Hanke

with No Comments

Tietoa ViVa -hankeesta

ViVa -hankkeen asiantuntijatiimi vuosina 2018-2020. Vasemmalta: Anne Mäenpää (hoitotyön lehtori), Elina Botha (kätilötyön lehtori), Marika Mettälä (kätilötyön lehtori), Anna-Mari Äimälä (kätilötyön lehtori), Jouni Tuomi (yliopettaja, terveyden edistäminen, ViVa -hankkeen projektipäällikkö) ja Ida Nikkola (hoitotyön lehtori).

Viisaat valinnat -blogi!

Viisaat valinnat blogi löytyy täältä! Käy lukemassa ja ota seurantaan. Pääset kurkkaamaan mitä eri ammattilaiset kirjoittavat hedelmällisyyden ajankohtaisista aiheista!

Vuosien 2015-2017 ViVan projektitiimi koostui eri alojen asiantuntijoista Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä (PSHP) sekä Vauvantai -kätilöpalvelusta.

Silloin tiimiin kuului Anna-Marin, Jounin, Marikan ja Elinan lisäksi Paula Stenfors (esh-kätilö, TtT, kätilötyön yliopettaja), Minni Koivunen (FT, opettaja, anatomia ja fysiologia), Tarja Ratia (esh-kätilö, TtM, kätilötyön lehtori, pari-ja seksuaaliterapeutti, seksuaalipedagogi, imetyskouluttaja ja työnohjaaja) ja Tays:sta mukana olivat Sanna-Kaisa Kukko, (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, YAMK), Anne Kalvas (sairaanhoitaja, kätilö, TtM, työnohjaaja, Tays Naistentautien- ja synnytysten vastuuyksikön ylihoitaja), Paula Mäkelä (kätilö ja asiantuntijahoitaja), Tuija Heinilä (kätilö, YAMK) ja Vauvantailta Silja Seppänen (kätilö).

ViVa -hanke

”VIISAAT VALINNAT – NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN VAHVISTAMINEN”

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten, oikeaan tietoon perustuvaa kykyä arvioida, vahvistaa ja suojella omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Hyvä seli-terveys on hyvää terveyttä ja hyvä terveys on hyvää seli-terveyttä.

Haluamme, että:

-Nuorilla on ajantasaista ja mielenkiintoista tietoa käytössään
-Heillä on osaamista ja välineitä arvioida omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään
-Heidän asenteensa kohti positiivista ja vastuullista seksuaalisuutta kasvaa
-Nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on kyky ja välineet tukea ja ohjata nuoria seli-teemoissa.

Tavoitteenamme on, että yksilöt ja pariskunnat kykenevät keskustelemaan ja tekemään tietoisia päätöksiä oikea-aikaisesta lasten hankinnasta. Pitkä nuoruus ja viivästetty vanhemmuus tulee perustua oikeaan tietoon. Hanke tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden suositusten viemistä käytäntöön.

Mika Gissler pohtii blogikirjoituksessa THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden-toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteita. Ohjelman tavoitteena on parantaa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveystietoutta ja vähentää sukupuolesta, koulutuseroista tai muista syistä johtuvaa eriarvoisuutta väestön seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja tietotasossa. Miten tämä sitten tehdään?

 1. Koulujen opetussuunnitelmiin seksuaali- ja lisääntymisterveystietoa on annettava nykyistä laajemmin, kuten hedelmällisyysneuvontaa jo yläasteikäisten terveystiedon opetukseen ja osaksi ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten terveystiedon opetusta.
 2. Terveystietoon sisältyvä seksuaaliopetus ja kouluterveydenhuollon toiminta on suunniteltava yhteistyössä siten, että niiden antama seksuaalikasvatus täydentää ja tukee toisiaan muodostaen kokonaisuuden, jolla on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen kannalta määritellyt yhteiset tavoitteet.
 3. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on jaettava seksuaali- ja lisääntymisterveystietoa osana omaa työtään nykyistä monipuolisemmin.
 4. Seksuaalikasvatus on sisällytettävä kasvatus- ja opetustoimintaan varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen sekä aikuisväestön palveluihin.
 5. Väestökampanjat on toteutettava suunnitelmallisesti ja mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden ja kohderyhmän, kuten nuorten kanssa yhteistyössä.
 6. Raskauden ehkäisystä on tehtävä valtakunnalliset suositukset.
 7. Raskauden ehkäisypalveluja on tarjottava maksutta ympärivuotisesti kaikille hedelmällisyysiässä oleville ikäryhmille; raskauden ehkäisyn aloittamiseen ja seurantaan liittyvät tutkimukset sisältyvät näihin palveluihin.
 8. Raskauden ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluissa on huomioitava nuorten ja miesten, vammaisten ja maahanmuuttajien erityistarpeet sekä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun moninaisuus.

