Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


WREDE, Rabbe Axel

professori, kansleri, vapaaherra
(s. 16.7.1851 Anjala, k. 16.2.1938 Anjala)

Wrede oli yksi Ruotsalaisen kansanpuolueen perustajista ja toimi puolueen kansanedustajana 1910-1913 ja 1917-1918.

Wrede toimi Helsingin yliopiston professorina oikeustieteissä 1885-1905 ja yliopiston rehtorina 1905. Akateemista uraansa hän jatkoi Åbo Akademin kanslerina vuosina 1918-1930. Wrede edusti sukuaan valtiopäivillä aatelissäädyssä vuodesta 1887 ja toimi monesti mm. lakivaliokunnan puheenjohtajana. Hänestä tuli senaatin oikeusosaston jäsen 1905 ja vuonna 1909 sen varapuheenjohtaja. Hän ilmaisi vastalauseensa toiselle sortokaudelle eroamalla senaatista 1909. Wrede oli passiivisen vastarinnan kannattaja sortokausien aikana ja vuonna 1904 hänet karkoitettiin vuodeksi Venäjälle.

Mielipiteiltään Wrede oli vanhoillinen ja ruotsalaismielinen. Hän vastusti suomen kielen nostamista ruotsin kielen rinnalle mutta muutti kantansa, kun kielilaki säädettiin 1922. Wrede tutki uraauurtavasti prosessioikeutta ja kehitti Suomen oikeusjärjestystä. Hän oli oikeudenkäyntilaitoksen uudistamiskomitean puheenjohtaja 1893-1900.

Vuonna 1917 julkaistussa Självständighetsfrågan och Finlands landtdag -kirjoitelmassa Wrede ankarana lainkirjaimen noudattajana syytti valtiopäiviä perustuslainvastaisesta menettelystä ns. valtalain säätämisessä. Hän ilmaisi vastalauseensa myös saman vuoden marraskuussa eduskunnan päätökselle ottaa haltuunsa korkein valta. Tilanteen Venäjällä muututtua sellaiseksi, ettei siellä ylläpidetty järjestettyä valtiovaltaa, Wrede katsoi voivansa auttaa vapaan Suomen valtiojärjestyksen luomisessa. Valtiomuotokysymyksessä Wrede kannatti monarkiaa. Keväällä ja kesällä 1917 hän oli yksi toimeliaimmista jäsenistä perustuslakikomiteassa, jonka puheenjohtajana toimi K. J. Ståhlberg. Komitea laati ehdotuksen Suomen uudeksi hallitusmuodoksi.Kirjallisuutta

Kansallinen elämänkerrasto osa 5, WSOY, Porvoo 1934.

Otavan Iso Tietosanakirja osa 10, Otava, Keuruu 1965.

Suomalainen Tietosanakirja osa 8, Weilin & Göös, Porvoo 1993.

Suomen kansanedustajat 1907-1982, Karisto Oy, Helsinki 1982.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Sanna Haavisto ja Anna Jylhäsaari

Etusivulle