Parisuhde

with No Comments

Parisuhde

Antaako mennä?! Seis. Mitä kannattaa tehdä ennen raskauden yrittämisen aloittamista?

Valmentaudu tulevaan raskauteen etukäteen. Yhdessä olemisen ja puhumisen taito ovat tärkeintä, mutta sen lisäksi tarvitaan käytännön tekoja. Auttakaa tosianne löytämään tasapainoa arkeen, koska se luo kodin tulevalle lapsellenne. Oma terveys kannattaa optimoida, ennen raskauden yrittämistä. Säännölliset ateriat, ulkoilu, liikkuminen ja uni ovat terveytesi perusta. Vaalikaa molemmat niitä ennen ovulaatiotestien ostamista! Tehkää mielikuvaharjoittelua arjestanne. Sopiiko tänne lapsi?
 

Pariskunnasta vanhemmiksi –muutos parempaan?

Matka vanhemmaksi muuttaa teitä molempia. Naisen keho käy läpi suuria muutoksia raskauden aikana samalla kun hän valmistautuu uuteen rooliinsa henkisesti. Pariskuntana teidän täytyy samalla tavalla käydä läpi muutosta siirtyessänne pariskunnasta vanhemmiksi. Kuinka voidaan säilyttää hyvä ja tasapainoinen suhde vanhempien välillä? Kuinka muutos nuoresta parista saadaan sujuvasti lapsen vanhemmiksi? Kuinka uusi status vaikuttaa teihin ja myös muihin ympärillä oleviin ihmisiin? Voi olla stressaavaa tasapainoilla uuden vastuun ja entisten elämänkuvioiden välillä. Puhumattakaan tasapainoilusta muutoksessa suhteessa muihin ihmisiin.

Kuka tekee mitä vauvan synnyttyä?

Keskustelkaa odotuksistanne, mikä tehtävä kuuluu ja kenelle. Huomatkaa taustalla vaikuttavat sukupuoliroolit. Voidaan ajatella, että roolit ovat perinteiset, tasaisesti jakautuvat tai siirtyvät esim. kuka on vastuussa tehtävästä niin kauan kuin lapsi on pieni. Keskustelkaa näistä rooliodotuksista. Listatkaa työt liittyen lapsen hoitoon ja kotitöihin (pyykit, lapsen syöttäminen, nukuttaminen, yöheräämiset, vaipan vaihdot). Keskustelkaa miltä näiden töiden tekeminen tuntuu. Sopikaa töistä ja tukekaa toisianne kaikessa. Pohtikaa, kuinka arvioitte toistenne tekemät työt, jotta ymmärrätte toisianne paremmin. Miettikää tarkemmin: Onko kotityöt ja lapsen hoito tasapuolisesti jaettuja töitä? Tuntuuko työnjako oikeudenmukaiselta? Mitä odotat toiselta? Puhumisen tärkeyttä tässäkään asiassa ei voi korostaa liikaa!

Huoli rahasta

Lapsi tuo tullessaan taloudellisia haasteita. On hyödyllistä, jos vanhemmiksi haluavat pohtivat näitä asioita yhdessä jo valmistautuessaan vanhemmuuteen. Millainen on rahankäyttösi verrattuna puolisosi rahankäyttöön? Keskustelkaa eroavaisuuksista. Tehkää budjetti. Varatkaa aikaa asiantuntijalta rahankäytön järkevään suunnitteluun. Tämä auttaa tekemään yhteistä suunnitelmaa rahankäytön suhteen, mikä lisää sitoutumista yhteiseen asiaan ja vähentää kitkaa välillänne. Perheissä tavallisimpia riidan syitä ovat raha-asiat.


Seksuaalisuus parisuhteen arjessa

Rakastavassa parisuhteessa on paljon rakkautta ja ihailua. Tällaisessa suhteessa saa tukea omille tunteilleen ja arkeen kuuluu myös innostumista, uppoutumista ja niin sanottua flowta. Rakkaussuhteeseen kuuluu myös seksuaalista toimivuutta ja seksuaalisen alueen jakamista, mutta mikä merkitys seksillä on arkipäivän elämässä? Lue aiheesta lisää täältä.

Katso täältä linkkejä aiheesta!

