Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Suomen Kristillisen Työväen Liitto

Suomen Kristillisen Työväen Liitto (SKTL) perustettiin eduskuntauudistuksen aikoihin Tampereella kesäkuussa 1906. Puolue syntyi sosialidemokraattisen puolueen pienestä oppositiosta, koska SKTL protestoi SDP:n materialistista henkeä ja kriittistä suhtautumista uskontoa ja valtionkirkkoa vastaan.

SKTL:n ohjelma oli paljolti yhtenäinen SDP:n kanssa. SKTL:n mukaan kapitalistisen yhteiskunnan vapaan kilpailun synnyttämät ongelmat olivat ristiriidassa kristillisen lähimmäisenrakkauden kanssa. SKTL kannatti tuotantovälineiden jakamista, kahdeksan tunnin työpäivää, viljelysmaan jakamista kaikille halukkaille, pohjakoulutuksen järjestämistä, kieltolakia ja naisten täydellistä tasa-arvoa miesten rinnalla. Näihin sosiaalisiin uudistuksiin puolue halusi yhdistää kansallisuusaatteen ja kristillisen vakaumuksen. SKTL:n äänenkannattajana ilmestyi Työkansa-niminen sanomalehti. Puolueen alajärjestöjä olivat ammatti-, nais-, ja nuorisoliitot.

SKTL:n kannatus oli vähäistä, sillä se sai vuosina 1907-1922 eduskuntaan enimmillään kaksi edustajaa. Esimerkiksi vuonna 1917 puolueella ei ollut yhtään edustajaa eduskunnassa. Puolueen kannatus painottui alueellisesti Hämeen-, Viipurin ja Turun ja Porin lääniin. SKTL ei pystynyt kilpailemaan SDP:n kanssa ja sen kannatus hiipui tasaisesti kunnes vuonna 1922 se lopetti poliittisen toimintansa. Tämän jälkeen SKTL jatkoi järjestötyötään kansan valistajana ja sivistäjänä.Kirjallisuutta

Tapio Koskiaho, Vaaliliittoutuminen eduskuntavaaleissa. Tutkimus puolueiden vaaliliitoista 1907-1975 ja vaaliliittoutumispolitiikasta vuosien 1970 ja 1972 eduskuntavaaleissa. Tampere 1977.

Suomen puolueet. Historia, ohjelmat, järjestöt, sanomistot, kirjallisuus, hakemisto. Jyväskylä 1922.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Pasi Savolainen <ps57563@uta.fi> ja Terhi Tasanen <tt52301@uta.fi>

Etusivulle