Department of Computer Sciences

University of Tampere


Series of Publications D

Julkaisusarja D

ISSN 1795-4274


2010

D-2010-1 Erkki Mäkinen (toim.), Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Syksy 2009. pdf
D-2010-2 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2009. pdf
D-2010-3 Erkki Mäkinen (toim.), Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Talvi 2010. pdf
D-2010-4 Pirkko Nykänen, Joonas Mäkinen ja Antto Seppälä, OmaHyvinvointi-hankkeen arvioinnin loppuraportti - Kehittämisprosessi ja pilotit. pdf
D-2010-5 Roope Raisamo (toim.), Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Kevät 2009. pdf
D-2010-6 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 1991-2009. pdf
D-2010-7 Pirkko Nykänen, Johanna Viitanen ja Anne Kuusisto, Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin ja hoitokertomusten käytettävyys. pdf
D-2010-8 Tarja Tiainen, Asko Ellman and Taina Kaapu, Occasional Users' Moving in Virtual Environment - Physical and Virtual Locomotion. pdf
D-2010-9 Pertti Järvinen, On a structure of a research paper. pdf
D-2010-10 Outi Räihä, Hadaytullah, Kai Koskimies and Erkki Mäkinen, Synthesizing Architecture from Requirements: A Genetic Approach. pdf
D-2010-11 Taina Lempiäinen, Markku Hintala, Antti Kiiskinen, Timo Poranen, Erja Salminen, Juha Vartiainen ja Paavo Virta,  Tietotekniikan Majava-kilpailu - vuoden 2009 tehtävät. pdf
D-2010-12 Liliana Cojocaru and Erkki Mäkinen, On the Complexity of Szilard languages of Regulated Grammars. pdf
D-2010-13 Jyrki Nummenmaa, Zheying Zhang, Timo Nummenmaa, Eleni Berki, Jianmei Guo and Yinglin Wang, On the Generation of DisCo Specifications from Functional Requirements. pdf
D-2010-14 Timo Poranen (ed.), Software Projects 2009-2010. pdf
D-2010-15 Timo Poranen (ed.), Software Project Management Summaries 2010. pdf
D-2010-16 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2010. pdf
D-2010-17 Erkki Mäkinen (toim.), Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia. Syksy 2010. pdf
D-2010-18  Markku Hintala, Antti Kiiskinen, Taina Lempiäinen, Karl Ots, Jenni Paukkunen, Timo Poranen, Ville Pylkki, Erja Salminen, Juha Vartiainen ja Paavo Virta,  Tietotekniikan Majava-kilpailu – vuoden 2010 tehtävät. pdf
D-2010-19 Outi Räihä, Erkki Mäkinen and Timo Poranen, Simulated Annealing for Aiding Genetic Algorithm in Software Architecture Synthesis. pdf
D-2010-20 Lea Ahoniemi, Kiina liiketoimintaympäristönä. Haastattelututkimus suomalaisjohtajien kokemuksista Kiinassa. pdf

2009

D-2009-1 Outi Räihä, A Survey on Search-Based Software Design. pdf
D-2009-2 Outi Räihä, Erkki Mäkinen and Timo Poranen, Using Simulated Annealing for Producing Software Architectures. pdf
D-2009-3 Erkki Mäkinen and Timo Poranen, An annotated bibliography on the thickness, outerthickness, and arboricity of a graph. pdf
D-2009-4 Pertti Järvinen, On various characteristics of action research. pdf
D-2009-5 Outi Räihä, An Updated Survey on Search-Based Software Design. pdf
D-2009-6 Timo Poranen (ed.), Software Projects 2008-2009. pdf
D-2009-7 Sanna Kotkaluoto, Juha Leino, Antti Oulasvirta, Peter Peltonen, Kari-Jouko Räihä and Seppo Törmä, Review of Service Composition Interfaces. pdf
D-2009-8 Timo Poranen (ed.), Software Project Management Summaries 2009. pdf
D-2009-9 Sari Walldén, Miten tutkia potilastietojärjestelmien käytettävyyttä. pdf

2008

D-2008-1 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2007. pdf
D-2008-2 Carl-Erik Wikström and Hannakaisa Isomäki, Human-centredness in customer relationship management implementation research: Towards a holistic perspective. pdf
D-2008-3 Toni Vanhala and Jenni Anttonen (Eds.), Proceedings of EHTI'08: The First Finnish Symposium on Emotions and Human-Technology Interaction. pdf
D-2008-4 Outi Räihä, Kai Koskimies and Erkki Mäkinen, Genetic synthesis of software architecture. pdf
D-2008-5 Saila Ovaska and Juha Leino, A survey on Web 2.0. pdf
D-2008-6 Erkki Mäkinen ja Timo Poranen, Algoritmit. pdf
D-2008-7 Pirkko Nykänen, Jukka Ohtonen ja Antto Seppälä, Viitetietokantaan perustuvien aluetietojärjestelmien nykytila, roolit ja mahdollisuudet kansallisen arkkitehtuurin kehyksessä. pdf
D-2008-8 Ilari Kajaste and Timo Poranen (eds.), Software Projects 2007-2008. pdf
D-2008-9 Yulia Gizatdinova and Veikko Surakka, Automatic localization of facial landmarks from expressive images of high complexity. pdf
D-2008-10 Pertti Järvinen, On developing and evaluating of the literature review. pdf
D-2008-11 Outi Räihä, Evolutionary software architecture design. pdf
D-2008-12 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Syksy 2008. pdf
D-2008-13 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2008. pdf

