Varhainen vuorovaikutus

with No Comments

Varhainen vuorovaikutus

Vauvaperheen varhaista vuorovaikutusta tukee perheen yhdessäolo tai, jos vauva ja äiti ovat syystä tai toisesta erillään, edes mahdollisuus vauvan näkemiseen. Varsinkin alkuviikkoina vauvaa olisi hyvä pitää paljon ihokontaktissa. Vauva nauttii saadessaan olla lähelläsi oma iho sinun ihoasi vasten. Se tekee hyvää myös sinulle. Läheisyys lisää mielihyvähormoni oksitosiinin eritystä ja se puolestaan lisää tyytyväisyyden, onnellisuuden ja turvallisuuden tunteita. Saat keholtasi viestin, että nyt kaikki on hyvin. 

Mitä tarkoittaa varhainen vuorovaikutus?

Vastasyntyneen lapsen ensimmäinen ihmissuhde on hänen vanhempansa. Tämä suhde auttaa vauvaa rakentamaan perustan kaikille tuleville ihmissuhteille. Toistuva yhdessäolo ja vauvan viesteihin vastaaminen luo pohjan hyvälle elämälle ja myös muihin tuleviin ihmissuhteisiin. Puutteet vuorovaikutuksessa puolestaan voivat vaurioittaa vauvaa. Varhaisella vuorovaikutuksella on hyvin tärkeä rooli syntyvälle lapselle. 

Varhainen vuorovaikutus on käsitteenä tunnettu ja runsaasti käytetty. Tällä tarkoitetaan lapsen ja hänen hoitajansa, yleensä vanhempien välistä viestintää, yhdessäoloa ja kanssakäymistä. Useissa tutkimuksissa, aina 70 – luvulta asti, on todettu äidin ja vauvan hyvän vuorovaikutuksen positiiviset vaikutukset molempiin. Kun vauva itkee ja äiti toistuvasti lohduttaa, oppii vauva säätelemään tunnetilojaan ja käyttäytymistään niin, että saa tarvitsemaansa hoivaa.

Turvallisessa kiintymyssuhteessa vanhempi tietää tiedostamattaan, mitä vauva tarvitsee ja tällä hoivalla on tärkeä osuus koko hänen elämäänsä ja turvallisen kiintymyssuhteen muodostumiseen sekä lapsen mielenterveyden kehittymiselle. Äiti vastaa vauvan tarpeisiin ja vauva antaa hänelle palautetta, jolloin positiivinen kierre ruokkii molempia. Vauvaan katsominen ja hänen kanssaan jutteleminen vaikuttaa myös suotuisasti vauvan aivojen kehitykseen. Vietä aikaa kiireettömästi vauvasi kanssa. Vastaa vauvan itkuun heti, pian opit tietämään mitä mikäkin itku tarkoittaa. Ole tarkkana huomiosi kanssa. Meneekö se lapseesi vai älylaitteeseen? Voit menettää jotakin tärkeää. Vauva on huomiostasi täysin riippuvainen.

family

Äidin herkkyys vastata vauvan tarpeisiin näyttää vaikuttavan lapsen kasvuun leikki-ikään asti. Toisaalta vuorovaikutuksen ja läsnäolon puute heti syntymän jälkeen näkyy esimerkiksi vauvan itsesäätelyn ja äidin herkkyyden vähentymisenä tai kouluikäisen lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmina.

Sinä ja vauvasi – jo raskausaikana

Jo raskauden aikana on hyvä pohtia omia ajatuksiaan vauvasta ja siitä, millaista elämä vauvan kanssa tulee olemaan. Jos sinulla on ollut lämmin ja turvallinen suhde omaan äitiisi, myös kiintymys vauvaan voi olla luontevaa. Voi olla toisin, jos oma lapsuutesi on ollut turvaton. Jos koet oman lapsuutesi olleen turvaton, on hyvä ottaa asia puheeksi esimerkiksi neuvolassa. Voit jo raskauden aikana saada apua ja tukea omaan tulevaan vanhemmuuteesi. Tämä voi auttaa syntyvän lapsesi ja sinun välistä kiintymyssuhdetta.

Katso täältä linkit aiheesta!

Tässä Tays:n kanssa yhteistyönä tuotettu videoklippi varhaisesta vuorovaikutuksesta ja ihokontaktista.