Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Nikolai Vissarianovitsh Nekrasov

Kuva: Nekrasov

N.V. Nekrasov oli Suomen viimeinen kenraalikuvernööri. Aiemmin hän toimi professorina Tomskin teknologisessa opistossa. Kadettipuolueen jäsenenä hänet valittiin kolmanteen ja neljänteen duumaan. Vallankumouksen puhjettua Nekrasov toimi kulkulaitosministerinä väliaikaisessa hallituksessa maaliskuusta heinäkuuhun 1917.

Kerenskin hallitus nimitti Nekrasovin 17.9.1917 Suomen kenraalikuvernööriksi. Edellinen kenraalikuvernööri Stahovitsh oli eronnut tehtävästään saatuaan tarpeekseen valtalakiselkkauksesta ja sen jälkiselvittelyistä. Nekrasovinkin tehtäväksi tuli toimia välittäjänä Suomen senaatin ja Venäjän väliaikaisen hallituksen välillä, kun neuvoteltiin Suomen autonomian turvaavasta kirjallisesta sopimuksesta, jossa sisäiset ja yleisvaltakunnalliset asiat oli vihdoin määritelty ja eroteltu toisistaan. Aloite tästä tuli Suomen senaatilta, ja pääministeri Kerenski allekirjoitti esityksen 12.9.1917.

Lokakuussa ryhdyttiin käsittelemään uutta esitystä, joka olisi laajentanut Suomen oikeuksia entisestäänkin. Venäläiset eivät pitäneet esityksestä. Nekrasov ei halunnut selkkausta suomalaisten kanssa, sillä hän tiesi, ettei Venäjällä ollut voimaa Suomen pitämiseksi kurissa, mikäli maa nousisi kapinaan. Nekrasov keskusteli senaatin puolueiden kanssa sovitteluratkaisusta.

Illalla 6.11.1917 Nekrasov lähti Pietariin viemään ehdotusta pääministeri Kerenskille. Saavuttuaan aamulla 7.11. Valkeasaaren raja-asemalle hän sai kuulla väliaikaisen hallituksen kaatuneen. Siihen kaatui myös sopimus Suomen ja Venäjän valtasuhteista. Vielä samana päivänä kenraalikuvernöörin apulainen paroni S. Korff soitti senaatin puheenjohtajalle E.N. Setälälle ja ilmoitti, että Nekrasov ei palaisi Suomeen ja että Korff oli myös luopunut virastaan. Nekrasov kuoli seuraavana vuonna VenäjälläKuva: N.V. Nekrasov Lähde:Suomen kansan aikakirjat X, 1917 - 1918. Esittänyt Einar W. Juva, Otava, 1938.

Kirjallisuutta

Iso tietosanakirja 9. osa. Otava. Helsinki 1935.

Itsenäistymisen vuodet 1917-1920 1. Irti Venäjästä. VAPK.kustannus. Helsinki 1992.

Setälä, E.N: Punainen kenraalikuvernööri. Teoksessa Vapaussodan kertomuksia. Muistelmia ja kokemuksia I. SKS. Helsinki 1934.


Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Onerva Leisti < hionle@uta.fi> ja Helka Takala <hiheta@uta.fi>

Etusivulle