Syysyleiskokous 21.11.2007

KeparDIn jokavuotinen yleiskokous ja sählyturnauksen palkkiosauna pidetään keskiviikkona 21.11. YTHS:n saunatiloissa klo 19:00 alkaen. YTHS:n sauna kartalla.

Kokouksessa valitaan kerhollemme presidentti ja hallitus ensi vuodeksi. Kokouksen jälkeen tietenkin saunotaan ja nautitaan toistemme hyvästä seurasta sekä sählyturnauksessa (17.11) hommia tehneille on luvassa palkkiotarjoilua.

Tule siis saunalle ja käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa KeparDIn presidentin sekä hallituksen valintaan.

Syyskokouksen esityslista:
KeparDI
Syyskokous
YTHS:n sauna
21.11.2007 klo 19:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
7. Talousarvio vuodelle 2008
8. Kerhon jäsenmaksu vuodelle 2008
9. Kerhon presidentin valinta vuodelle 2008
10. Kerhon hallituksen valinta vuodelle 2008
11. Kerhon tilintarkastajien ja heidän varamiehiensä valinta
vuodelle 2008
12. Kokouksen päättäminen