Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Hermanson, Robert

Kuva: Robert Hermanson

Syntyi 02.02.1846, Kuoli 10.12.1928

Robert Fredrik Hermanson oli juristi ja professori, joka tuli tunnetuksi Suomen valtiosäännön tulkitsijana ja Suomen ja Venäjän välisten suhteiden määrittelijänä. Hän oli mm. mukana useissa näitä asioita käsitelleissä komiteoissa. Hermanson toimi valtio- ja kansainvälisen oikeuden professorina (1884-1907) ja Helsingin Yliopiston vararehtorina (1899-1902). Hän oli myös Pappissäädyn valtiopäiväedustajana vuosina 1897-1906. Puoluekannaltaan hän oli perustuslaillinen ja kuului Ruotsalaiseen kansanpuolueeseen.

Sortokausien aikana Hermanson osallistui juridispoliittiseen keskusteluun Suomen asemasta esimerkiksi teoksillaan "Finlands statsrättsliga ställning" ja "Bemötande i frågan om Finlands statsrättsliga ställning". Hermansonin mielestä ylin valta kuului keisarikunnalle, sillä Suomi oli Venäjän valloittama ja siitä riippuvainen. Hänen mukaansa keisarin itsevaltius ei kuitenkaan saanut olla mielivaltaa, koska Suomella oli laillinen valtiojärjestys maan vanhojen perustuslakien varassa.

Vuosina 1905-1906 Hermanson toimi puheenjohtajana Mechelinin senaatin asettamassa komiteassa, jonka tehtävänä oli valmistella uutta valtiopäiväjärjestystä marraskuun manifestin pohjalta. Komitea esitti helmikuun lopussa 1906 maahan perustettavaksi yksikamarisen eduskuntalaitoksen, jonka jäsenet tuli valita suhteellista vaalitapaa noudattaen yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla. Esitys takasi Hermansonin vastustuksesta huolimatta äänioikeuden myös naisille.

Kysymyksessä korkeimmasta vallasta kesällä 1917 Hermanson katsoi ylimmän vallan Suomessa siirtyneen keisarin kukistuttua Väliaikaiselle hallitukselle. Lopullisesti Venäjän ja Suomen suhteista päättäisi perustuslakia säätävä kansalliskokous.

Hermanson oli mukana politiikassa vielä itsenäistymisen jälkeenkin. Valtiomuotokiistassa hän oli monarkian kannalla ja toimi vielä 1920-luvullakin aktiivisesti esimerkiksi Kansainliittoon ja Ahvenanmaahan liittyvissä kysymyksissä.Kuva: Robert Hermanson. Lähde: Kansallinen eläkerrasto. Osa II. WSOY 1929.


Kirjallisuutta

Kansallinen elämäkerrasto. Osa II. WSOY 1929.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Liisa Leppänen < ll59157@uta.fi> ja Riika Lempiäinen <rl58439@uta.fi>

Etusivulle