with No Comments

Linkkejä ja lähteitä

 • Dutton, P., Warrander, L., Roberts, S., Bernatavicius, G, Byrd, L., Gaze, D., Kroll, J., Jones, R., Sibley, C., Frøen, J. F. & Heazell, A. 2012. Predictors of Poor Perinatal Outcome following Maternal Perception of Reduced Fetal Movements – A Prospective Cohort Study. . PLoS ONE 7(7).
 • Heazell, A. & Frøen J. F. 2008. Methods of fetal movement counting and the detection of fetal compromise. Journal of Obstetrics and Gynaecology 28(2), 147 – 154.
 • Kaupiainen, M. 2007. Varhaisiän musiikkikasvatuksen potentiaalit äidin ja vauvan varhaisessa vuorovaikutussuhteessa. Pro Gradu. Jyväskylän yliopisto, 30–32.
 • Klementti, R. & Hakulinen- Viitanen, T. (toim.) 2013. Teoksessa: Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä (kirj.) Terveyden-ja hyvinvoinninlaitos. Tampere: Juvenusprint, 131–132, 158–159.
 • Lai, J., Nowlan, N., Vaidyanathan, R., Shaw, C. & Lees, C. 2016. Fetal movements as a predictor of health. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 95, 968–975.
 • Linde, A., Georgsson, S., Pettersson, K., Holmström, S., Norberg, E. & Rådestad, O. 2016. Fetal movement in late pregnancy – a content analysis of women’s experiences of how their unborn baby moved less or differently. BMC Pregnancy and Childbirth 16(127).
 • Martikkala, H. & Tuomenoja, A- R. 2013. Mitä kätilö näkee, kuulee ja tuntee – kätilön työmenetelmät sikiön hyvinvoinnin ja synnytyksen edistymisen seurannassa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu.
 • Ohje sikiön liikkeiden laskemiseksi. 2016. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri. Linkki tässä!
 • Reduced Fetal Movements. 2011. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Green-top Guideline No. 57.
 • Saastad, E., Ahlborg,T.& Frøen, J. F. 2008. Low Maternal Awareness of Fetal Movement is Associated With Small for Gestational Age Infants. Journal of Midwifery & Women’s Health 53(4), 345–352.
 • Sikiön sydänääniä kuunnellaan jo kotonakin – asiantuntija ei suosittele kotiseurantaa. 2014. Helsingin uutiset. Linkki artikkeliin tässä!
 • Ten ways to bond with your baby bump. 2014. Babycenter. Linkki tässä!
 • Your Baby’s Movements. n.d. Kicks count. Linkki tässä!
 • Your babys movements in pregnancy. 2015. Babycenter. Linkki tässä!