Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi

Kirjallisuusluettelo

Toimittaneet: Ohto Manninen <hiohma@uta.fi>, Petteri Mäkinen <pm52718@uta.fi> ja Maarit Mäntykenttä <mm52722@uta.fi>. Pohjana on käytetty Pertti Luntisen ja Pertti Haapalan laatimia laajempia kirjallisuusluetteloita.

Katso myös Työväenliikkeen kirjaston kansalaissotakokoelmaa.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Ahti, Martti, Salaliiton ääriviivat. Weilin + Göös, Helsinki 1987.

Alapuro, Risto, State and Revolution in Finland. University of California Press, Berkeley 1988.

Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933. Hanki ja jää, Helsinki 1994.

Apunen, Osmo, Rajamaasta tasavallaksi. Teoksessa: Suomen historia 6, Espoo 1987. s. 46 - 407.

Arimo, Reino, Saksalaisten sotilaallinen toiminta Suomessa vuonna 1918. Pohjois-Suomen historiallinen yhditys, Rovaniemi 1991.

Arki ja murros. Tutkimuksia keisariajan lopun Suomesta. Toim. Matti Peltonen. Suomen Historiallinen Seura, Jyväskylä 1990.

Aronsalo, Sirkka, Poliittisen väkivallan yhteiskunnallisia edellytyksiä. Punainen ja valkoinen väkivalta Suomessa vuonna 1918. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, 1994.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Blomstedt, Yrjö, K. J. Ståhlberg; Valtiomieselämäkerta. Helsinki 1969.

Brotherus, K.R., Katsaus Suomen valtiollisen järjestysmuodon historialliseen kehitykseen. Porvoo 1945.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Churchill, Stacy, Itä-Karjalan kohtalo 1917-1922; Itä-Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa 1917-1922. Suom. Katariina Churchill. Porvoo 1970.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Der Krieg in der Ostsee 1 - 3; Berlin 1921, 1929, Frankfurt am Main 1964. Sarjassa: Der Krieg zur See 1914-1918, Hrsg in Verbindung mit dem Bundesarchiv/Militärarchiv von Arbeitskreis für Wehrforschung.

Dumova, N.G., Venäjän porvarillis-liberaaliset puolueet ja kysymys Suomen valtiollisesta statuksesta. Teoksessa: Väki voimakas 4; Suomi 1917-1918. Hämeenlinna 1990, s 147 - 163.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Ehrnrooth, Jari, Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905-1914.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1992.

Enckell, Carl, Poliittiset muistelmani I - II. Porvoo - Helsinki 1956.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Finlands frihetskrig år 1918, I: Frihetskrigets förutsättningar och förberedelser. Helsingfors 1921.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Haapala, Pertti, Kun yhteiskunta hajosi. Suomi 1914-1920. Painatuskeskus, Helsinki 1995.

Hakalehto, Ilkka, Maalaisliitto-keskustapuolueen historia 1; Maalaisliitto autonomian aikana 1906-1917. Helsinki - Tampere 1986.

Heikkilä, Jouko, Kansallista luokkapolitiikkaa. Sosiaalidemokraatit ja Suomen autonomian puolustus 1905-1917.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1993.

Herää Suomi; Suomalaisuusliikkeen historia. Toim. Päiviö Tommila ja Maritta Pohls. Kuopio - Jyväskylä 1989.

Holodkovski, Viktor, Suomen työväen vallankumous 1918. Moskova 1978.

Hovi, Kalervo, Cordon sanitaire or barriere de l'est? The Emergence of New French Eastern Europe Alliance Policy 1917 - 1919. Turun yliopiston julkaisuja, sarja B osa 135. Turku 1975.

Hovi, Kalervo, Suomen itsenäistyminen kansainvälisenä ongelmana. Vapaussoturi: vapaussoturien huoltosäätiön tiedonantolehti 1996, s. 18-21.

Hyvönen, Antti, Suurten tapahtumien vuodet 1917 - 1918. Helsinki - Pori 1988.

