with No Comments

Mitkä muut tekijät vaikuttavat hedelmällisyyteen?

Säännölliset terveystarkastukset seulontoineen ylläpitävät hedelmällisyyttä, sillä ennaltaehkäisy suojaa häiriöiden kroonistumiselta. Infektioiden ehkäisy, varhainen toteaminen ja niiden hoito suojelevat hedelmällisyyttä merkittävästi.

Vaikka huolellisella ehkäisyllä ehkäistään raskauksia, voi sillä olla hedelmällisyyttä suojeleva vaikutus, sillä kondomin käyttö suojaa sukupuolitaudeilta. Muutkin ehkäisyvalmisteet voivat suojella hedelmällisyyttä, sillä esimerkiksi naisilla suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet hoitavat endometrioosia. Endometrioosi voi aiheuttaa tahatonta lapsettomuutta.

Tiukat alusvaatteet ja housut miehillä näyttäisivät heikentävän siemennesteen laatua, mutta vain hetkellisesti palautuen pian normaaliksi. Tämä siittiövaikutus liittyy lämmönnousuun nivusalueella. Boxereita käyttävien miesten siittiöissä on tutkitusti vähemmän epämuodostuneita siittiöitä.

Osa kaupallisista liukasteista voi joutuessaan siemennesteen kanssa kosketuksiin vaikuttaa siittiöihin niitä vahingoittavasti.

Lääkkeet, ilmansaasteet, säteily ja älypuhelimet

Antibiootit vaikuttavat miehellä siittiöiden liikkuvuuteen, mutta tämä palautuu hoidon jälkeen. Suurin osa muistakin lääkkeistä vaikuttaa siittiöihin, mutta tilanne palautuu tai korjautuu yleensä.

On tutkittu, että ilmansaasteet vaikuttavat siittiöihin, niiden morfologiaan, liikkuvuuteen ja DNA:han. Naisiin saasteet näyttävät vaikuttavan lisääntyneinä ennenaikaisina synnytyksinä, keskenmenoina ja jopa kuolleena syntyneinä lapsina. Korkeita torjunta-ainejäämiä sisältävät hedelmät ja kasvikset vaikuttavat siittiöiden laatuun ja määrään.

Älypuhelinten käyttö on huimasti lisääntynyt, myös tutkimukset niiden vaikutuksista hedelmällisyyteen yleistyvät. Älypuhelimen radiotaajuuksien elektromagneettiset aallot (RFEMW) vaikuttavat hedelmällisyyteen heikentämällä siittiöiden laatua, tiheyttä ja liikkuvuutta. Miehillä, jotka pitävät älypuhelintaan lähellä vyötäröään, on havaittu heikentynyttä siittiöiden liikkuvuutta.

Väärää tieto uhkaa nuorten hedelmällisyyttä!

Hedelmällisyyteen vaikuttavista elämäntavoista kaikilla ei ole yhtä suuri rooli, mutta kaikista on tärkeää olla tietoinen. Tärkeintä on pohtia iän vaikutuksia ja suunnitella terveyden edistämisen ohjelmia ja poliittisia ratkaisuja niin, että nuorilla on mahdollisuus perustaa perheensä siihen otollisimpaan ja terveyden kannalta suotuisimpaan aikaan. Tutkimukset ovat tästä yksimielisiä -lapset on hyvä hankkia nuorena!

Mielenkiintoista on se, että suurin osa tutkimusten pariskunnista olivat halukkaita muuttamaan elämäntapojaan, mutta esteinä näille pidettiin ajan ja motivaation puutetta! Vain noin puolet ylipainoisista naisista oli sitä mieltä, että ylipaino olisi riski juuri hänen omalle hedelmällisyydelleen. Suuri osa naisista, jotka hakivat apua lapsettomuuteensa, oli yrittänyt ajoitettua yhdyntää hedelmällisimpänä ajankohtana kuukautiskiertoaan. Kuitenkin vain harva tiesi, milloin tämä hedelmöittymiselle optimaalisin ajankohta on.

Nuorille annettava hedelmällisyysohjaus on riittämätöntä. Nuorten ohjauksessa ja opetuksessa käytetään aikaa epämääräiseen seksillä pelotteluun ja vahinkojen ehkäisyyn. Luonnollisen hedelmällisyyden suojeluun liittyvää ohjausta tulisi kehittää. Tarvitaan oikea-aikaista luotettavan tiedon välittämistä, sillä hedelmällisyyden suhteen väärä tieto on kansanterveydellinen uhka.

Katso täältä linkit aiheesta!