with No Comments

Milloin vanhemmaksi?

Asiat ovat hyvin, jos vastasit(te) molempiin myöntävästi. Jos koette, että näihin on vaikea vastata, kannattaa yhdessä hakeutua psykologin vastaanotolle keskustelemaan. Solmut kannattaa avata ennen niiden tiukkenemista. Jos lapsen toivomiseen liittyy ristiriitaisia tunteita, kuten pelkoja vanhemmuuden suhteen, epävarmuutta parisuhteen kestävyydestä tai erimielisyyttä raskauden yrittämisestä, kannattaa kääntyä parisuhdeammattilaisen puoleen.

Muista ettei parisuhteessa väliaikainen, selvitettävissä oleva katkos, voi murtaa hyvää perustaa. Katkoksista voi aina oppia, kasvaa ja palata yhteen.

Kaikki kirjoitettu ei ole pätevää, kuka tahansa voi julistautua parisuhteen tai vanhemmuuden asiantuntijaksi. Älä usko kaikkea mitä ihmiset kirjoittavat ja julkaisevat. Tiedätkö kirjoittajasta tarpeeksi? Voiko häneen luottaa? Oma kokemus ei varmista asiantuntijuutta. Koulutus painaa osaamisessa enemmän.

Maailma on pullollaan ihmisiä, joilla on positiivisia kokemuksia vanhemmuudesta. Jos olet epävarma siitä, miksi ihmiset ylipäätään hankkivat lapsia, kysy heiltä itseltään! Vanhemmuus ei ole ylivoimaista tai liian vaativaa. Ota rennosti, suurin osa ihmisistä ovat sellaisenaan ihan riittäviä vanhemmuuteen. Jos on itsellä ja yhdessä tunne ja halu vanhemmaksi tuloon, voitte luottaa siihen. Kukaan ei ole vanhemmuuteen täysin valmis.

Olisinpa tiennyt, että kannattaa aloittaa ajoissa!

Jos tiedätte jo, että toivotte useamman kuin yhden lapsen, on tärkeä aloittaa ajoissa. Naisen hedelmällisyys laskee jo 30-vuotiaana ja jopa huomattavasti 35-vuotiaana. Miehenkin iällä on merkitystä hedelmällisyydelle. Jos toiveena on 3 lasta, ensimmäinen olisi hyvä saada alulle jo nuorena! Yllättävän nuorena. Tästäkin asiasta kannattaa puhua, ettei tule yllätyksiä.

Katso linkit aiheesta!