Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


ESTLANDER, Ernst Henrik

professori
(s. 18.9.1870 Helsinki, k. 5.2.1949 Helsinki)

Estlander oli Ruotsalaisen kansanpuolueen jäsen ja hän edusti puoluetta kansanedustajana vuosina 1907-1913 ja 1917-1945.

Estlander oli oikeushistorioitsija ja poliitikko. Säätyvaltiopäivillä Estlander oli aatelissäädyssä sukunsa edustajana 1897-1906. Hän toimi Helsingin yliopistossa vuosina 1908-1937 oikeushistorian ylimääräisenä professorina. Estlander oli yksi passiivisen vastarinnan alkuunpanijoista ja ns. kagaalin merkittävä jäsen. Hänet karkoitettiin venäläisvastaisuutensa takia Novgorodiin 1904. Kansanedustajana hän keskittyi erityisesti perustuslaillisiin kysymyksiin. Estlander oli puolueensa keskushallituksen jäsen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

14.3.1917 Estlander ehdotti, että Venäjän uuden hallituksen kanssa oli otettava puheeksi Suomen aseman turvaaminen kansainvälisillä takuilla. Ehdotus ei kuitenkaan saanut paljon kannatusta ja erityisesti vanhasuomalaiset vastustivat sitä. Ruotsalaisen Kansanpuolueen puoluekokouksessa 17.5.1917 otettiin esille kysymys kuka käyttää Suomessa korkeinta valtaa. Puolue jakaantui kahtia suhteessa kysymykseen. Estlander kannatti väliaikaisen hallituksen tunnustamista korkeimman vallan käyttäjäksi ja ns. itsenäisyysmiehet vastustivat tätä. Kuitenkin Estlander ilmoitti olevansa valmis tietyssä tilanteessa vaatimaan Suomen suvereenisuutta. Kun eduskunta sitten hyväksyi valtalain Estlander erosi kansanedustajan tehtävästään. Hänen mukaansa eduskunta oli astunut valtiosäännön ulkopuolelle ja lakannut olemasta valtiopäivät. Estlanderin ero ei jäänyt pysyväksi vaan hän jatkoi kansanedustajana aina vuoteen 1945 asti. Valtiomuotokysymyksessä Estlander kannatti monarkiaa.Kirjallisuutta

Lindman, Sven, Eduskunnan aseman muuttuminen 1917-1919. Teoksessa Suomen kansanedustuslaitoksen historia osa 6, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1968.

Suomalainen Tietosanakirja osa 2, Weilin & Göös, Espoo 1989.

Suomen kansanedustajat 1907-1982, Karisto Oy, Helsinki 1982.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Sanna Haavisto ja Anna Jylhäsaari

Etusivulle