with No Comments

Linkkejä ja lähteitä

 • Imetyksen edistämisen toimintaohjelma (THL). Katso sisältö täältä!
 • Millainen on hyvä imetysasento? Katso video aiheesta täältä! (Väestöliitto -Perheaikaa)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL. 2016. Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. Kide 26. Helsinki.
 • Vauvantahtinen pulloruokinta. Imetyksen tuki ry. Tutustu tästä!
 • Pullonpyörittäjien opas – Tietoa vauvaperheille äidinmaidonkorvikkeista, osittaisimetyksestä ja äidinmaidon pumppaamisesta. Oppaaseen pääset tästä!
 • Kaljadin, J. 2017. Imetyksen vaikutukset lapsen myöhempään terveyteen. Vaikutukset sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön!
 • Peippo, M., Hoppu, U., Isolauri, E. & Laitinen, K. 2011. Mitä ruokaa imeväiselle? Lääkärilehti 66 (41), 3029-3034.

 

Lähteitä huuli- ja suulakihalkioista:

 • Costa, B., Williams, J. R., Martindale, A. & Stock, N. M. 2019. Parents’ experiences of diagnosis and care following the birth of a child with cleft lip and/or palate. British Journal of Midwifery, 27(3), 151–160.
 • Järvensivu, J. 2018. Huuli- ja suulakihalkioiden syntyyn vaikuttavat etiologiset tekijät. Syventävien opintojen tutkielma. Oulun yliopisto. http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201805191851.pdf
 • Lorente, C., Cordier, S., Goujard, J., Aymé, S., Bianchi, F., Calzolari, E., De Walle, H. E. & Knill-Jones. R. 2000. Tobacco and alcohol use during pregnancy and risk of oral clefts. Occupational Exposure and Congenital Malformation Working Group. Am J Public Health, 90(3), 415 – 419.
 • Rautio, J., Somer, M., Pettay, M., Klockars, T., Elfving-Little, U., Hölttä, E. & Heliövaara, A. 2010. Huuli- ja suulakihalkioiden hoidon suuntaviivoja. Duodecim, 126(11), 1286–1294. https://www.duodecimlehti.fi/duo98838