Hämäläinen, Pekka, Luokka ja kieli vallankumouksen Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 107.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1978. Hämäläinen, Pekka Kalevi, Kielitaistelu Suomessa 1917-1939. WSOY, Porvoo 1968.

Hämäläinen, Vilho, Karjalan Kannaksen venäläinen kesäasutus ja sen vaikutus Suomen ja Venäjän suhteiden kehitykseen autonomian ajan lopulla. Acta universitatis Tamperensis ser A vol 59. Tampere 1974.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Iivonen, Jyrki, Sosialistivallankumoukselliset ja kansallisuuskysymys Venäjällä. Teoksessa: Väki voimakas 4; Suomi 1917-1918. Hämeenlinna 1990, s 139 - 145.

Ikonen, Kimmo, J.K. Paasikiven poliittinen toiminta Suomen itsenäistymisen murrosvaiheessa. Historiallisia tutkimuksia 158, julk. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki - Jyväskylä 1991.

Itsenäistymisen vuodet Keski-Pohjanmaalla. Toim. Toivo Sandkvist. Kokkola, KP-paino 1991.

Itsenäistymisen vuodet, osa 1: Irti Venäjästä. Kirjoittajat Pertti Luntinen ja Turo Manninen. VAPK-Kustannus & Valtionarkisto, Helsinki 1992.

Itsenäistymisen vuodet, osa 2: Taistelu vallasta. Kirjoittajat Ohto Manninen, Sampo Ahto, Juhani Piilonen ja Rainer Knapas. VAPK-Kustannus & Valtionarkisto, Helsinki 1993.

Itsenäistymisen vuodet, osa 3: Katse tulevaisuuteen. Kirjoittajat Pertti Haapala, Juhani Piilonen, Jukka-Pekka Pietiäinen. VAPK-Kustannus & Valtionarkisto, Helsinki 1992.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Jussila, Osmo et al., Suomen poliittinen historia 1809-1995.WSOY, Juva 1996.

Jussila, Osmo, Maakunnasta valtioksi. Suomen valtion synty. WSOY, Porvoo 1987.

Jussila, Osmo, Venäläinen Suomi. Porvoo - Helsinki - Juva 1983.

Jutikkala, Eino, Maaliskuun vallankumouksesta 1917 toukokuun paraatiin 1918. Teoksessa Suomen vapaussota 1918. Kartasto ja tutkimusopas. WSOY, Porvoo 1995.

Juvelius, Einar W., Suoman kansan aikakirjat; suomalaisen historiallisen kirjallisuuden ja Carl Grimbergin suurteoksen pohjalla; I - X, Helsinki 1928 - 1938.

Jägerskiöld, Stig, Gustaf Mannerheim 1906-1917. Keuruu 1965.

Jääkärimuistelmia. Toim. Matti Lackman. Otava, Helsinki 1994.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Kansa liikkeessä. Toim. Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds, Henrik Stenius. Kirjayhtymä, Helsinki 1987.

Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808-1917. Kirjoittaneet Matti Klinge sekä Rainer Knapas, Anto Leikola ja John Strömberg. Otava, Helsinki 1989.

Kekkonen, Jukka, Laiillisuuden haaksirikko: rikosoikeudenkäyttö Suomessa vuonna 1918. Lakimiesliiton kustannus, Tampere 1991.

Ketola, Eino, Kansalliseen kansanvaltaan. Suomen itsenäisyys, sosialidemokraatit ja Venäjän vallankumous 1917. Tammi, Helsinki 1987.

Ketola, Eino, Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen itsenäisyyspolitiikka kesällä 1917. Teoksessa: Vallankumous 1917; Tutkielmia Venäjän vallankumouksen vaikutuksista Suomessa ja imperiumin muilla reuna-alueilla. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1/1987, Helsinki 1987b, s. 7 - 15.

Kettunen, Pauli, Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Hist.tutk. 138.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1986.

Kiiski, Venla, Tekla Hultin; poliitikko. Studia historica jyväskyläensia 15, Jyväskylä 1978.