Yhteistyökumppanit

Teimme yhteistyötä vuosina 2018-2020 seuraavien tahojen kanssa:

 • Tampereen ev. lut seurakunnat
 • YTHS
 • Tampereen kaupunki
 • Tampereen Nuorisoasema (A-klinikka)
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto Hämeen piiri
 • Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimisto
 • Väestöliitto

Yhteistyökumppaneitamme vuosina 2015-2017 olivat:

 • Suomen Kätilöliitto ry
 • Väestöliitto ry
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry
 • Vauvantai Kätilöpalvelut
 • Hedelmöityshoitoklinikka Ovumia
 • Yksi elämä – hanke, Suomen Diabetesliitto ry
 • Tampereen kaupunki

Lehdistötiedote

Julkaistu 10.1.2019

Tampereen ammattikorkeakoulun terveys- ja sosiaalipalveluiden hanke ”Viisaat valinnat – Nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen” on kolmivuotinen hanke. Sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2018-2020. Hankkeessa vahvistetaan nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten, oikeaan tietoon perustuvaa kykyä arvioida, vahvistaa ja suojella omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Hankkeessa painotetaan sitä, että hyvä seli-terveys on hyvää terveyttä ja hyvä terveys on hyvää seli-terveyttä. Taustalla vaikuttaa siis terveyden vahvistaminen elämänkulun aikana –näkemys.Hankkeella tavoitellaan, että nuorilla on ajantasaista mielenkiintoista tietoa käytössä, heillä on osaamista ja välineitä arvioida omaa seli-terveyttään, heidän asenteensa kohti positiivista vastuullista seksuaalisuutta kasvaa ja lisäksi että nuorten kanssa työskentelevillä ammatti-ihmisillä on kyky ja välineet tukea ja ohjata seli-teemoja. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja työkaluja joiden avulla yksilöt ja pariskunnat kykenevät keskustelemaan ja tekemään tietoisia päätöksiä oikea-aikaisesta lasten hankinnasta.Tavoitteena on, että pitkä nuoruus, viivästetty vanhemmuus perustuu oikeaan tietoon. Hanke tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden suositusten viemistä käytäntöön.Hanke toimii yhteistyössä Tampereen ev.lut seurakuntien, YTHS:n, Tampereen kaupungin, Tampereen Nuorisoaseman (A-klinikka), Mannerheimin lastensuojeluliitto Hämeen piirin sekä Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimiston kanssa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jouni Tuomi, Tampereen ammattikorkeakoulu, Puh: 050 324 0173, jouni.tuomi@tuni.fi

Projektikoordinaattori Marika Mettälä, Tampereen ammattikorkeakoulu, Puh: 040 630 2606, marika.mettala@tuni.fi


Julkaistu 25.3.2015

 

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ovat aloittaneet yhteishankkeen, jossa edistetään nuorten ja perheiden kauaskantoisia hyviä terveysvalintoja.

Monien toiveena on jossain elämänsä vaiheessa perheen perustaminen ja lasten hankinta. Jokainen perhe haluaa, että naisella on mahdollisuus tulla terveenä raskaaksi, voida hyvin raskauden ajan ja saada terve lapsi. Hyvä syntymä on rohkaiseva alku vanhemmuuteen ja voimaannuttavaan parisuhteeseen. Jo nuorena tehdyillä terveysvalinnoilla on suuri merkitys hedelmällisyyteen, mutta tietoisuus siihen vaikuttavista tekijöistä on hataraa. Ylipaino, raskausdiabetes, tahaton lapsettomuus, tupakointi, kannabiksen ja muiden päihteiden käyttö ja masennus peilautuvat pitkäaikaisiksi naisten, miesten ja lasten terveysongelmiksi.

