Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Kadetit

Kadettipuolue eli perustuslaillis-demokraattinen puolue perustettiin vuonna 1905. Perustamisen taustalla oli tsaarin yksinvaltiutta vastustavia zemstvojen liberaalijäseniä sekä poliittisen salaseuran "Vapautuksen liiton" jäseniä. Perustuslaillisia demokraatteja kutsuttiin yleisesti kadeteiksi; nimitys tulee puolueen virallisen nimen alkutavuista.

Kadettien poliittinen ideologia oli sekoitus länsieurooppalaista liberalismia ja venäläistä nationalismia. Puolue ei ajanut minkään tietyn sosiaalisen luokan etuja, vaan halusi kansalaisoikeuksien, lakiuudistusten ja talouden kehittämisen avulla hyvinvointia koko Venäjän kansalle. Jäsenten joukossa oli paljon älymystön edustajia, lakimiehiä ja paikallishallinnon virkamiehiä. Kadettien puolueorganisaatio oli varsin löyhä ja puolueen sisäiset ristiriidat olivat suuria.

Venäjän kehittäminen moderniksi, perustuslailliseksi valtioksi oli kadettien tärkein päämäärä. Puolueen uudistusohjelmaan kuuluivat myös parlamentarismi, varovainen maareformi, sananvapaus ja kahdeksan tunnin työpäivä. Tärkeimpänä sosialistisen vallankumouksen vaihtoehtoliikkeenä kadeteilla oli paljon vaikutusvaltaa vuosina 1905-1917.

Vuonna 1917 maaliskuun vallankumouksen jälkeen perustetussa väliaikaisessa hallituksessa oli useita kadettipuolueen jäseniä. Hallitusta johti G.J.Lvov, ulkoministerinä oli kadettien puoluejohtaja Pavel Miljukov. Miljukov, joka halusi jatkaa sotaa liittoutuneiden voiton varmistamiseksi, joutui kuitenkin eroamaan huhtikuussa. Myös Kerenskin hallituksessa oli ministereinä kadetteja.

Duumassa kadetit olivat esiintyneet määrätietoisesti Suomen perustuslaillisten oikeuksien puolustajina. Hallituspuolueena vuonna 1917 kadetit eivät kuitenkaan hyväksyneet Suomen toimia erikoisasemansa vahvistamiseksi.
Kirjallisuutta

Rosenberg;William: Liberals in the Russian Revolution. The Constitutional Democratic Party 1917-1921

Uusi tietosanakirja, 1966

Kirjallisuusluettelo


Tekijät: Minna Airamaa < ma11490@uta.fi> ja Minna Takala <himima@uta.fi>

Etusivulle