with No Comments

Linkkejä ja lähteitä äitiyshuollon asiakkaiden ohjaukseen

 • Ahtiainen, H. & Muola, M. 2017. ”Mietin mistä tämä johtuu??” Internetin keskustelupalstoilla esitettyjä kysymyksiä raskauteen ja synnytykseen liittyen- Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön.
 • Barman, B. & Henriksson, T. 2016. Luonnollinen ja synteettinen oksitosiini – Vaikutukset synnytykseen, sikiöön ja lapsivuodeaikaan. Opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön.
 • Häkkinen, L. & Valli, K. 2016. Iän vaikutus hedelmällisyyteen. Kuinka ottaa hedelmällisyys puheeksi? – Työväline terveydenhoitajille. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön.
 • Kaaja, R., Harjutsalo, V. & Groop, P-H. 2016. Naisen diabeteksen kehittyminen tulisi estää. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 132 (16), 1405-1406.
 • Korpi, P. & Nieminen, H. 2016. Latenssivaiheen tunnistaminen ja hoito normaalisynnytyksessä. Opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön.
 • Leinonen, K. 2017. Synnytyskivun kokemiseen vaikuttavat tekijät. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki työhön tässä!

Linkkejä varhaiseen vuorovaikutukseen liittyen:

 • Näitkö, isä? Huomasitko, äiti? – perheneuvolan psykologi neuvoo ottamaan kännykän käteen vasta kun lapsi nukkuu. YLE 29.11.2016. Tässä linkki artikkeliin!
 • Lue lisää ihokontaktista TAYS:n sivuilta

Väestöliitto – Perheaikaa

 • Itkuinen vauva ja koliikki -opas vanhemmille täällä!
 • Vauvan kapalointi video
 • Miten pienen vauvan kanssa voi leikkiä? video
 • Mitä on sylihoito? video
 • Mitä on vauvattaminen? video
 • Miten vauvan kanssa voi seurustella? video
 • Vauvan käsittely video
 • Vauvan pukeminen video
 • Vauvan “käyttöohjeet” täällä!

Lähteitä varhaisesta vuorovaikutuksesta:

