with No Comments

Lue lisää -ViVa -hedelmällisyyden suojelu

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 (THL)

Häkkinen, L. & Valli, K. 2016. Iän vaikutus hedelmällisyyteen. Kuinka ottaa hedelmällisyys puheeksi? – Työväline terveydenhoitajille. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön!

Porola, N. & Karjalainen, S. 2019. Nuorten elintavat ja hedelmällisyys. Opetusvideot ammattilaisten käyttöön. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön!

Linkkejä!