Kiuasmaa, Kyösti, Oppikoulu. Oppikoulu ja sen opettajat koulujärjestyksestä peruskouluun. Pohjoinen, Oulu 1982.

Klemettilä, Aimo, Tampereen punakaarti ja sen jäsenistö. Acta universitatis tamperensis ser A vol 72, Tampere 1976.

Klinge, Matti, Ylioppilaskunnan historia. Ensimmäinen osa 1828-1852, toinen osa 1853-1871, kolmas osa 1872 - 1917, Porvoo 1967 - 1968.

Klinge, Matti, Ylioppilaskunnan historia. Neljäs osa 1918-1960. Vaasa 1978.

Kuisma, Markku, Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen järjestelmä 1620- 1920.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1993.

Kylävaara, Keijo, Vuosi seitsemäntoista, reportaasi. Helsinki 1967.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Lappalainen Jussi T. et al., Yhden kortin varassa; Suomalainen vallankumous 1918. Helsinki 1989.

Lappalainen, Jussi T., Itsenäisen Suomen synty. Jyväskylä 1971.

Lappalainen, Jussi T., Punakaartin sota I. Punaisen Suomen historia, Helsinki 1981.

Larmola, Yrjö, Poliittinen Eino Leino. Otava, Helsinki 1990.

Lauerma, Matti, Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27; Vaiheet ja vaikutus. Porvoo 1966.

Lehén, Tuure, Punaisten ja valkoisten sota. Helsinki 1978.

Leino-Kaukiainen, Pirkko, Suomalaiskansallinen Kokoomus, osa 1. Suomalaisen puolueen ja Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. Suomen kansalliskirja, Helsinki 1994.

Lenin ja Suomi I - III. Helsinki 1987, 1989, 1990.

Lepistö, Vuokko, Joko Teillä on priimuskeitin? Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1994.

Lindman, Sven, Eduskunnan aseman muuttuminen 1917 - 1919; Suomen kansanedustuslaitoksen historia VI, Helsinki 1968..

Louhikko, E. K., Teimme vallankumousta. Helsinki 1943.

Ludendorff, Erich, Meine Kriegserinnerungen 1914 - 1918. Berlin 1919.

Luntinen, Pertti, F. A. Seyn; A Political Biography of a Tsarist Imperialist as Administrator of Finland. Studia historica 19 julk. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1985.

Luntinen, Pertti, Saksan keisarillinen laivasto Itämerellä; Aikeet, suunnitelmat ja toimet. Historiallisia tutkimuksia 143, julk. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1987.

Luntinen, Pertti, Venäjän hallituksen ja hallituspuolueiden suhtautuminen kansallisiin vähemmistöihin. Teoksessa: Väki voimakas 4; Suomi 1917-1918. Hämeenlinna 1990, s 165 - 173.

Luukkanen, Arto, Venäjän ortodoksinen kirkko vallankumouksien välissä 1917-1991. Historiallinen aikakauskirja 1994, s. 15-22.

Lyytinen, Eino, Finland in British Politics in the First World War. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia - annales academiae scientiarum fennicae, sarja-ser. B nide-tom. 207. Helsinki 1980.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Manninen, Turo, Vapaustaistelu, kansalaissota ja kapina. Studia historica jyväskyläensia 24. Jyväskylä 1982.

Markkola, Pirjo, Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. Historiallisia tutkimuksia 187, Helsinki 1994.

Massie, Robert K., Romanovit: keisariperheen viimeinen luku. Otava, Helsinki 1996.

Mauranen, Tapani, Maataloustuotteet kauppatavarana - arvioita kauppaan tulleiden kotimaisten maataloustuotteiden määrästä 1870-luvulta II maailmansotaan. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja N:o 17, 1985.

Mawdsley, Evan, The Russian Revolution and the Baltic Fleet; War and Politics, February 1917 - April 1918. Studies in Russian and East European History. London 1978.

Menger, Manfred, Die Finnlandpolitik der deutschen Imperialismus 1917-1918. Akademie der Wissenschaften der DDR, Schriften des Zentralinstituts für Geschichte Bd 38. Berlin 1974.