Kymmenen neuvoa vanhemmiksi valmistautuvien selviytymiseen:

 1. Jakakaa yhteiset odotuksenne muutoksen suhteen.
 2. Ennaltaehkäiskää parisuhdeongelmia kysymällä toistenne kuulumisia säännöllisesti. Puhukaa!
 3. Varatkaa säännöllisesti aikaa keskustelulle, vaikka arki tuntuisi vievän mennessään.
 4. Sopikaa puhuvanne vain yhdestä ongelmakohdasta kerrallaan. Muuten kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Yksi asia kerrallaan riittää.
 5. Kokeilkaa uusia lähestymiskulmia asioihin. Mikä ennen toimi, ei välttämättä toimi nyt. Kokeilkaa jotain muuta.
 6. Älkää väheksykö intiimiyttä tai seksiä. Haastakaa tässäkin entiset systeemit, kokeilkaa halailua, hyväilyä, koskettelua. Puhukaa kehon muutoksista. Pyrkikää ymmärtämään toista. Kokeilkaa yhdyntää, vaikkei aluksi haluttaisi. Seksi lähentää.
 7. Kartoittakaa ja valjastakaa tukiverkostot käyttöönne jo raskautta suunnitellessanne. Toisten tuki auttaa stressaavissa elämäntilanteissa.
 8. Vanhemmuus ei ole mysteeri. Puhukaa siitä lähipiirissänne. Puhuminen luotettaville läheisille hälventää pelkoja.
 9. Löytäkää tasapaino parisuhteen ja vanhemmuuden välillä, vaikka olettekin vanhempia, olette silti myös parisuhteen osapuolia. Parisuhteen tarpeita ei tarvitse haudata lapsen synnyttyä.
 10. Osoita arvostavasi ja kunnioittavasi kumppaniasi, kuten myös lastasi. Tarvitsette toistenne tukea! Kehukaa toisianne ja yhdessä lastanne.

Parisuhde

Raskaus on iso muutos sekä yksilölle, mutta myös parisuhteelle. Parisuhdetyytyväisyys on yksi kestävän parisuhteen tukipilareista. Parisuhteeseen sekä parisuhdetyytyväisyyteen vaikuttaa moni asia, kuten seksuaalisuuden, luottamus, seksuaaliset kokemukset, kumppanilta saatu tuki, arvostuksen ja hyväksytyksi tulemisen tunteet sekä emotionaalinen läheisyys.

Parisuhdetyytyväisyyteen liittyy myös olennaisesti seksuaalisuus ja seksi. Emotionaalinen läheisyys yhdyntöjen aikana lisää seksuaalista hyvinvointia. Kaikissa parisuhteissa on toisinaan kausia, jolloin seksielämä muuttuu.

Kuitenkin mielihyvää omassa parisuhteessa voitte edistää avoimella kommunikaatiolla sekä kaikenlaisten tunteiden ilmaisulla. Vuorovaikutuksessa on tärkeää muistaa aktiivinen kuuntelu ja selkeä itseilmaisu. Tunneyhteys liittyy vahvasti seksuaalisten reaktioiden stimulointiin.

Seksuaalisuus raskausaikana

Seksuaalisuus muuttuu raskausaikana. Muutokset kuuluvat sekä sinun että kumppanisi elämään. Raskausajan seksuaalisuuteen vaikuttaa suuresti kehossa tapatuvat fyysiset ja psyykkiset muutokset. Seksuaalisuuden muutoksiin vaikuttaa moni asia, kuten:

 • Hormonitasapainon muutokset
 • Pelot
 • Halukkuuden muuttuminen
 • Parisuhteen muuttuminen raskauden ja vanhemmaksi tulemisen myötä

On tavallista, että voit kokea seksuaalisen halukkuuden vähenemistä. Sille on monia syitä, kuten:

 • Väsymys ja uupumus
 • Huoli sikiön satuttamisesta
 • Keskenmenon pelko
 • Ennenaikaisen synnytyksen pelko
 • Pahoinvointi ja oksentaminen
 • Huoli siitä, että on kadottanut oman viehätysvoiman
 • Rintojen arkuus
 • Kehon särky- ja kiputilat
 • Närästys
 • Peräpukamat
 • Lisääntyvä virtsaamisen tarve

Raskaana ollessasi voit kokea seksuaalisen halukkuuden vähenemistä, kostumisen vaikeutta ja orgasmivaikeuksia. Orgasmit voivat kuitenkin olla raskausaikana vahvempia, niitä voi olla useammin eikä tahatonta raskautumisen pelkoa ole.

