Parisuhde

with No Comments

Parisuhde

Antaako mennä?! Seis. Mitä kannattaa tehdä ennen raskauden yrittämisen aloittamista?

Valmentaudu tulevaan raskauteen etukäteen. Yhdessä olemisen ja puhumisen taito ovat tärkeintä, mutta sen lisäksi tarvitaan käytännön tekoja. Auttakaa tosianne löytämään tasapainoa arkeen, koska se luo kodin tulevalle lapsellenne. Oma terveys kannattaa optimoida, ennen raskauden yrittämistä. Säännölliset ateriat, ulkoilu, liikkuminen ja uni ovat terveytesi perusta. Vaalikaa molemmat niitä ennen ovulaatiotestien ostamista! Tehkää mielikuvaharjoittelua arjestanne. Sopiiko tänne lapsi?
 

Pariskunnasta vanhemmiksi –muutos parempaan?

Matka vanhemmaksi muuttaa teitä molempia. Naisen keho käy läpi suuria muutoksia raskauden aikana samalla kun hän valmistautuu uuteen rooliinsa henkisesti. Pariskuntana teidän täytyy samalla tavalla käydä läpi muutosta siirtyessänne pariskunnasta vanhemmiksi. Kuinka voidaan säilyttää hyvä ja tasapainoinen suhde vanhempien välillä? Kuinka muutos nuoresta parista saadaan sujuvasti lapsen vanhemmiksi? Kuinka uusi status vaikuttaa teihin ja myös muihin ympärillä oleviin ihmisiin? Voi olla stressaavaa tasapainoilla uuden vastuun ja entisten elämänkuvioiden välillä. Puhumattakaan tasapainoilusta muutoksessa suhteessa muihin ihmisiin.

Kuka tekee mitä vauvan synnyttyä?

Keskustelkaa odotuksistanne, mikä tehtävä kuuluu ja kenelle. Huomatkaa taustalla vaikuttavat sukupuoliroolit. Voidaan ajatella, että roolit ovat perinteiset, tasaisesti jakautuvat tai siirtyvät esim. kuka on vastuussa tehtävästä niin kauan kuin lapsi on pieni. Keskustelkaa näistä rooliodotuksista. Listatkaa työt liittyen lapsen hoitoon ja kotitöihin (pyykit, lapsen syöttäminen, nukuttaminen, yöheräämiset, vaipan vaihdot). Keskustelkaa miltä näiden töiden tekeminen tuntuu. Sopikaa töistä ja tukekaa toisianne kaikessa. Pohtikaa, kuinka arvioitte toistenne tekemät työt, jotta ymmärrätte toisianne paremmin. Miettikää tarkemmin: Onko kotityöt ja lapsen hoito tasapuolisesti jaettuja töitä? Tuntuuko työnjako oikeudenmukaiselta? Mitä odotat toiselta? Puhumisen tärkeyttä tässäkään asiassa ei voi korostaa liikaa!

Huoli rahasta

Lapsi tuo tullessaan taloudellisia haasteita. On hyödyllistä, jos vanhemmiksi haluavat pohtivat näitä asioita yhdessä jo valmistautuessaan vanhemmuuteen. Millainen on rahankäyttösi verrattuna puolisosi rahankäyttöön? Keskustelkaa eroavaisuuksista. Tehkää budjetti. Varatkaa aikaa asiantuntijalta rahankäytön järkevään suunnitteluun. Tämä auttaa tekemään yhteistä suunnitelmaa rahankäytön suhteen, mikä lisää sitoutumista yhteiseen asiaan ja vähentää kitkaa välillänne. Perheissä tavallisimpia riidan syitä ovat raha-asiat.


Seksuaalisuus parisuhteen arjessa

Rakastavassa parisuhteessa on paljon rakkautta ja ihailua. Tällaisessa suhteessa saa tukea omille tunteilleen ja arkeen kuuluu myös innostumista, uppoutumista ja niin sanottua flowta. Rakkaussuhteeseen kuuluu myös seksuaalista toimivuutta ja seksuaalisen alueen jakamista, mutta mikä merkitys seksillä on arkipäivän elämässä? Lue aiheesta lisää täältä.

Katso täältä linkkejä aiheesta!

Kymmenen neuvoa vanhemmiksi valmistautuvien selviytymiseen:

  1. Jakakaa yhteiset odotuksenne muutoksen suhteen.
  2. Ennaltaehkäiskää parisuhdeongelmia kysymällä toistenne kuulumisia säännöllisesti. Puhukaa!
  3. Varatkaa säännöllisesti aikaa keskustelulle, vaikka arki tuntuisi vievän mennessään.
  4. Sopikaa puhuvanne vain yhdestä ongelmakohdasta kerrallaan. Muuten kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Yksi asia kerrallaan riittää.
  5. Kokeilkaa uusia lähestymiskulmia asioihin. Mikä ennen toimi, ei välttämättä toimi nyt. Kokeilkaa jotain muuta.
  6. Älkää väheksykö intiimiyttä tai seksiä. Haastakaa tässäkin entiset systeemit, kokeilkaa halailua, hyväilyä, koskettelua. Puhukaa kehon muutoksista. Pyrkikää ymmärtämään toista. Kokeilkaa yhdyntää, vaikkei aluksi haluttaisi. Seksi lähentää.
  7. Kartoittakaa ja valjastakaa tukiverkostot käyttöönne jo raskautta suunnitellessanne. Toisten tuki auttaa stressaavissa elämäntilanteissa.
  8. Vanhemmuus ei ole mysteeri. Puhukaa siitä lähipiirissänne. Puhuminen luotettaville läheisille hälventää pelkoja.
  9. Löytäkää tasapaino parisuhteen ja vanhemmuuden välillä, vaikka olettekin vanhempia, olette silti myös parisuhteen osapuolia. Parisuhteen tarpeita ei tarvitse haudata lapsen synnyttyä.
  10. Osoita arvostavasi ja kunnioittavasi kumppaniasi, kuten myös lastasi. Tarvitsette toistenne tukea! Kehukaa toisianne ja yhdessä lastanne.