with No Comments

Linkkejä ja lähteitä

 

  • Häkkinen, L. & Valli, K. 2016. Iän vaikutus hedelmällisyyteen. Kuinka ottaa hedelmällisyys puheeksi? – Työväline terveydenhoitajille. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Linkki opinnäytetyöhön!
  • Malik, S. 2009. Impact of obesity on female fertility and fertility treatment. British journal of Midwifery 17 (7), 452-454.
  • Sharma, R., Biedenharn, K.R., Fedor, J.M. & Agarwai, A. 2013. Lifestyle Factors and Reproductive Health: Taking Control of Your Fertility. Reproductive Biology and Endocrinology 11 (66).
  • Virtala, A., Vilska, S., Huttunen, T. & Kunttu, K. 2011. Childbearing, the desire to have children and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care (16), 108-115.