Etusivulle
Viikko 36
1.9.-7.9.1917


Selaa viikkoja

Edell. 

viikko Seur. viikko
Edellinen Seuraava

Etsi Artikkelit
Suunnista Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi

Rauhallinen viikko

Elokuu

Venäjän ja Suomen väliset suhteet

1.9. Passimääräykset muuttuivat taas, niiden jatkuva muuttuminen Venäjän ja Suomen välillä hankaloitti matkustusliikennettä.

1.9. Pietariin saapunut Suomen kenraalikuvernööri Stahovitsh selosti pääministeri Kerenskille Suomen valtiollista, taloudellista, elintarvike- ja raha-asiain tilannetta. Yleisesti ottaen asioiden katsottiin olevan verrattain suotuisat. Sanomalehtien edustajille kokouksesta ilmoitettiin, että väliaikainen hallitus suhtautuu levollisesti asiantilaan Suomessa. Se ei katsonut koskaan poikenneensa oikeudelliselta kannalta eikä missään suhteessa rikkoneensa Suomen perustuslakeja. Jos Suomi osoittaisi itsepintaisuutta, niin hallitus ei kuitenkaan kaihtaisi käyttää mitä ratkaisevimpia toimenpiteitä.

3.9. Kenraalikuvernööri Stahovitsh tapasi väliaikaisen hallituksen ja selosti tälle Suomen tilannetta. Stahovitsh sai määräyksen olla sekaantumatta Suomen eduskuntavaaleihin. Ennen kotimatkaa Stahovitsh tapasi vielä Kerenskin, jolta hän anoi mahdollisimman pian lupaa viljan kuljettamiselle Suomeen. Stahovitsh lausui näkemyksenään, etteivät tapahtumat Riian rintamalla millään tavalla muuta Suomen valtiollisten puolueiden suhtautumista väliaikaiseen hallitukseen. Suomen puolueilta ei ole odotettavissa toimenpiteitä muuta kuin jos saksalaiset nousevat maihin Suomessa tai Suomessa olevien venäläisten kapinan puhjetessa.

5.9. Senaatti päätti lopettaa venäjän kielen kurssit valtion virkamiehille.

7.9. Tavaroiden ja tuotteiden tuonti Suomeen päätettiin sallia, mutta ainoastaan luottokanslian antamien lupatodistusten nojalla.

Sekä vasemmisto että oikeisto järjestäytyi

3.9. Helsingin työväenjärjestöjen eduskunta päätti ryhtyä muodostamaan Sosiaalidemokraattisen puolueen järjestysmiehet -järjestöä eli punakaartia. Järjestön oli tarkoitus laajeta koko valtakunnan alueelle. Järjestysmiehiä tarvittiin työväen luokkataistelussa porvareita vastaan.

6.9. Satakuntalaiset maanviljelijät perustivat oman suojeluskunnan maakuntaan keväästä saakka häirinneiden lakkojen ja levottomuuksien murtamiseksi. Suojeluskunnalla oli selvä luokkaluonne, ja se pysyi aktivistien organisaation ulkopuolella.

7.9. Uusia punakaarteja ja suojeluskuntia järjestäytyi edelleen.

Maailmansodan tapahtumia

3.9.-7.9.Venäläiset sotajoukot joutuivat viikon alussa vetäytymään saksalaisten edetessä Riian alueella. Saksan 8. armeija valloitti Riian kovien taisteluiden jälkeen. Italialaiset jatkoivat myös menestyksellä hyökkäystään. Englannin ja Ranskan rintamilla oli tykistötoimintaa, lisäksi englantilaiset torpedohävittäjät tuhosivat neljä saksalaista alusta Juutinrauman rannikolla.

Muita tapahtumia

5.9. Vasemmistososialistien ns. Zimmerwaldin internationaali aloitti kokouksen Tukholmassa

6.9. Sosiaalidemokraatit Väinö Tanner ja Matti Paasivuori erosivat Tokoin johtamasta senaatista. Senaatissa elintarvikeasioita hoitaneen Tannerin tilalle elintarvikeosaston päälliköksi nimitettiin ratsumestari Harald Åkerman.

Viikolla lehdistössä herätti runsaasti keskustelua ns. sotilasmielivalta. Järjestysvalta maassa heikkeni venäläisten sotilaiden mellakoidessa. Vanhojen sotilasselkkausten selvittelyä jatkettiin ja uusia esiintyi. Turun toimeenpaneva komitea kehottikin sotilaita välttämään mielivaltaisuuksia. Tampereella venäläiset sotamiehet ovat muun "työnsä" ohella harjoittaneet elintarvikekeinottelua. Elokuun aikana he olivat lähettäneet Tampereelta voita 38 000 kiloa Venäjän raja-asemille ja sieltä edelleen Pietariin.

Viikon aikana valmistelut eduskuntavaaleihin kävivät vilkkaina.


Kuva: Elokuu on päättynyt ja vaihtunut uuteen kuuhun.
Lähde: Helsingin Sanomat 2.9.1917.Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Eveliina Lahtinen < Eveliina.Lahtinen@uta.fi> ja Merja Kukkola <himeku@uta.fi>

Etusivulle