with No Comments

Linkkejä ja lisää tietoa hedelmällisyyden suojelusta ammattilaisille

Ammattilehtiartikkelit aiheesta

  • Tuomi, J. 2019. Hyvä seksuaali- ja lisääntymisterveys suojaa   sukupolvien yli. Neuvola ja kouluterveys, 4/2019, 7-9.
  • Tuomi, J. 2020. Terveyden vahvistaminen: Elämänkulku ja terveys-ajattelu.   Terveydenhoitaja-lehti, (hyväksytty julkaistavaksi)
  • Botha, E. 2020. Hedelmällisyyden suojelu. Kätilölehti, 1/2020, 10-13.

Opinnäytetyöt aiheesta

  • Häkkinen, L. & Valli, K. 2016. Iän vaikutus hedelmällisyyteen. Kuinka ottaa hedelmällisyys puheeksi? – Työväline terveydenhoitajille. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön!
  • Porola, N. & Karjalainen, S. 2019. Nuorten elintavat ja hedelmällisyys. Opetusvideot ammattilaisten käyttöön. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön!