Hedelmällisyys

Hedelmällisyys

Älä missaa mahdollisuutta tulla vanhemmaksi, koska et tiennyt riittävästi! Tiesitkö, että tänään tekemäsi valinnat, vaikuttavat siihen saatko joskus lapsia? Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet asiat, kuten ikä, paino, ruoka, aktiivisuus, tupakka ja päihteet. Tämän lisäksi on tutkittu, että mm. kemikaalit ja säteily voivat vahingoittaa sukusoluja. Täältä saat oikeaa ja luotettavaa tietoa elämäntapavalintojen vaikutuksista omaan hedelmällisyyteesi! Täältä löytyy myös paljon tietoa unen, stressin, liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista hedelmällisyyteen.

Älä anna hedelmällisyyden yllättää! Nainen voi olla raskauden jälkeen hedelmällisempi, kuin hän luuleekaan. Jos et ole varma raskaustoiveesta, muista hyvä ehkäisy!

 

Tiedätkö hedelmällisyysasiat? Testaa oletko hedelmällinen tai kokeile visaa! Huomaa, että hedelmällisyysterveystesti on tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Hedelmällisyysvisan voi puolestaan tehdä kuka tahansa.

Hedelmäpeli

Tiedätkö, mitä kumppanisi ajattelee perheen perustamisesta? Oletteko käyneet keskustelua lapsihaaveistanne tai niiden puuttumisesta? Minkä ikäisenä meinasitte aloittaa yrittämistä? Oletatko, vai tiedätkö varmasti mitä hän ajattelee?

Näistä pääsette selville ja hyvän keskustelun alkuun Hedelmäpelin avulla! Hedelmäpeliin pääsette tästä linkistä tai klikkaamalla kuvaa

Fruit Machine

Do you know what you partner thinks about starting a family? Have you discussed your dreams of having children or dream of not having any children? Do you assume knowing, or do you have the facts?

With the Fruit Machine -game you can find out and discuss your thoughts together! You can reach the game through this link or clicking on the picture!

Hedelmällisyys - tuuria vai suunnitelmallisuutta

Hedelmällisyys, voiko sitä suunnitella?

Sitä ei voi käsikirjoittaa, mutta voi tehdä viisaita valintoja suojellakseen omaa hedelmällisyyttä! Valintojensa tueksi tarvitsee oikeaa tietoa! Alla on kaksi animaatiota. HeSSu-animaatio kertoo hedelmällisyyssuunnitelman merkityksestä ja Ylisukupolvinen hedelmällisyysterveys -animaatio kertoo yllättäviä asioita miten isovanhempiesi terveys vaikuttaa sinuun ja miten sinä voit vaikuttaa mahdollisiin omiin lastenlapsiisi.

Tässä alla on animaatioita, joissa kerrotaan naisen ja miehen biologisesta kehosta ja hedelmöittymisestä…

Naisen biologinen keho

Miehen biologinen keho

Hedelmöittyminen

Voiko hedelmällisyyteen vaikuttaa?

 

 

 

 

PCHC-MALLI ”HUNAJAKENNO” 

PCHC-mallissa kuvataan tuoreeseen ja ajankohtaiseen tietoon perustuen hedelmällisyyteen ja lisääntymisterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Mallin lähtökohta on terveyden edistäminen; biologiset, psykologiset, sosiaaliset, eettiset ja kulttuuriset näkökulmat.  

On tärkeää, että uusi tutkimustieto saavuttaa nuoret ja nuoret aikuiset, jotta he osaavat suojella hedelmällisyyttään. Oikea tieto vahvistaa kykyä tehdä viisaita valintoja, kun pidentää nuoruuttaan ja viivästyttää vanhemmuuttaan.

Hedelmällisyyden ja lisääntymisterveyden ymmärtäminen

Nuorilla ja nuorilla aikuisilla ei ole riittävästi tietoa hedelmällisyyteen tai lisääntymisterveyteen vaikuttavista tekijöistä. Ymmärrys anatomiasta, fysiologiasta tai hormoneihin vaikuttavista tekijöistä on puutteellista.

Ikä ja hedelmällisyys

Ikä vaikuttaa hedelmällisyyteen. Sekä naisten että miesten hedelmällisyys, kyky hedelmöittyä ja hedelmöittää, heikkenee iän myötä. Ikä on merkittävin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa hedelmällisyyteen.Miesten ikään liittyvä hedelmällisyyden lasku tapahtuu naisen ikään liittyvää hedelmällisyyden laskua myöhemmin. Naisen iän vaikutukset hedelmällisyyteen on tiedetty jo kauan. Uudet tutkimukset osoittavat, että myös miehen ikä vaikuttaa hedelmöittymiseen ja raskauteen.

Valinnat, joita teemme elämässämme, vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin, mutta myös hedelmällisyyteen. Sekä tytöt ja naiset että pojat ja miehet voivat vaikuttaa elämäntavoillaan joko positiivisesti tai negatiivisesti omaan hedelmällisyyteensä.

Infektiot

Infektiot (tartuntataudit) voivat vaikuttaa naisten ja miesten lisääntymisterveyteen. Infektioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. seksitauteja. Infektiot tulee seuloa ja hoitaa hedelmällisyyden suojelemiseksi.

Beehive

Perussairaudet

Tietyt krooniset sairaudet saattavat heikentää hedelmällisyyttä ja lisäävät riskiä ongelmiin raskaudessa ja synnytyksen aikana. Perussairaudet on hyvä huomioida hyvissä ajoin, jo raskautta suunniteltaessa, ja keskustella niiden lääkityksestä ammattilaisten kanssa. Ainakin seuraavat perussairaudet on huomioitava raskautta suunniteltaessa: diabetes, endokriiniset tai neurologiset sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, maha-suolikanavan sairaudet, immunologiset tai hematologiset ongelmat ja häiriöt.

Ympäristö

Ympäristössä oleville kemikaaleille altistuminen hedelmöittymisen tai raskauden aikana voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Vaikkakin käytössä olevat kemikaalit on testattu terveyshaittojen suhteen, hedelmällisyysterveyden näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ilmansaasteille, mikromuoville ja muille kemikaaleille altistuminen voi aiheuttaa naisten ja miesten lisääntymisterveydelle haitallisia vaikutuksia. 

Työympäristö

Tietyt työympäristöt voivat aiheuttaa haittoja sekä miesten että naisten lisääntymisterveydelle. Työterveyshuollossa tulisi käsitellä terveyttä myös hedelmällisyyden suojelun kannalta. 

PCHC-malli kuvaa hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä yleisesti. Malli ei aseta yhtä tekijää hedelmällisyydelle vaikuttavammaksi kuin toista. Eri tekijöiden vaikutus yksilön hedelmällisyyteen on erilainen eri ihmisillä ja siksi hedelmällisyyden suojelu on jokaiselle yksilöllinen tekijöiden summa.

Tulosta tästä käyttöösi postereita hedelmällisyyden suojelusta