisoikeutta. Ne kuuluvat jokaiselle ja … Read More

Suomen laki ja suojaiät

with No Comments

SUOMEN LAKI JA SUOJAIÄT Seksuaalirikos tarkoittaa henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkomista. Teot voivat tapahtua kasvotusten, puhelimen tai netin välityksellä. Kohteena voi olla tyttö tai poika. Tekijänä voi olla alaikäinen tai aikuinen nainen tai mies. Suomen rikoslain 20. luku määrittelee kaikkien seksuaalirikosten … Read More

Sextortion

with No Comments

Sextortion eli seksuaalisilla kuvilla kiristäminen Sextortion tarkoittaa sitä, että hyväksikäyttäjät hyödyntävät nuoren itse netissä jakamaa seksuaalissävytteistä kuvaa tai huijaavat nuorta lähettämään itsestään seksuaalissävytteisiä kuvia tai videoita. Tämän jälkeen nuorta kiristetään tuottamaan ja lähettämään lisää seksuaalisia kuvia. Tähän voi liittyä myös … Read More

Seksuaalinen kaltoinkohtelu

with No Comments

Seksuaalinen kaltoinkohtelu Seksuaalinen kaltoinkohtelu on laaja käsite, joka tarkoittaa kaikkea vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä tapahtuvaa seksuaalista toimintaa. Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi olla seksuaalista ahdistelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa eli tilanteita, joissa henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan loukataan. Seksuaalista kaltoinkohtelua on myös grooming eli … Read More

1 2 3