Meri, Veijo, Ei tule vaivatta vapaus. Suomi 1870-1920. Otava, Helsinki 1995.

Mustakallio, Säätypapista kansalaiseksi. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 126. Loimaa 1983.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Numminen, Jaakko, Suomen Nuorisoseuraliikkeen historia I. Otava, Keuruu 1966.

Nurmio, Yrjö, Suomen itsenäistyminen ja Saksa. Porvoo - Helsinki 1957.

Närhi, Matti, Venäläiset joukot Suomessa autonomian aikana. Teoksessa: Venäläiset Suomessa 1809 - 1917; Historiallinen Arkisto 83, julk. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1983. s. 161 - 180.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Ollila, Anne, Suomen kotien päivä valkenee... Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen 1939.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1993.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Paasivirta, Juhani, Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito itsenäistymisestä talvisotaan. Porvoo - Helsinki 1968.

Paasivirta, Juhani, Suomen itsenäisyyskysymys, I: Maaliskuun vallankumouksesta valtalakiin, II: eduskunnan hajotuksesta itsenäisyysjulistukseen. Porvoo - Helsinki 1947 - 1949.

Paavolainen, Jaakko, Vankileirit Suomessa 1918. Tammi, Helsinki 1971.

Paavolainen, Jaakko, Väinö Tanner, senaattori ja rauhantekijä; Elämäkerta vuosilta 1912 - 1923. Helsinki 1979.

Pakaslahti, Aaro, Suomen politiikka maailmansodassa I - II, Porvoo - Helsinki 1933 - 1934.

Parmanen, Eino I., Taistelujen kirja, kuvauksia itsenäisyystaistelumme vaiheista sortovuosina, I - IV. Porvoo - Helsinki 1936 - 1941.

Peltonen, Matti, Talolliset ja torpparit. Vuosisadan vaihteen maatalouskysymys Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 164.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1992.

Peltonen, Ulla-Maija, Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronan muodostumisesta vuoden 1918 jälkeen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1996.

Pietiäinen, Jukka-Pekka, Leivän syrjässä. Maatilahallitus ja sen edeltäjät 1892-1992. Otava. Keuruu 1992.

Pietiäinen, Jukka-Pekka, Rudolf Holsti; Lehtimies, tiedemies, poliitikko 1881-1919. 1986.

Pihanummi, Kalevi ja Poutiainen, Aino, K. H. Wiik; Teoreetikko. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin III. Helsinki - Rauma 1968. s. 265 - 311.

Pihkala, Erkki, Suomen vaihtotase vuosina 1860-1917; Eräitä näkökohtia. Historiallinen Aikakauskirja 3/1970.

Pihkala, Erkki, Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860 - 1917. Bidrag till kännedom av Finland natur och kultur, Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten H. 113, Helsinki 1970.

Pihkala, Erkki, Suomen Venäjän-kauppa vuosina 1860-1917. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk, H. 113. Finska Vetenskaps-societen, Helsinki 1970.

Piilonen, Juhani, Vallankumous kunnallishallinnossa. Punaisen Suomen historia 1918. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1982.

Pispala, Elisa, Suomen ortodoksisen kirkon itsenäistyminen. Tilanne Suomen hiippakunnassa vuonna 1917. Teoksessa Keskusteluja professorin kanssa. Veikko Litzen 60 vuotta 1.12.1993, s. 219-226. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja, 1993.

Polvinen, Tuomo & Heikkilä, Hannu & Immonen, Hannu, J.K. Paasikivi. Valtiomiehen elämäntyö I, 1870-1918. WSOY, Helsinki 1989.

Polvinen, Tuomo, Venäjän vallankumous ja Suomi 1917 - 1920: I helmikuu 1917 - toukokuu 1918. Porvoo - Helsinki 1967.

Puntila, L. A., Suomen poliittinen historia 1809 - 1955. Helsinki 1963.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Railo, Eino, Itsenäisyyslehti Uusi Päivä 1917 - 1918; Vaiheet sisällys merkitys. Helsinki 1944.

