Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Suomen puolueet: Svenska Folkpartiet

Svenska Folkpartietin edeltäjänä oli Ruotsalainen puolue. Toukokuussa 1906 pidetyssä puoluekokouksessa Ruotsalainen puolue muuttui Svenska Folkpartietiksi (Ruotsalaiseksi Kansanpuolueeksi). Tässä perustavassa kokouksessa Svenska Folkpartietille hyväksyttiin ohjelma, johon otettin mukaan vain ne asiat, joita puolueen yhtenäisyyden kannalta pidettiin tarpeellisina. Tärkein niistä oli kielikysymys. Toisin kuin muut puolueet Svenska Folkpartiet oli hyvin selkeästi kaupunkilaispuolue. Lehdistössä puolueella ei ollut varsinaista äänenkannattajaa.

Svenska Folkpartietin ohjelma hyväksyttiin puoluepäivillä Helsingissä 17.5.1917. Ohjelman ensimmäisessä kohdassa todettiin Svenska Folkpartietin haluavan "isänmaallisena puolueena suojella, lujittaa ja kehittää Suomen laillista yhteiskuntajärjestystä ja länsimaista kulttuuria sekä pyrkiä laajentamaan ja vahvistamaan maan poliittista itsemääräämisoikeutta". Johtavia hallitusmuotokysymykseen perehtyneitä henkilöitä puolueessa olivat Estlander, Wrede ja Hermanson.

Toisena tärkeänä tavoitteena Svenska Folkpartietin ohjelmassa oli saada "Suomen ruotsalainen väestö kokoon yhteisesti puolustamaan asemaansa isänmaassa ja turvaamaan tulevaista kehitystään omana kansallisuutena". Yleiseen äänioikeuteen perustuvan kansanvaltaisen valtiokäsityksen lisäksi Svenska Folkpartietin toiminnassa keskeiseksi tuli Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksien valvonta.

Ruotsalaisuuden päivä viettäminen 6.11. oli syntynyt Svenska Folkpartietin aloitteesta. Erilaisten kulttuuritapahtumien lisäksi päivän tavoitteena oli kerätä lahjoituksia ruotsalaiseen kulttuurirahastoon, jonka tavoitteena oli edistää ruotsinkielistä opetusta Suomessa. Vuoden 1902 kieliasetuksen tilalle Svenska Folkpartiet halusi saada kielilain, jonka sisältönä oli julkisten palvelujen kuten opetuksen ja viranomaisten päätösten saaminen ruotsinkielellä kaksikielisiksi määritellyissä kunnissa.Kirjallisuutta

Olavi Borg, Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880-1964. Porvoo 1965.

Tapio Koskiaho, Vaaliliittoutuminen eduskuntavaaleissa. Tutkimus puolueiden vaaliliitoista 1907-1975 ja vaaliliittoutumispolitiikasta vuosien 1970 ja 1972 eduskuntavaaleissa. Tampere 1977.

Suomen puolueet. Historia, ohjelmat, järjestöt, sanomistot, kirjallisuus, hakemisto. Jyväskylä 1922.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Terhi Tasanen< tt52301@uta.fi> ja Pasi Savolainen<ps57563@uta.fi>

Etusivulle