Synnytyskipu

with No Comments

Synnytyskipu

Synnytyskipu koskettaa melkein kaikkia ihmisiä, ainakin välillisesti. Synnyttäjä ja hänen tukihenkilönsä pohtivat jo ennen synnytystä kivun määrää ja keinoja, kuinka selvitä sen kanssa. 

KIPU

Kipu on elämän säilymisen ehto. Kipu varoittaa uhkaavasta vaarasta ja suojelee ihmistä vahingoittamasta itseään enempää. Kipu viestittää poikkeavasta olotilasta, jolloin tulisi hakeutua hoidettavaksi. Kipu vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti; pulssi kohoaa, verenpaine nousee, hengitys tihenee ja kipua pyritään ”väistämään” esimerkiksi liikkumattomuudella tai ontumalla. 

Kipu on aina yksilöllinen tunne. Sitä ei voi verrata toisen ihmisen kipuun. Kivun tuntemukseen ja tuntemuksen muodostumiseen vaikuttaa monta eri tekijää. 

SYNNYTYSKIPU

Kipukokemus on aina yksilöllistä ja synnytyskipu ei tee siinä poikkeusta. Synnytyskipuja on aina pyritty lievittämään. Keinoina on käytetty mm. loitsuja, koruja, talismaaneja ja erilaisia huumaavia kasveja tai alkoholia. Onneksi nykyään on muitakin keinoja!

Synnytys on naisen elämän suurimpia ja vaikuttavimpia kokemuksia. Se koskettaa hänen hyvinvointiaan nyt ja koko loppuelämänsä ajan. Synnytyskivun hoito on yksi synnytyksen tärkeimpiä osa-alueita. Synnyttäjää tulee hoitaa yksilöllisesti, hänen toiveitaan ja voimavarojaan kuunnellen ja arvostaen. Syntyvän vauvan hyvinvointia ja turvallista syntymistä ei saa kuitenkaan sivuuttaa tai unohtaa.

MIKSI SYNNYTYS SATTUU?

Synnytyskipu kertoo synnytyksen käynnistymisestä ja edistymisestä. Kivun voimakkuus vaihtelee ja synnytyksen edistyessä kivun sijainti saattaa muuttua. 

Synnytyskipuun vaikuttavia tekijöitä ovat supistusten voimakkuus ja kesto. Lisäksi synnytyskipuun vaikuttaa syntyvän vauvan koko ja asento. Ensisynnyttäjän synnytys on yleensä pidempi kestoisempi ja kivuliaampi kuin uudelleensynnyttäjän synnytys. Synnytyskivun voimakkuutta saattaa lisätä väsymys ja synnytyksen pitkittyminen. Myös pelko, epätietoisuus ja ahdistuneisuus lisäävät synnytyskipuja. 

Synnytyskipu vaikuttaa synnyttäjään myös psyykkisesti. Voimakas synnytyskipu muistua mieleenvielä synnytyksenkin jälkeenkin ja aiheuttaa turhaa mielipahaa. Se, että kokee selviytyvänsä synnytyksestä ja pärjäävänsä synnytyskipujen kanssa, vaikuttavat positiivisesti moneen asiaan, kuten esimerkiksi äitiyteen ja vuorovaikutukseen koko perheen kanssa. Sillä on myös vaikutusta tuleviin raskauksiin ja synnytyksiin.

 

KUINKA PÄRJÄTÄ SYNNYTYSKIVUN KANSSA?

Synnytyskivun lievittämiseen on erilaisia lääkkeellisiä ja ei-lääkkeellisiä menetelmiä. Kätilö voi laadukkaalla läsnäolollaan edesauttaa positiivisen synnytyskokemuksen muodostumista. 

Synnytyskipuja voidaan lievittää erilaisin menetelmin, luomalla synnyttäjälle turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri, antamalla ohjausta, tietoa ja neuvontaa. Se voi olla myös konkreettista, kuten esimerkiksi hierontaa. 

Loppuraskaudessa järjestettävän synnytys- tai perhevalmennuksen tarkoituksena on antaa asianmukaista informaatiota tulevasta synnytyksestä ja vauva-arjesta. Se auttaa perhettä valmistautumaan tulevaan. 

Lääkkeellisten kivunlievityksien selvennyksiä löytyy Synnytys-Suomi -sanakirjasta näiltä sivuilta.

Katso täältä lisää linkkejä aiheesta!

 

Tässä on linkki videoon, jossa kätilö kertoo erilaisista lääkkeettömistä vaihtoehdoista synnytyskivun lievittämiseen.

Lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät tukevat pärjäämistä ja auttavat rentoutumisessa latenssivaiheessa kotona ja avautumisvaiheessa sairaalassa. Lääkkeettömillä kivunlievitysmenetelmillä ei yleensä ole mitään haittavaikutuksia. 

Alla on postereita lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä. Kuvaa klikkaamalla saat sen aukeamaan suuremmaksi ja sen voi tulostaakin!

 

Posterit: kätilöt Jenna Bergström ja Oona Vuokko