Rantatupa, Heikki, Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914-1921. Studia Historica Jyväskyläensia 17, Jyväskylä 1979.

Rasila, Viljo, Kansalaissodan sosiaalinen tausta. Tammi, Helsinki 1968.

Rasila, Viljo, Suomen poliittisen historian vuodet 1905-1919. Teoksessa: Suomen poliittinen historia 1809 - 1975, 2. osa, vuodet 1905 - 1975. Historian korkeakoulu. Porvoo - Helsinki - Juva 1976 s 9 - 115.

Rasila, Viljo, Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. Joensuu 1970.

Rasila, Viljo, Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. Suomen torpparikysymys vuosina 1909- 1918. Kirjayhtymä, Helsinki 1970.

Rasila, Viljo, Vuoden 1917 maataloustyöntekijäin lakot. Acta Universitatis Tamperensis, ser B vol 4 Tampere 1966.

Rauanheimo, U., Venäläiset joukot Suomessa maailmansodan 1914-1918 aikana; niiden yleisryhmitykset ja toimintasuunnitelmat. Tiede ja Ase 8/1950.

Rautkallio, Hannu, Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä. Saksan sodanpäämäärät Suomessa 1917-1918. WSOY, Helsinki 1977.

Rautkallio, Hannu, Saksan taloudelliset sodanpäämäärät Suomessa 1918. Historiallinen Aikakauskirja 1/1976 s. 19 - 39.

Reitala, Aimo, Suomi-neito; Suomen kuvallisen henkilöitymän vaiheet. Helsinki - Keuruu 1983.

Rinta, Osmo -Tassi, Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1986.

Rinta-Tassi, Osmo, Kansanvaltuuskunta punaisen Suomen hallituksena. Punaisen Suomen historia 1918. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1986.

Ruuth, Y.O., Itsenäisyyspolitiikan edellytykset ja alkuvaiheet. Jyväskylä 1918.

Räikkönen, Erkki, Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti; piirteitä P.E. Svinhufvudin ja hänen johtamansa senaatin toiminnasta ja vaiheista syksyllä 1917 ja keväällä 1918. Helsinki 1935.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Salkola ,Marja-Leena, Työväenkaartien synty ja kehitys punakaartiksi 1917 - 1918 ennen kansalaissotaa 1-2. Punaisen Suomen historia 1918. Helsinki 1985.

Salkola, Marja-Leena, Julistaja ja poliitikko; Yrjö Mäkelinin elämä ja toiminta. Helsinki 1967.

Salokorpi, Hannu, Pietarin tie; Suomalainen puolue ja suomettarelainen politiikka helmikuun manifestista 1899 Tarton rauhaan 1920. Historiallisia tutkimuksia 145, julk. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki - Mänttä 1988.

Salomaa, Erkki, Edvard Gylling; Tiedemies ja työväenjohtaja. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin II. Helsinki - Rauma 1967. s. 159 - 197

Salomaa, Erkki, O. W. Kuusinen; Usko Sotamies. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin III. Helsinki - Rauma 1968. s. 349 - 384

Salomaa, Erkki, Työväenliike ja Suomen itsenäisyys. Työväenliikkeen tietokirjoja. Helsinki - Pori 1967.

Salomaa, Erkki, Yrjö Sirola. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin I. Helsinki - Rauma 1967. s. 163 - 206.

Sandström, Allan, Finlands frihetsväg 1917-1918. Libris, Örebro 1992.

Santonen, Arvo, Pienviljelijäin järjestäytymiskysymys ja pienviljelijäjärjestöjen vakiintuminen Suomessa. Hist.tutk. 83.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1971.

Screen, J. E. O., Mannerheimin muukalaisvuodet. Porvoo - Helsinki 1972 (Mannerheim; The Years of Preparation, 1970).

Skott, Staffan, Romanovit: keisarisuku. Schildt, Helsinki 1990.

Soikkanen, Hannu, Edvard Valpas; Vanhan työväenliikkeen linjanvetäjä. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin I. Helsinki - Rauma 1967. s. 67 - 120.

