Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Nuorsuomalainen puolue

Suomalaisesta puolueesta alkoi 1880-1890-lukujen taitteessa erkaantua konservatiivista yleislinjaa vastustanut liberaalimpaa politiikkaa korostanut nuori polvi. Se perusti 1894 Nuorsuomalaisen puolueen, joka samana vuonna saadussa ensimmäisessä ohjelmassaan julisti olevansa uusi kansanvaltainen ja vapaamielinen vaihtoehto.

Vanhasta emäpuolueesta sen erotti myös tiukka perustuslaillisuus Venäjän-kysymyksessä. Helmikuun manifestin jälkeen, koko ensimmäisen sortokauden ajan puolue muodosti perustuslaillisen vastarintalinjan rungon.

Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen jälkeisiin ensimmäisiin vaaleihin nuorsuomalaiset valmistautuivat myös uudella ohjelmalla. Keskeisissä poliittisissa ongelmissa, kuten maa- ja työväenkysymyksessä, ohjelma ja puolueen linja olivat kuitenkin liian ylimalkaisia, joten odotettua menestystä ei tullut. Vuosien 1907-1917 eduskuntavaaleissa puolueen paikkaluku vaihteli välillä 23-29.

Puolueessa alkoi kuitenkin toisella sortokaudella ilmetä vakavia hajaantumisen merkkejä. Puolueen K.J.Ståhlbergin ympärille kerääntyneet “varpuset” kannattivat maltillisuutta itsenäisyyskysymyksessä ja sosiaalipoliittisia uudistuksia , kun taas Kaarlo Castrén ja “pääskyset” olivat taipumattomia itsenäisyyden suhteen ja kannattivat oikeistolaista sosiaalipolitiikkaa. Kun perinteisesti tasavaltaisen puolueen “pääskyset” lisäksi vuosien 1917-1918 levottomuuksien ja sisällissodan vaikutuksesta siirtyivät kannattamaan monarkismia, oli Nuorsuomalainen puolue jakautunut kahtia kaikissa itsenäistymisvaiheen merkittävissä poliittisissa kysymyksissä.

Vuoden 1918 lopulla lopullisesti hajaantuneen puolueen tasavaltalainen enemmistö oli perustamassa Kansallista Edistyspuoluetta, jonka edustajasta K.J.Ståhlbergista tuli tasavallan ensimmäinen presidentti.Kirjallisuutta

Borg, Olavi, Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880-1964. WSOY, Helsinki 1965.

Itsenäistymisen vuodet 1917-1920, osa 1. Irti Venäjästä. Päätoimittaja Ohto Manninen. VAPK-kustannus, Helsinki 1992.

Jussila, Osmo et al., Suomen poliittinen historia 1809-1995. WSOY, Juva 1996.

Leino-Kaukiainen, Pirkko, Suomalaiskansallien Kokoomus, osa 1. Suomalaisen puolueen ja Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. Suomen kansalliskirja, Helsinki 1994.

Rasila, Viljo et al., Suomen poliittinen historia 1809-1975, osa 2. Vuodet 1905-1975. WSOY, Juva 1977.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Maarit Mäntykenttä < mm52722@uta.fi> ja Petteri Mäkinen <pm52718@uta.fi>

Etusivulle