2007

D-2007-1 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Syksy 2006. pdf
D-2007-2 Pertti Järvinen, Reflection of own experiences on computing in a steel factory at early 1960s. pdf
D-2007-3 Pertti Järvinen, On management of scientific efforts: guiding doctoral students. pdf
D-2007-4 Tero Saarenpää, "Ollaan niin kun niin sekalainen seurakunta kuin vaan voi" - Ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden heterogeeniset valmiudet yliopisto-opiskeluun. pdf
D-2007-5 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Kevät 2007. pdf
D-2007-6 Carl-Erik Wikström and Hannakaisa Isomäki, Human-centeredness in CRM approaches: Towards a holistic perspective. pdf
D-2007-7 Timo Poranen (ed.), Software Projects 2006-2007. pdf
D-2007-8 Pertti Järvinen, On reviewing results of design research. pdf
D-2007-9 Tarja Tiainen, Hannakaisa Isomäki, Mikko Korpela, Anja Mursu, Pirkko Nykänen, Minna-Kristiina Paakki, and Samuli Pekkola (eds.), Proceedings of 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia - IRIS30. pdf
D-2007-10 Minna Parviainen, Valintakoepisteet ja opintomenestys vuosina 2002-2006. pdf
D-2007-11 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Kesä 2007. pdf
D-2007-12 Timo Poranen, Ryhmän kehitysvaiheet opiskelijoiden ohjelmistoprojekteissa. pdf
D-2007-13 Jyrki Nummenmaa and Eva Söderström (eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Perspectives in Business Information Research - BIR'2007. September 2007. pdf
D-2007-14 Taina Kaapu ja Tarja Tiainen, Huonekalujen sovituskoppi. pdf

2006

D-2006-1 Marko Niinimäki, Grid Resources, Services and Data – Towards a Semantic Grid System. pdf
D-2006-2 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Talvi 2006. pdf
D-2006-3 Tarja Katajamäki ja Tarja Tiainen, Koekäyttöjä virtuaalitilassa tehdyn vaatekaupan pilotista. pdf
D-2006-4 Kari-Jouko Räihä, Kimmo Koivunen, Harri Rantala, Selina Sharmin, Turkka Keinonen, Sami Kukkonen and Sami Lahtinen, Perception of Design. Tekes project 2003-2005. Final report. pdf
D-2006-5 Tarja Katajamäki, Käyttöliittymävaihtoehdot virtuaaliseen huonekalujen sovituskoppiin. pdf
D-2006-6 Timo Poranen (toim.), Projektityöt 2006. pdf
D-2006-7 Pertti Järvinen, On Ethical Dilemmas of an Information Systems Scientist as a Researcher or as a Referee. pdf
D-2006-8 Roope Raisamo (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Kevät 2006. pdf
D-2006-9 Pertti Järvinen, On mechanistic vs. self-steering views of human being in information systems theory vs. practice. pdf
D-2006-10 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2006. pdf

2005

D-2005-1 Markku Turunen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Kevät 2005. pdf
D-2005-2 Pertti Järvinen, Action research as an approach in design science. pdf
D-2005-3 Mika Käki, fKWIC: Frequency Based Keyword-in-Context Index for Filtering Web Search Results. pdf
D-2005-4 Anne Aula and Klaus Nordhausen, Modeling Successful Performance in Web Search. pdf
D-2005-5 Pertti Järvinen, On Values in Information Systems Research. pdf
D-2005-6 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Syksy 2005. pdf
D-2005-7 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2005. pdf

2004

D-2004-1 Heikki Hyyrö, On Boyer-Moore Preprocessing. pdf
D-2004-2 Erkki Mäkinen (toim.), Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia. Syksy 2004. pdf
D-2004-3 Pertti Järvinen (toim.), IS Reviews 2004. pdf
D-2004-4 Marko Mäkipää ja Mikko Ruohonen (toim.), Organizational Learning and Knowledge Management in Contexts. pdf
D-2004-5 Pertti Järvinen, Research Questions Guiding Selection of an Appropriate Research Method. pdf
D-2004-6 Pertti Järvinen, On a variety of research output types. pdf
D-2004-7 Pertti Järvinen, On Organizational Learning - Many Problems and Some Solutions. pdf
D-2004-8 Pertti Järvinen, Supplementing Ron Weber’s view on a theory building. pdf
D-2004-9 Pertti Järvinen, On Knowledge Processes Connected with Reading and Reviewing Scientific Articles. pdf