Soikkanen, Hannu, Eero Haapalainen. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin II. Helsinki - Rauma 1967. s. 111 - 158.

Soikkanen, Hannu, Johan Edvard Salin. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin II. Helsinki - Rauma 1967. s. 7 - 61.

Soikkanen, Hannu, Kansalaissota dokumentteina; Valkoista ja punaista sanankäyttöä v. 1917 - 1918; 1: Mielipiteiden muovautumimen kohti kansalaissotaa. Helsinki 1967.

Soikkanen, Hannu, Kohti kansanvaltaa; Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 75 vuotta 1, 1899 - 1937. Vaasa 1975.

Soikkanen, Hannu, Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itsehallinnon historia. Maalaiskuntien liitto, Helsinki 1966.

Soikkanen, Hannu, Turkia, Matti; Vanhan työväenliikkeen organisaattori. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin II. Helsinki - Rauma 1967. s. 381 - 408

Soikkanen, Hannu, Tainio, Taavi; Vanhan työväenliikkeen revisionisti. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin I. Helsinki - Rauma 1967. s. 385 426.

Soikkanen, Hannu, Varkauden historia. Varkaus 1963.

Soikkanen, Timo, Geopolitiikka - itsenäisyyden vaiettu taustavaikuttaja. Ajankohta: poliittisen historian vuosikirja 1995, s. 164-177.

Soikkanen, Timo, Yrjö Ruutu - näkijä ja tekijä. Itsenäisyyden, eheyttämisen ja uuden ulkopolitiikan juurilla. WSOY, Juva 1991.

Stjernschantz, Göran, Pörssin vuoristoradalla. Helsingin arvopaperipörssi 1912-1987. Helsinki 1987.

Sulkunen, Irma, Naisen kutsumus. Miina Sillanpää ja sukupuolten maailmojen erkaantuminen. Hanki ja jää, Helsinki 1989.

Suomen itsenäistymisen kronikka .Toim. Jorma Keränen et al. Gummerus, Jyväskylä-Helsinki 1992.

Suomen kansanedustuslaitoksen historia V. Kirjoittaneet O. Seitkari ja Uuno Tuominen. Eduskunnan historiakomitea. Helsinki 1958.

Suomen kansanedustuslaitoksen historia VI. Kirjoittanut Sven Lindman. Eduskunnan historiakomitea. Helsinki 1968.

Suomen kaupunkilaitoksen historia II-III. Suomen kaupunkiliitto. Vammala 1982, Vantaa 1984.

Suomen lehdistön historia I: Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905, II: Sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan. Toim. Päiviö Tommila. Kuopio 1987-1988.

Suomen vapaussota 1918. Kartasto ja tutkimusopas. Toim. Juhana Aunesluoma ja Martti Häikiö. WSOY, Porvoo 1995.

Suomen vapaussota 1918. Kartasto ja tutkimusopas. Toim. Juhana Aunesluoma ja Martti Häikiö. WSOY, Porvoo 1995.

Suomi 75: itsenäisen Suomen historia, osa 1. Rajamaasta tasavallaksi. Toim. Osmo Apunen. Weilin+Göös, Espoo 1991.

Svetshnikov, M. S., Vallankumous ja kansalaissota Suomessa 1917 - 1918; muistelmia ja aineistoa. Suom. O. Kostiainen. Huomautukset suomalaiselle lukijalle kirjoittanut Heikki Nurmio. Helsinki 1925.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Tanner, Väinö, Kuinka se oikein tapahtui. Vuosi 1918 esivaiheineen ja jälkiselvittelyineen. Tammi, Helsinki 1949.

Tanskanen, Aatos, Venäläiset Suomen sisällissodassa vuonna 1918. Acta universitatis tamperensis ser A vol 91. Tampere 1978.

Thesleff, Wilhelm, Upplevelser under krigsåren 1914-18. Helsingofrs 1919.

Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin I - III. Toim. Hannu Soikkanen. Helsinki - Rauma 1967 - 1968.

Toivonen, Anna-Leena, Etelä-Pohjanmaan valtamerentakainen siirtolaisuus 1867-1930. Hist.tutk. LXVI. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1963.

