with No Comments

Linkit ja lähteet:

Lähteet:

 • Alahuhta S. 1998. Synnytysanalgesia. Duodecim 114(16), 1581.
 • Ekblad U. 1998. “Räätälöity synnytys”–tasapainoilua äidin elämysten ja sikiön hyvinvoinnin välillä. Duodecim 114(21), 2215.
 • Escott D, Spiby Slade P & Fraser R. 2004. The range of coping strategies women use to manage pain and anxiety prior to and during first experience of labour. Midwifery 20, 144-156.
 • Estlander A-M. 2003. Kivun psykologia. WSOY, Helsinki, 84 – 89.
 • International Association for the Study of Pain, IASP verkkosivut
 • Jouppila R. 2007. Synnytyskivun hoidon kehitys Suomessa – Juhlaluento. Finnanest 40(3), 203-207.
 • Lönnrot E. 1985. Kalevala. Erikoispainos. Otava, Keuruu.
 • Kalso E & Vainio A. 1993. Kipu. 1. painos. Duodecim, Vammala, 19, 168-174.
 • Leino-Kilpi H. & Välimäki M. 2009. Etiikka hoitotyössä. 1. – 4.painos. WSOY, Helsinki, 173, 180-181.
 • Liukkonen A, Heiskanen P, Lahti A, Saarikoski S. 1998. Synnytyskivun lievittäminen. Tammer-paino Oy, Tampere, 11-38.
 • Mäki-Kojola T. 2009. Naisten kokemuksia synnytyksestä ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen käytöstä. Pro Gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos.
 • Nystedt A, Höberg U & Lundman B. 2005. The negative birth experience of prolonged labour: a case–referent study. Journal of Clinical Nursing 14, 579–586.
 • Pyhä Raamattu. 1992. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksamäki.
 • Sailo E & Vartti A-M (toim.) 2000. Kivunhoito. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki, 37-38.
 • Sarvela J & Nuutila M. 2009. Synnytyskipu. Duodecim 125(17) 1881-1888.
 • Utrio K. 1998. Perhekirja : eurooppalaisen perheen historia. Tammi, Helsinki, 270.
 • Waldenström U, Hildingsson I, Rubertsson C & Rådestad I. 2004. A Negative Birth Experience: Prevalence and Risk Factors in a National Sample. BIRTH 31, 17-27.
 • Wee M. 2005. How painful is labour? Womes’s health medicine 2, 15-16.