Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Eduskuntavaalit 1916

Ensimmäinen maailmansota oli seisauttanut eduskuntatyön vuosiksi 1914-15, mutta vuonna 1916 päästiin jälleen toimittamaan normaalit eduskuntavaalit. Heinäkuun alkupäivinä pidettyjä vaaleja varjostivat torpparikysymyksen kiristyminen äärimmilleen sekä huoli elintarvikehuollon tulevaisuudesta. Vaalit olivat tavanomaisen laimeat, eikä uusi vasemmistoenemmistöinen eduskunta päässytkään käyttämään valtaansa kuin vasta maaliskuun vallankumouksen jälkeen 1917.

Puolue 1916 eduskuntavaaleissa paikkoja
SDP 103
Suomalainen puolue 33
Nuorsuomalainen puolue 23
Ruotsalainen kansanpuolue 21
Maalaisliitto 19
Kristillinen työväenliitto 1
Yhteensä 200

Vaaleissa vasemmisto eli SDP sai siis siihen astisen historiansa merkittävimmän vaalivoiton 103:lla edustajanpaikallaan, eikä vastaavanlaista vasemmiston kannatusta enää nähtykään ennen toista maailmansotaa. Porvarillisten puolueiden kannatus laski ja jäi hajanaiseksi vaaliliittojen puutteessa, mutta porvarillisten puolueiden kannattajat olivat myös selvästi työväestöä laiskempia äänestäjiä. Vasemmiston suureen kannatukseen vaikutti edelleen laajan maalaisköyhälistön äänet, mutta myös kaupunkien työväestön osuus SDP:n kannattajista kasvoi koko ajan.

Koko 1910-luvun ajan olivat äänestysprosentit olleet hyvin alhaisia, sillä eduskunnan työ koettiin yleisesti melko hedelmättömäksi. Äänestysvilkkautta laski yleisesti myös se seikka että eduskuntavaaleja oli järjestetty ennen sotaa miltei vuosittain ja vaaliväsymys verotti äänestäjiä. Äänestysprosentti oli vuonna 1916 vain 55,5 %.Kirjallisuutta

Eskelinen, Heikki : Itsenäisyytemme vuosikymmenet 1917-1966. Yhtyneet kuvalehdet Oy 1966.

Haavikko, Paavo : Kansakunnan linja. Keuruu 1977.

Jussila, Hentilä & Nevakivi : Suomen poliittinen historia 1809-1995. Juva 1996.

Kansanedustuslaitoksen historia, osa 6. Helsinki 1958.

Lappalainen, Jussi : Itsenäisen Suomen synty. Jyväskylä 1967.

Valkonen, Tapani et al. : Suomalaiset - Yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana. Juva 1985.

Suomen Virallinen Tilasto XXIX Vaalitilasto nro 7 : 7. Eduskuntavaalit vuonna 1916. Helsinki 1917.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Jussi Karmala < jk59167@uta.fi> ja Juha Reinikainen <jr54562@uta.fi>

Etusivulle