Torvinen, Taimi, Autonomian ajan senaatti. Teoksessa: Valtioneuvoston historia 1917 - 1966 I. Helsinki 1977. s. 7 - 130.

Tuomioja, Erkki, K.H.Wiik; itsenäisyysmies ja internationalisti; 1: elämäkerta vuoteen 1918. Helsinki 1979.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Vahtola, Jouko, "Suomi suureksi - Viena vapaaksi". Studia historica septentrionale 17, Oulu - Rovaniemi 1988.

Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansallinen tiede. Toim. Heikki Ylikangas. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1993.

Vaikea totuus. Vuosi 1918 ja kansallinen tiede. Toim. Heikki Ylikangas. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1993.

Vallankumous 1917; Tutkielmia Venäjän vallankumouksen vaikutuksista Suomessa ja imperiumin muilla reuna-alueilla. Toim. Tuija Hietaniemi. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisuja 1/1987, Helsinki 1987.

Valtioneuvoston historia 1917 - 1966, I. Helsinki 1977.

Vares, Vesa, Konservatiivi ja murrosvuodet. Lauri Ingman ja hänen poliittinen toimintansa vuoteen 1922.Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1993.

Venäjän ja Neuvostoliiton historia. Toimituskunta Heikki Kirkinen, Jussi T. Lappalainen, Alpo Juntunen, Sune Jungar, Osmo Jussila, Erkki Kuujo, Pertti Luntinen, Tuomo Polvinen, Timo Vihavainen, Seppo Zetterberg. Helsinki - Keuruu 1986.

Venäjän vähemmistökansallisuudet tsarisminvastaisessa taistelussa 1800-luvulta vuoden 1917 vallankumoukseen; Neuvostoliittolaisten, puolalaisten ja suomalaisten historiantutkijain seminaari Tampereella 17-18. maaliskuuta 1979. Tampereen yliopisto, historiatieteen laitoksen julkaisuja 5, Tampere 1981.

Venäläinen sortokausi Suomessa. Historian aitta XIV, julk. Historian ystäväin liitto, toim. Päiviö Tommila. Porvoo - Helsinki 1960.

Venäläiset Suomessa 1809 - 1917, toim. Pauli Kurkinen. Historiallinen Arkisto 83, julk. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1983.

Virtanen, Kari O., Kansakunnan historia 5; Ahdistettu kansakunta 1890 - 1917. Porvoo - Helsinki 1974.

Wrede, R. A., Andra landtdagen 1917 och Finlands självständighet. Helsingfors 1918.

Wrede, R. A., Itsenäisyyskysymys ja Suomen eduskunta. Helsingissä 1917.

Väisänen, Seppo, Huttunen, Evert; Oikeistososialisti idän suhteiden hoitajana v. 1917. Teoksessa: Tiennäyttäjät; Suomen työväenliikkeen merkkimiehiä Ursinista Tanneriin III. Helsinki - Rauma 1968. s. 83 - 109.

Väki voimakas IV: Suomi 1917-1918. Toim. Juha Hannikainen, Markku Hyrkkänen ja Olli Vehviläinen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Hämeenlinna 1990.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Yhden kortin varassa. Suomalainen vallankumous 1918. Kirjoittaneet Jussi T. Lappalainen, Juhani Piilonen, Osmo Rinta-Tassi ja Marja-Leena Salkola. Valtion painatuskeskus 1989.

Ylikangas, Heikki, Tie Tampereelle. WSOY, Porvoo 1993.

A B C D E F H I J K L M N O P R S T V/W Y Z

Zetterberg, Seppo, Die Liga der Fremdvölker Russlands 1916-1918; Ein Beitrag zu Deutschlands antirussischem Propagandakrieg unter den Fremdvölker Russlands im Ersten Weltkrieg. Studia Historica 8, julk. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1976.

Zetterberg, Seppo, Suomi ja Viro 1917-1919; Poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun. Historiallisia tutkimuksia 102, julk. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1977.
Etusivulle