Kolmivuotisessa yhteishankkeessa lisätään nuorten ja perheiden tietoutta, taitoja ja mahdollisuuksia viisaisiin terveysvalintoihin. Hankkeessa haetaan ja välitetään uusinta tietoa ja taitoa. Tätä jokainen lapsi haluaisi tulevien vanhempiensa ymmärtävän ja osaavan. Tietoa ja taitoa viedään eri muodoissa ihmisten ulottuville ja saataville niille kokoontumispaikoille, joissa ihmiset tänä päivänä ovat: sosiaaliseen mediaan videoina, blogeina ja oppaina. Hankkeessa tuotetaan myös PSHP:n naistentautien ja synnytysten vastuualueella matalan kynnyksen palveluita asiakkaille ja yhteistyötahoille. Tämän vuoden aikana pilotoidaan mm. nettipalvelu ”Kysy kätilöltä synnytyksestä”. Näiden lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti synnytysprosessiin osallistuvien asiantuntijoiden osaamista.

Hanke rahoitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveyden edistämisen määrärahasta, jonka on myöntänyt Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Yhteistyökumppaneita ovat mm. Tampereen kaupunki, Suomen Kätilöliitto ry, Väestöliitto ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry ja Vauvantai.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Anna-Mari Äimälä, Tampereen ammattikorkeakoulu, Puh: 050 3119759, anna-mari.aimala@tamk.fi

Projektikoordinaattori Minni Koivunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Puh. 050 441 4390, minni.koivunen@tamk.fi

Ylihoitaja Anne Kalvas, PSHP, anne.kalvas@pshp.fi

Asiantuntijahoitaja Sanna-Kaisa Kukko, PSHP, sanna-kaisa.kukko@pshp.fi

Press release

“Wise choices – Strengthening the sexual and reproductive health of young and young adults” is a three-year national project. It is funded by the Finnish Ministry of Social Affairs and Health from the Fund of Promotion of Welfare in 2018-2020. The project strengthens the ability of young and young adults, especially men, to evaluate, strengthen and protect their own sexual and reproductive health. One’s ability to make wise choices is based on accurate knowledge. The project emphasizes that good health equals good sexual and reproductive health and good sexual and reproductive health equals good health. This project aims to strengthen health throughout the course of life.

The young and young adults need to have up-to-date and interesting information about sexual and reproductive health. They need know-how and tools to assess their own health. With these, their attitude towards positive and responsible sexuality, and overall good fertility awareness, will increase. The project also aims to strengthen the ability of professionals working with youth and young adults to support and guide them into better sexual and reproductive health.

The project produces material and tools that enable individuals and couples to discuss and make informed choices about family planning and timing of pregnancy. The project supports the implementation of Finnish national sexual and reproductive health recommendations.

The project collaborates with the Federation of Tampere Evangelical Lutheran Parishes, Finnish Student Health Services, Tampereen Nuorisoasema (A-klinikka), Mannerheim League for Child Welfare Häme and Finnish Defence Forces Pirkanmaa.

ViVa in 2015-2017

ViVa! Wise choices for parenthood – flimsy knowledge increases risks

ViVa is a three-year, joint project of TAMK and Pirkanmaa Hospital District where good, far-reaching health choices of youth and families are promoted.

Many of us wish to start a family and have children during the course of our lives. Every family wishes for the woman to have a good chance for a healthy pregnancy, feel well during the pregnancy and give birth to a healthy child. A good birth is an encouraging start for parenthood and empowers the relationship between parents. The health choices that are made already early in life, strongly affects fertility. However, the knowledge of fertility factors is flimsy. Obesity, gestational diabetes, infertility, smoking, use of cannabis and other drugs and depression mirror long-term health problems for women, men and children.

The health awareness, skills of youth and families and their possibilities to choose wisely are promoted in this project. Up-to-date health knowledge and skills are researched and distributed through the ViVa project. This knowledge and skill is what every child would wish for their parent to know. The gathered information is distributed for people to use and access easily, for example, into social media as videos, blogs and electronic guides. The department of obstetrics and gynaecology of Tampere University Hospital in Pirkanmaa Hospital District will produce easily accessible services for customers and co-operating partners. In addition, the skills of professionals who participate in the birth process are developed during the project.

The project is funded by a grant from the National Institute for Health and Welfare allocated by the Ministry of Social Affairs and Health of Finland. The partners in the project are the City of Tampere, the Federation of Finnish Midwives (Suomen Kätilöliitto ry), the Family Federation of Finland (Väestöliitto ry), the Mannerheim League for Child Welfare (Häme) and Vauvantai.