Etusivulle
Viikko 4
19.1. - 25.1.1918

Selaa viikkoja
Edell. viikko Seur. viikko
Edellinen Seuraava
Suunnista Artikkelit
Suunnista Artikkelit
Kommentoi
Kommentoi

Punaisten ja valkoisten välinen kahakointi alkaa

Kuva: Kuularuiskuosasto

Punakaartin ja suojeluskunnan yhteenotto Viipurissa

19.1. Punakaarti hyökkäsi muutamien venäläisten sotilaiden tukemana Viipurissa sijaitsevaan Pietisen kenkätehtaaseen, jota suojeluskuntalaiset olivat käyttäneet asevarastona ja käsikranaattipajana. Syntyneessä piirityksessä ja punaisten rynnäkössä rakennukseen sai yksi suojeluskuntalainen surmansa. Valta Viipurissa siirtyi punakaartille ja he saivat noin 70 panttivankia. Sen sijaan samanaikaisesti Luumäellä suojeluskuntalaiset kaappasivat Mikkeliin matkalla olleesta punaisten asejunasta 200 kivääriä. Tämän johdosta Lappeenrannan punakaarti lähti tekemään vastaiskua valkoisia vastaan. Joukot kohtasivat toisensa Taavetin asemalla.

Sotilaskomitea muutti Vaasaan

19.1. Mannerheim ja hänen johtamansa senaatin sotilaskomitea saapui Vaasaan, jonne perustettiin valkoisten joukkojen esikunta. Esikuntapäälliköksi tuli eversti Martin Wetzer.

Suuria hätäaputöitä valtion rautateillä

19.1. Lisääntyvän työttömyyden johdosta ryhdyttiin valtion rautateillä laajoihin hätäaputöihin. Jo vanhoilla työmailla oli mahdollisuuksien mukaan tarkoitus lisätä työvoimaa, jota jo oli hätäaputöissä 5000-6000 henkeä. Suurin osa oli sijoitettu Helsinki-Pietari-radalle, mutta myös Hämeenlinna-Tampere-radalla, sekä Helsingissä tultaisiin tekemään rakennus- ja korjaustöitä.

Aseita Venäjältä

20.1. Lenin antoi määräyksen luovuttaa toveri Rahjalle Pietarin varastoista Suomen proletariaatin käyttöön noin 10000 kivääriä panoksineen, sekä noin 10 kolmen tuuman tykkiä ammuksineen. Lenin oli antanut tästä Rahjalle suullisen lupauksen ja nyt täytti lupauksen laatimalla tästä kirjelappuselle määräyksen. Rahjan auttamista Lenin piti äärimmäisen tärkeänä.

Jääkäri sai surmansa

21.1. Taisteluissa kaatui ensimmäinen jääkäri, Lauri Pelkonen. Tämä tapahtui Luumäen suojeluskuntalaisten karkoittaessa Taavetin asemalle saapunutta punakaartiosastoa. Noin 20 miehen vahvuinen suojeluskuntalaisten joukko oli ryhmittyneenä vanhoihin vallituksiin. Järjestyskaartin lähestyessä tätä molemmat joukot avasivat tulen. Pelkosen kaaduttua suojeluskuntalaiset vetäytyivät Savitaipaleelle ja myös järjestyskaartilaiset poistuivat paikalta. Pelkosen lisäksi yksi järjestyskaartilainen sai surmansa.

21.1. Pidettiin Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen perustava kokous.

Törkeä ryöstöyritys Helsingissä

21.1. Kolme miestä yritti anastaa noin 60 000 markan arvosta kultaa Aleksanterinkadun kultasepänliikkeestä. Miehet saapuivat liikkeeseen eri aikaan, joista viimeksi tullut - Seppänen nimeltään - esitti omistajalle esitellyksi tuodun kullan takavarikointia hämäräperäisin paperein. Saamatta mitään uhkasi hän lopulta omistajaa revolverilla. Miliisi pidätti Seppäsen.

Suojeluskunta miehitti Viipurin rautatieaseman

22.1. Viipurin tapahtumien johdosta jääkäri Woldemar Hägglundin 600 miehen suojeluskunta-armeija miehitti Viipurin rautatieaseman. Heti seuraavana yönä he joutuivat kuitenkin vetäytymään kaupungin lähistöllä sijaitsevaan Venäjänsaareen. Kaartilaisten avunpyynnöistä huolimatta venäläisten johto ei puuttunut asiaan.