 • Belt R, Flykt M, Punamäki R-L, Pajulo M, Posa T & Tamminen T. 2012. Psychotherapy groups and individual support to enhance mental health and early dyadic interaction among drug-abusing mothers. Infant Mental Health Journal 33 (5), 520–534.
 • Dumas L, Lepage M, Bystrova K, Matthiesen A-S, Welles-Nyström B & Widström A-M. 2013. Influence of skin-to-skin contact and rooming-in on early mother-infant interaction: a randomized controlled trial. Clinical nursing research 22 (3), 310–336.
 • Guillaume S, Michelin N, Amrani E, Benier B, Durrmeyer X, Lescure S, Bony C, Danan C, Baud O, Jarreau P-H, Zana-Taieb E & Caeymaex L. 2013. Parents´expectations of staff in the early bonding process with their premature babies in the intersive care setting: a qualitative multicenter study with 60 parents. BMC Pediatrics 13 (18), 1–9.
 • Hans S, Thullen M, Henson L, Lee H, Edwards R & Bernstein V. 2013. Promoting positive infant mother-infant rrelationships: a randomized trial of community doula support for young mothers. Infant Mental Health Journal 34 (5), 446–457.
 • Hoffenkamp H, Tooten A, Hall R, Braeken J, Eliens M, Vingerhoets A & van Bakel H. 2015. Effectiveness of hospital-based video interaction guidance on parental interactive behavior, bonding and stress after preterm birth: a randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology 83(2), 416–429.
 • Inberg E, Axelin A, Salanterä S. 2008. Keskosvauvan ja vanhempien varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen hoitotyön menetelmin. Hoitotiede 20 (4), 192–202.
 • Jones C, Hutchings J, Erjavec M & Hughes J C. 2012. Community Practitioner 85 (11), 26–29.
 • Kadivar M & Mozafarinia SM. 2013. Supportinf fathers in a NICU: effects of the HUG your baby program on fathers´ understanding of preterm infant behavior. The Journal of Perinatal Education 22(2), 113–119.
 • Kenny M, Conroy S, Pariante C, Seneviratne G & Pawlby S. 2013. Mother-infant interaction in mother and baby unit patients: before and after treatment. Journal of Psychiatric Research 47, 1192–1198.
 • Lantz B & Ottosson C. 2013. Parental interaction with infants treated with medical technology. Scandinavian Journal of Caring Science 27 (3), 597–607.
 • Lariviere J & Rennick J. 2011. Parent picture –book reading to infants in the neonatal intensive care unit as an intervention supporting parent-infant interaction and later book reading. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 32, 146–152.
 • Latva R, Lehtonen L, Salmelin R & Tamminen T. 2004. Visiting less than every day. A marker for later behavioral problems in finish preterm infants. Archives of Pediatric & Adokescent Medicine 158, 1153–1157.
 • Lindroos A, Ekholm E & Pajulo M. 2015. Raskaudenaikainen kiintymys sikiöön – äitiyshuollon mahdollisuus ja haaste. Duodecim 131, 143–149.
 • Macbeth A, Law J, McGowan I, Norrie J, Thompson L & Wilson P. 2015. Mellow Parenting: systematic review and meta-analysis of an intervention to promote sensitive parenting. Developmental Medicine and Child Neurology 57 (12), 1119–1128.
 • Mäntymaa M & Tamminen T. 1999. Early interaction and the psychic development of a child. Duodecim; Lääketieteellinen Aikakauskirja 115, 2447.
 • Mäntymaa M, Luoma I, Puura K & Tamminen T. 2003. Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys. Duodecim 119, 459–465.
 • Mäntymaa M. 2006. Early mother-infant interaction. Determinants and predictivity. Väitöskirja. Tampereen Yliopisto. Saatavissa: http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6604-7.pdf. 8.12.2016.
 • Neu M & Robinson JA. 2010. Maternal holding of preterm infants during the early weeks after birth and dyad interaction at six months. Journal of Gynecology and Neonatal Nursing 39 (4), 401–414.
 • Nummi V. 2011. Vauvan tulkkina. Sairaanhoitaja 3 (84), 12–15.
 • Pesonen A. 2010. Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen kehityksen edellytys. Duodecim 126, 515–520.
 • Ravn IH, Smith L, Smeby NA, Kynoe NM, Sandvik L, Bunch EH & Lindemann R. 2011. Effects of early mother–infant intervention on outcomes in mothers and moderately and late preterm infants at age 1 year: A randomized controlled trial. Infant Behaviour and Development 35 (1), 34–47.
 • Reynolds L, Duncan M, Smith G, Mathur A, Neil J, Inder T & Pineda R. 2013. Parental presence and holding in the neonatal intensive care unit and associations with early neurobehavioural. Journal of Perinatology 33 (8), 636-641.
 • Salo S & Flykt M. 2013. Lapsen ja vanhemman välisen emotionaalisen saatavilla olon merkitys lapsen kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Psykologia 5-6, 402–416.
 • Sinkkonen J. 2004. Kiintymyssuhdeteoria – tutkimuslöydöksistä käytännön sovelluksiin. Duodecim 120, 1866–1873.
 • Smith J, Cumming A & Xeros-Constantinides S. 2010. A decade of parent and infant relationship support group therapy programs. International Journal of Group Psychotherapy 60 (1), 59-81.
 • Tays. 2017. Ihokontakti. Lue tästä!
 • Thernström Blomqvist Y, Frölund L, Rubertsson C & Hedberd Nyqvist K. 2013. Provision of Kangaroo Mother Care: supportive factors and barrier perceived by parents. Scandinavian Journal of Caring Sciences 27 (2), 345–353.
 • Velandia M, Matthisen A-S, Uvnäs-Moberg K & Nissen E. 2010. Onset of vocal interaction between parents and newborns in skin-to-skin contact immediately after elective cesarean section. Birth: Issues in Perinatal Care 37 (3), 192–201.