Voit huomata raskaana ollessa seksuaaliseen aktiivisuuteen liittyvien halujesi vähenevän. Seksuaalisen aktiivisuuden vähenemiseen vaikuttaa sekä fyysiset sekä psyykkiset syyt. Ahdistuneisuus seksistä, huoli vauvasta ja huolestuneisuus kumppanin seksuaalisesta kiinnostuksesta voivat vaikuttaa myös sinun halukkuuteesi. Osa raskaana olevista voi jättää seksuaalisuuden jopa huomioimatta raskausaikana.

Myös seuraavat asiat vaikuttavat raskausaikana koettuun seksuaalisuuteen: ikä, parisuhteen tyyppi ja pituus, raskausviikot, onko raskaus haluttu vai ei, sekä erilaiset raskauden aiheuttamat fyysiset ongelmat.

On myös normaalia kokea hankaluuksia myös äitiyden ja seksuaalisuuden yhteensovittamisessa. Saatat huomata minäkuvasi muuttuvan raskauden aikana. Minäkuvan muutokset ovat myös vahvasti yhteydessä parisuhteeseen sekä seksuaalisuuteen.

Voitte myös pariskuntana kokea muutoksia omaan seksuaalisuuteen suhtautumisessa. Seksuaalisen minäkuvan ja raskauden välillä on selvä yhteys. Eniten positiiviseen yhteyteen vaikuttavat fyysinen intiimiys ja keskustelut oman kumppanisi kanssa liittyen synnytyksen miettimiseen, ajatuksiin siitä, onko vauva normaali ja ylipäätään ajatuksiin raskaana olemiseen liittyen. 

 

Raskaana olevien ja kumppanien kokemuksia seksuaalisuudesta

Raskaus tuo muutoksia seksuaalisuuteenne parisuhteessa. Se, minkälaisia muutoksia kukakin kokee, voi olla hyvinkin yksilöllistä.

Seksuaalisuuden kokemukseen voi vaikuttaa esim.:

 • Parisuhteen laatu ja pituus
 • Suhteen yleinen hyvinvointi
 • Hyvä kommunikointi

On tutkittu, että yhdyntöjen määrä usein laskee raskausaikana, vaikka kumppanien seksuaalinen halu pysyisi lähes samana raskauden aikana. Tämä taas voi johtaa myös seksuaalisen tyytyväisyyden alenemiseen. Toisaalta vaikka yhdyntöjen määrä laskee, läheisyys koetaan yleisesti olevan tärkeää seksuaalisen tyydytyksen kannalta. Seksin vähentynyt määrä raskausaikana voi johtaa siihen, että kumppanit kokevat syvempää emotionaalista intiimiyttä, raskaana olevat saavat parempilaatuista tukea kumppaneiltaan ja ovat enemmän vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

On myös mahdollista, että kumppanisi voi kokea vaikeuksia kiihottumisessa ja tämän vuoksi joko vältellä seksiä kokonaan tai suosia masturbointia tai suuseksiä yhdynnän sijaan. Odottajan muuttuva keho ei useinkaan vaikuta puolison näkemykseen odottajan viehättävyydestä.

Eniten seksuaalisia toimintahäiriöitä koetaan yleisesti raskauden viimeisellä kolmanneksella. Saatat kokea häiriötä näillä osa-alueilla: halu, kiihottuminen, kostuminen, orgasmi, tyytyväisyys ja kipu. Seksuaalinen tyytyväisyys vähenee raskauden loppua kohden ja se on vahvasti yhteydessä edellä mainittuihin häiriöhin.

Suurin osa parisuhteessa olevista on seksuaalisesti aktiivisia raskausaikana ja seksuaalisuutta voidaan toteuttaa eri tavoin. Tapoja on mm. koskettelu, halaaminen, pitely, ja suutelu. Seksin harrastaminen yhdyntänä eivät välttämättä ole yhtä yleisiä. Raskaana olevien halu seksuaaliseen aktiivisuuteen vähenee raskauden aikana fyysisten ja psyykkisten syiden vuoksi. Emotionaalisen läheisyyden tarve taas kasvaa raskauden aikana.

Yhdyntää saa harrastaa normaalisti, ellei raskaana olevalla ole veristä vuotoa emättimestä, ennenaikaisia supistuksia tai uhkaa ennenaikaiselle synnytykselle. Muissa tapauksissa on yleensä turvallista harrastaa yhdyntää.

 

Seksuaallisuus parisuhteessa raskausaikana -teksti perustuu TAMKin kätilöopiskelijoiden opinnäytetyöhön (Kaipiainen ja Viitakoski, 2023) ja se löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.