Venäläisen sotaväen sekaantuminen Suomen asioihin

22.1. Suomen senaatin edustajat kävivät Viipurin aluekomiteassa esittämässä Viipurin tapausten johdosta vaatimuksen, etteivät venäläiset joukot saa osallistua Suomen kansalaisten välisiin selkkauksiin. Sekaantumista olisi pidetty sodanjulistuksena itsenäistä Suomea vastaan ja siinä tapauksessa olisi Suomen hallitus tullut kääntymään ulkovaltojen puoleen ja pyytämään heiltä apua. Aluekomitea lähettikin sähkösanoman Viipuriin sijoitetulle sotaväelle pysyä erossa punakaartin ja suojeluskunnan välisestä selkkauksesta.

Ilmoituksia Aamulehdessä 22.1.

Halutaan ostaa SOKURIA pienemmissä ja suuremmissa erin.

AVAINNIPPU KADOTETTU Tampereen ja Helsingin välillä. Löytäjää pyydetään ilm. palkkiota vastaan Tamp. Sanom. kontt. nimim.

Punakaartin liikekannallepano Kotkassa

23.1. Kotkan kaarti sai salaisen liikekannallepanokäskyn työväen järjestyskaartin yleisesikunnasta Pietarin asejunan suojaamisoperaatioon. Liikekannallepano koski myös muita kyseisen radanvarren kaarteja.

Viipurissa kunnallislakko

23.1. Viipurin työväenjärjestöjen eduskunta julisti kunnallisen yleislakon aloitettavaksi kaupungissa klo 12 yöllä. Syynä tähän on porvarien tarkoitus julistaa kansalaisota tuomalla tuhansia aseistettuja lahtarikaartilaisia Viipuriin nujertamaan työväen vallankumouksellinen voima. Lakko ulottui kaikkiin työaloihin, kouluihin ja virastoihin Viipurin kaupungissa ja pitäjässä. Ainoastaan elintarvikkeiden kuljetus ja kauppa, sekä valaistus ja vesijohtolaitokset olivat tästä vapaat.

Venäläisen sotaväen poistaminen Suomesta

24.1. Senaattori Castren neuvotteli bolsevikkien aluekomitean kanssa venäläisen sotaväen poistamisesta Suomesta. Aluekomitean puheenjohtajan Ivan Smilgan mukaan venäläiset aikovat poistua joka tapauksessa kahdeksan viikon kuluessa. Mikäli Suomi lupaa kunnioittaa puolueettomuutta, jota myös Saksa ja Ruotsi kunnioittaisivat, voisi poistuminen tapahtua vaikka heti.

Suojeluskunnat senaatin joukoiksi

25.1. Senaatti julisit suojeluskunnat hallituksen joukoiksi ja Mannerhein teki päätöksen sotatoimien aloittamisesta, mikä tulisi tapahtumaan 27. - 28. päivän välisenä yönä. Samalla suojeluskuntalaiset alkoivat riisua Karjalassa sijaitsevia venäläisiä varuskuntia aseista.

Sveitsi tunnusti Suomen itsenäisyyden

25.1. Sveitsin konsuli esitti senaatin puheenjohtajalle virallisen tiedon, jossa Sveitsin hallitus on tunnustanut Suomen itsenäisyyden. Lisäksi Suomen liittäminen Bernin postisopimukseen tulee pikaisesti käsittelyyn.

Ilmoituksia Helsingin Sanomissa 25.1.

Halutaan ostaa ELÄVIEN KUVIEN KONE kiertävää teatteria varten.

TELEFOONIKESKUSASEMA 16 numerolla kaksijohtoisena (uusi) myydään halvalla.


Kuva: Kuularuiskuosasto, Lähde: Työväen Arkisto

Lähteet

Helsingin Sanomat 19.1. - 25.1.1918

Aamulehti 19.1. - 25.1.1918

Suomen itsenäistymisen kronikka. Gummerus OY Jyväskylä 1992.

Itsenäistymisen vuodet I : Irti Venäjästä. VAPK-kustannus Helsinki 1992

Itsenäistymisen vuodet II : Taistelu vallasta. Painatuskeskus Helsinki 1993Kirjallisuusluettelo


Tekijä: Jani Viitanen <jv58691@uta.fi>

Etusivulle